top of page
Vyhledat

Za osvobození od "tradiční formy rodiny"!

Mirko Honcović


Historicky vzato, rodina, jak jí chápeme dnes, existuje pouhých několik tisíciletí. Po drtivou většinu existence lidské společnosti nic jako rodina neexistovalo, kdy pouze matka byla bezpečně známa u dítěte, a děti jako takové byly považovány za děti celého kmene. Z tohoto důvodu, při kontaktu dvou civilizací, američtí indiáni nedokázali v době kolonizování Ameriky pochopit, jak je možné, že se musí někomu platit, aby se o dítě postaral, když se ono dítě stane sirotkem.

Vidíme tedy, že na rodině není vůbec nic tradičního. Rodina vznikla jakožto patriarchální nástroj v období přechodu od společnosti lovců a sběračů ke společnosti třídní, kdy to byl muž, co se pro svou sílu stal vlastníkem půdy a nástrojů, a chtěl si zajistit, aby to byly jeho děti, co zdědí jednou jeho majetek. Tím vznikla monogamie a patriarchát, kdy žena byla uvězněna do okovů péče o domácnost a děti svého muže.


Jednotku rodiny dnes využívá i kapitalistická společnost. Tato společnost stále potřebuje neplacenou práci ženy v domácnosti, pro výchovu nové a nové pracující síly k vykořisťování. A z tohoto úhlu pohledu se vládnoucí třídě jeví homosexualita jako neužitečná deviace, která neslouží k produkci nových proletářů pro jejich fabriky.


Jakožto marxisté jsme pro rozbití patriarchálních okovů rodiny a osvobození sexuality od všech buržoazních předsudků. Usilujeme o dobytí socialistické beztřídní společnosti, která vytvoří materiální předpoklady pro svobodný rozvoj každého jednotlivce jako lidské bytosti, a nikoliv jako nástroje zisku.


Uvědomujeme si, že gayové jsou z většiny pracující lidé, co v zaměstnáních zažívají dvojí útlak. Jednak jakožto pracující, a jednak pro svou orientaci. Kapitalisté používají sexuální orientaci stejně jako rasovou příslušnost k rozdělování pracující třídy. Úkolem marxistů je však pracující třídu sjednotit, a dobýt socialismus ještě za našich životů!


Proletáři všech orientací, spojme se!

191 zobrazení

Comments


bottom of page