top of page

Literatura

Opětovné zajištění dostupnosti marxistické literatury v českém a slovenském prostředí je jedním z velkých úkolů zdejší revoluční organizace. A abychom skutečně dostáli tohoto jména, bereme tento úkol na sebe. Zejména v současném období nárůstu revolučního uvědomění mezi studenty vnímáme tento úkol jako velmi důležitý. Přesto je marxistická literatura i v dnešní době v tištěné formě čím dále tím méně dostupná. K dispozici bývají pouze padesát let staré a zažloutlé výtisky, produkované v éře deformovaného dělnického státu. Pojďme to společně změnit, a vraťme marxistickou literaturu zpět mezi studenty a pracující!

Svou objednávku učiňte nejlépe ještě dnes, prostřednictvím zprávy naší FACEBOOKOVÉ STRÁNCE.

Manifest Komunistické Strany
Karl Marx a Friedrich Engels

Manifest Komunistické Strany z roku 1848 je nejzákladnejší dílo z pracovny Karla Marxe a Friedricha Engelse. Vysvětluje základní požadavky komunistů a příčiny ich činnosti. Ak se začínate zajímat o marxismus, tohle je správna volba. Žádnemu marxistovi by doma toto dílo nemělo chybět.

52 stran

image.png
Vývoj socializmu od utópie k vede - Friedrich Engels

Výňatok z Anti-Dühring, Engels tu rozoberá filozofické základy vedeckého socializmu a ako sa vôbec robotnícke hnutie k nemu dopracovalo, od utopistov k Marxovi a Engelsovi. Engels vysvetľuje dialektiku, materializmus a historický materializmus - kto chce rozumieť nie len kapitalizmu ale celému svetu okolo seba, týmto dielom treba začať.

41 strán

bottom of page