top of page

Co je to Marxismus? 

Marxismus je filosofický směr čerpající z tradic klasické německé filosofie, anglické ekonomie a francouzského revolučního socialismu. Ačkoliv jeho zakladateli jsou Karl Marx a Friedrich Engels, marxistická filosofie zdaleka není dílem jediného člověka. Naopak, marxismus je dynamicky se rozvíjející věda, která si dává za cíl studovat svět okolo nás v co nejpodrobnějších souvislostech a hledat nová holistická řešení.

Jako marxisté vnímáme současný ekonomický systém jako dlouhodobě neudržitelný, vedoucí k cyklům krizí a chudoby, devastaci životního prostředí a systematickému potlačování občanských práv a svobod. Uvědomujeme si, že jediným východiskem k současné globální krizi kapitalismu je revoluční transformace společnosti. Jen tak je možné budovat skutečně udržitelný svět na bázi sociální a ekonomické demokracie. Kolektivně, zdola, za lepší alternativu.

Marxismus však neredukujeme na pouhý třídní boj. Filosofie dialektického materialismu představuje všestranně užitečný metodologický nástroj, který nachází široké uplatnění i ve vědních oborech jakými jsou například antropologie, psychologie, geografie, kosmologie nebo sociální epidemiologie.

bottom of page