Hlavní současné aktivity

Tvorba našeho magazínu, jakožto nástroje oslovování širší veřejnosti marxistickou analýzou.

Bez názvu.png

Marxistický studijní klub - Pravidelná  poloveřejná vzdělávání na různá témata. Cílem této činnosti je budování připravených kádrů pro politickou práci.

Podle možností pravidelné veřejné stánky s našimi magazíny a jinými materiály. Odehrávají se zejména v blízkosti budov univerzit a kolejí. Cílem je oslovovat studenty a organizovat je přímo v univerzitním prostředí pro tvorbu Marxistické studentské federace.

Příležitostné aktivity

207189.jpg

Prodej našich materiálů, v čele s naším magazínem při příležitosti různých shromáždění či demonstrací.

Projevy našich lidí na veřejných shromážděních.

Formální i neformální návštěvy mítinků odborářů, politických stran, případně dalších.

Vývoj našich doprovodných materiálů, jako jsou brožury a placky