top of page

Politická činnost

Politická činnost naší organizace se od jejího vzniku v roce 2014 v průběhu času výrazně měnila. Během naší praxe jsme nabrali řadu zkušeností, které jsme diskutovali i s našimi zkušenějšími soudruhy ze zahraničí. Postupně jsme se naučili, co je v politické praxi důležité a co nikoliv. Naučili jsme se tak laciný aktivismus nahrazovat přímým oslovováním lidí, na které cílíme. Od rozdávání jídla bezdomovcům jsme se přesunuli k přímému oslovování a organizaci studentů na univerzitách a kolejích, od participace na malých izolovaných demonstracích jsme se přesunuli k pořádání našich vzdělávacích akcí, kam zveme i oslovené lidi zvenčí. A od tvorby memů a propagandistických letáků jsme se přesunuli k tvorbě našeho magazínu, abychom oslovovali lidi především naší  nijak neskrývanou teorií. Nemáme zájem opíjet kohokoliv rohlíkem, ale budovat kvalitní a ideově silnou organizaci lidí vzdělaných v marxismu, schopných poskytovat lidem venku skutečnou alternativu ke kapitalismu - kterou je dle našeho tvrzení socialismus.

Více o našich dřívějších i současných aktivitách zde.

bottom of page