Marxistický studijní klub

Pořádáme pravidelné vzdělávací akce, zaměřené na historii třídních bojů, marxistickou filosofii i analýzy současného dění. Cílem našich vzdělávacích setkání je zlepšovat naše vlastní teoretické povědomí, pro jeho další aplikaci v naší politické praxi - zejména pro argumentaci s lidmi na ulicích, případně v odborech a stranách. Vzdělávání probíhá formou připravených prezentací, debat a čtení.

Charakter našich vzdělávacích mítinků je poloveřejný. Zveme na ně jen lidi, které známe. Pokud však máte zájem se jich účastnit, napište nám zprávu na našem Facebookovém profilu.

Untitled.jpg