top of page
Vyhledat

Ukrajinská válka

Od 24. února 2022, tedy od vypuknutí války mezi imperialistickými mocnostmi, mainstreamová média neustále opakují tvrzení o porážce Ruska. To se ale příliš neslučuje se známými fakty. Nejdůležitějším bodem je, že se jedná o zástupnou válku mezi Ruskem a americkým imperialismem. Rusko nebojuje s ukrajinskou armádou, ale s armádou NATO – tedy s armádou státu, který není formálně členem této aliance, ale který je financován, vyzbrojen, vycvičen a vybaven NATO, které mu také poskytuje logistickou podporu a důležité informace. My Marxisté musíme být schopni přejít přes mlhu lží a válečné propagandy a analyzovat skutečné důvody konfliktu; co to způsobilo a skutečné zájmy, které se skrývají za výmluvami a ospravedlněními různých zúčastněných stran. Musíme tak učinit především z hlediska zájmů světové dělnické třídy.


Ukrajinský voják u Slavjansku. | Foto: Reuters


USA a NATO


Americký imperialismus a jeho evropští lokajové jsou přesně těmi, kdo mají dlouhou a krvavou historii porušování národní suverenity a takzvaného mezinárodního práva. Při prosazování svých imperialistických cílů se nikdy nezdráhali bombardovat a napadat suverénní státy (Irák), vraždit civilisty (Vietnam), organizovat fašistické vojenské převraty (Chile) a politické vraždy (Allende, Lumumba) a více! Oni jsou ti poslední, kteří mají právo přednášet o ctnostech míru, demokracie a humanitárních hodnot.


Všechny řeči o ukrajinské suverenitě jsou v rozporu se skutečností, že země je od vítězství hnutí Euromajdanu v roce 2014 pod rostoucí nadvládou USA. Všechny klíčové páky ekonomické a politické moci jsou v rukou kapitalistické vládnoucí třídy a její vlády, která je zase loutkou amerického imperialismu a pěšákem v jejích rukou.


MMF diktuje hospodářskou politiku Ukrajiny a americká ambasáda hraje klíčovou roli při sestavování jejích vlád. Ve skutečnosti je současná válka do značné míry konfliktem mezi USA a Ruskem, který se odehrává na území Ukrajiny.


USA využívají konfliktu na Ukrajině ke svému cíli donutit Evropany přerušit styky s Ruskem a posílit tak neřestné sevření amerického imperialismu nad celou Evropou. Předtím německá vládnoucí třída ve skutečnosti využívala své vazby s Ruskem jako páku k zajištění alespoň částečné nezávislosti vůči USA. Jeho další hlavní pákou byla faktická nadvláda nad Evropskou unií, kterou německá vládnoucí třída doufala vybudovat jako alternativní mocenský blok, schopný prosazovat své vlastní cíle a zájmy na globální scéně.


Mezi USA a Evropou roste napětí, které ve skutečnosti zhoršila válka na Ukrajině. Toto napětí se znovu objevilo v nedávném návrhu zákona o protekcionistické infrastruktuře ze strany USA, který vyvíjí další tlak na průmyslovou výrobu v EU. Napětí mezi USA a Evropou není nic nového. Objevilo se během války v Iráku a v poslední době kvůli vztahům s Íránem. Vedoucí představitelé Francie a Německa byli vždy podezřívaví k blízkým vztahům Ameriky s Británií, kterou v evropském táboře právem považovali za amerického trojského koně.


Francouzi, kteří se nikdy netajili vlastními ambicemi ovládnout Evropu, byli ve své protiamerické rétorice tradičně hlasitější. Němci, kteří byli ve skutečnosti skutečnými pány Evropy, byli obezřetnější a dávali přednost realitě moci před prázdným vychloubáním. Američané nebyli oklamáni. Za hlavního rivala považovali Německo, nikoli Francii, a zejména Trump se netajil extrémní nedůvěrou a odporem k Berlínu. Aby si němečtí kapitalisté zajistili nezávislost na Washingtonu, navázali úzký vztah s Moskvou. To jejich „spojence“ přes Atlantik rozzuřilo, ale přineslo jim značné výhody v podobě levných a vydatných dodávek ropy a plynu.


Být zbaven těchto zásob je velmi vysoká cena za to, aby byli Američané šťastní. Za Angely Merkelové si Německo žárlivě zachovalo svou nezávislou roli. Vyžadovalo to válku na Ukrajině, aby se Německo dostalo do souladu – alespoň prozatím. Ale za fasádou „jednoty tváří v tvář ruské agresi“ rozdíly zůstávají. To bylo jasně uvedeno v karikatuře, která kolovala o dvou ženách – jedné Američance a druhé Evropance. Druhá žena hrdě oznamuje první: „Ráda umrznu, abych pomohla Ukrajině“, na což Američanka s úsměvem odpoví: „A taky tě ráda uvidím zmrznout!“


Ve skutečnosti USA využívají záminku války k tomu, aby přitvrdily v Evropě. To se prozatím podařilo. Není ale vůbec jasné, jak dlouho trpělivost Němcům a dalším Evropanům vydrží. Rozpory, které tím vznikly, vyjdou na povrch, až po vypořádání ukrajinského obchodu.

Po rozpadu Sovětského svazu bylo Rusko na mezinárodním poli silně oslabeno. Američané využili chaosu Jelcinových let k prosazení své nadvlády ve světovém měřítku. Zasahovali v oblastech dříve ovládaných Ruskem, k čemuž by se za sovětských časů nikdy neodvážili.

Nejprve zasáhli na Balkáně, čímž urychlili rozpad bývalé Jugoslávie. Po zločineckých invazích do Iráku a Afghánistánu následoval neúspěšný zásah do syrské občanské války, která je přivedla do střetu s Ruskem. Přes všechny sliby o opaku využil americký imperialismus této skutečnosti k tlačení na východ a rozšíření NATO až k hranicím Ruska. V tomto kontextu se americký imperialismus cítil jako všemocný, přičemž muži ve Washingtonu hlásali „Nový světový řád“. Americký imperialismus zasáhl do bývalých sovětských sfér vlivu, jako je Jugoslávie a Irák. Rusko muselo trpět ponížení války NATO proti Srbsku. Následovala neustálá série „barevných“ revolucí s cílem dosadit prozápadní vlády; rozmístění jednotek ve východní Evropě doprovázené vojenskými cvičeními v blízkosti ruských hranic; a nespočet dalších provokací.


Ale všechny věci mají své meze. Nastal bod, kdy ruská vládnoucí třída, jejíž zájmy Putin zastupuje, řekla dost. Tohoto bodu bylo dosaženo v roce 2008 válkou v Gruzii, která plánovala vstoupit do NATO. Rusko využilo skutečnosti, že americký imperialismus uvázl v Iráku, vedlo krátkou, ostrou válku proti Gruzii, zničilo její armádu (vycvičenou a vybavenou NATO) a poté se stáhlo, když si zajistilo opěrné body v Abcházii a Jihoosetské republiky, které se odtrhly od Gruzie.


Euromajdanské svržení Janukovyčovy vlády na Ukrajině znamenalo další prosazení zájmů USA a NATO – tentokrát v historickém pohraničí Ruska. To byla příliš velká provokace a Rusko v roce 2014 zareagovalo provedením anexe Krymu – který je většinou obydlen rusky mluvícím obyvatelstvem a je domovem černomořské flotily ruského námořnictva, která sídlí v Sevastopolu. Rusko také poskytlo vojenskou pomoc rebelům v občanské válce mezi rusky mluvícím lidem na Donbasu a pravicově nacionalistickým režimem v Kyjevě. Západ protestoval, zavedl sankce, ale pro Rusko to nemělo žádné vážné důsledky.


V roce 2015, poté, co bylo jasné, že USA nejsou připraveny nasadit pozemní jednotky v Sýrii, zasáhlo Rusko na Asadově straně a rozhodlo o výsledku občanské války. Sýrie byla pro Rusko důležitá, protože má svou jedinou námořní základnu ve Středozemním moři. Výsledkem byla vážná překážka pro americký imperialismus v regionu, který má pro ně strategický význam.


Nyní Putin vycítil další příležitost, jak znovu prosadit ruskou moc. USA právě utrpěly ponižující porážku v Afghánistánu. Rusko dokázalo zprostředkovat mír ve válce Ázerbájdžán-Arménie v roce 2020; intervenovalo na podporu Lukašenka v Bělorusku v letech 2020–2021; a poté na začátku roku 2022 vojensky intervenovalo v Kazachstánu.


Osudnou roli sehrály zvýšené provokace ze strany Zelenského vlády. Po svržení Janukovyče v roce 2014 ukrajinská vláda prosazovala otázky členství v NATO a EU. To pak bylo zakotveno v ústavě v roce 2020. Zelenskyj, komik, který se stal prezidentem, byl zvolen v roce 2019 na základě toho, že byl outsiderem, někdo, kdo se chystal vyčistit politiku, vypořádat se s oligarchy a zároveň uzavřít mír s Ruskem. Pod tlakem krajní pravice a pod tlakem Washingtonu však prosazoval opačnou politiku.


Otázka členství v NATO se opět dostala na přední místo a byla silně prosazována. Rusko to oprávněně považuje za hrozbu. Dalo by se říci, že tomu tak není a že další země, které sdílejí hranici s Ruskem, jsou již součástí NATO. Současná situace je přesně důsledkem desetiletí západního imperialismu, který tlačí na obklíčení Ruska, které nyní tlačí zpět.


Ruský imperialismus


Rusko není slabá země ovládaná imperialismem. Rusko je regionální mocností, jejíž politiku lze označit pouze za imperialistickou. Skutečným důvodem ruské války na Ukrajině je snaha zajistit sféry vlivu a národní bezpečnostní zájmy ruského kapitálu. Plyn a ropa hrají v ruské ekonomice klíčovou roli. Navíc tyto zdroje nejsou pod kontrolou zahraničních nadnárodních společností, ale jsou v rukou ruských oligarchů. Zahraniční politika Ruska je do značné míry řízena potřebou zajistit trhy pro vývoz svých energií (zejména do Evropy) a prostředky k jejich zajištění.Je pravda, že Rusko nelze postavit do stejné roviny jako Spojené státy. USA jsou stále dominantní světovou imperialistickou mocností o několik stupňů velikosti. Pro srovnání, Rusko je malá nebo středně velká imperialistická velmoc. Její ekonomika není ve stejném rozmezí jako ekonomika USA, a dokonce ani ekonomiky evropských imperialistických mocností. Ale žádný rozumný člověk nemůže popřít, že Rusko je regionální imperialistickou velmocí s ambicemi ve střední Asii, na Kavkaze, na Blízkém východě, ve východní Evropě a na Balkáně.


Rusko zdědilo po Sovětském svazu jaderný arzenál a v posledních letech značně investovalo do modernizace své armády. Ruský rozpočet na armádu patří mezi pět největších vojenských výdajů na světě, její vojenské výdaje v posledních letech vzrostly o 30 procent a je třetí zemí na světě z hlediska podílu vojenských výdajů na HDP (4,3 procenta).


Ruská válka na Ukrajině je reakční imperialistickou válkou, kterou nemůžeme podporovat. Nejnegativnější dopady to bude mít na Ukrajině, v Rusku a na mezinárodní úrovni. Právě z těchto důvodů jsme proti válce Ruska proti Ukrajině.


Tato válka generuje národnostní nenávist mezi národy, které jsou již dlouho spojeny úzkými bratrskými svazky, dále rozdmýchává nálady reakčního ukrajinského nacionalismu na jedné straně a reakčního velkého ruského šovinismu na straně druhé, což zasévá zrůdné rozdělení v dělnické třídě podél národnostních, etnických a jazykových linií.


Dělníci Ukrajiny, zatímco vzdorují ruské agresi, musí pochopit, že jejich zemi hanebně zradili ti, kteří se prohlašovali za jejich přátele a spojence. Západní imperialističtí supi je záměrně zatlačili do války, pak ustoupili a se založenýma rukama sledovali, jak se Ukrajina propadá do krvavé bažiny. Přislíbili omezené dodávky zbraní, ale samozřejmě žádné jednotky, je to cynický pokus udržet konflikt v chodu jako prostředek k utopení ruských sil a způsobení maximálních ztrát na obou stranách, jako prostředku bodování laciné propagandy proti Rusku.


Řeči o sankcích, bojovná rétorika o „boji až do konce“, při odmítnutí nasazení jediného vlastního vojáka do boje na Ukrajině, krokodýlí slzy o utrpení nebohých Ukrajinců atd. – to vše nelze skrýt, je prostý fakt, že s Ukrajinou je zacházeno jako s pěšákem v cynické hře mocenské politiky. Ne nadarmo napsal Lenin ve svém díle Stát a revoluce roku 1917 následující: “Takzvané velmoci dlouhodobě vykořisťují a zotročují celou řadu malých a slabých národů. A imperialistická válka je válkou za rozdělení a přerozdělení tohoto druhu kořisti“.


Rusko-africký summit aneb výměna kolonizátorů

Důležité je si uvědomit, že i přes západní propagandistická média tvrdící velké ztráty pro Rusko, se má Rusko o co opřít. Při Rusko-africkém summitu se ukázalo, že velká část afrických lídrů vzhlíží k válce neutrálně, anebo jako dobrou příležitost se pomstít svým západním kolonizátorům, a tak vidí Rusko a Putinův režim jako spojenecký a spolehlivý.


Nová vláda v Nigeru, která se dostala k moci díky převratu, zrušila veškerý dovoz uranu do Francie (Niger poskytuje přibližně 10% paliva pro francouzské jaderné elektrárny a téměř 25 % pro elektrárny v EU) a USA. Niger je podporován Mali a Burkina Faso, kteří jsou kdykoliv připraveni k vyslání svých armád (včetně wagnerovců pobývajících na území Mali), při intervenci jakékoliv cizí armády nebo pokusu o návrat bývalé nigerské demokraticky zvolené vlády ze strany ECOWAS.


Velkou opěrou Ruska, čímž Rusko obchází západní sankce, jsou dva proti sobě bojující generálové v Súdánu, a to generál Hemedti a generál Buhran, kteří se svými dary, v podobě velkého množství súdánského zlata, podporují ruské válečné úsilí proti Ukrajině. Dalším důkazem příklonu k Rusku je samotná EFF (Economic Freedom Fighters), která jakožto “komunistická“ strana v poslední době velmi sílí a dává veškerou důvěru Putinovému režimu uvnitř Afriky. Výhodu k východu nevidí pouze lídři, nýbrž i africký lid samotný. Není třeba zmiňovat 23 zemí, které mají zájem vstoupit do BRICSu a nebrání se podpoře Rusku. Afrika si nebezpečně a slepě buduje závislost na svém novém kolonizátorovi – Rusku. Právě probíhá výměna otrokářů, přechází se ze starého k novému (nebereme v potaz čínský imperialismus a jeho dlouhá ramena rozpínající se po celé Africe).


Prigožinův pokus o puč


Dne 24. června 2023, začal v Rusku pokus o pravicový puč. Po značném zmatku se ruská vládnoucí třída shromáždila kolem prezidenta a odsoudila pokus o převrat jako „neočekávanou zradu“ a „bodnutí do zad“ proti národu. Je nutné uvést nezpochybnitelný fakt: v Rusku již existují dobře vyzbrojené pravicové polovojenské formace se zkušenostmi z bojových operací, připravené zpochybnit existenci současné vlády. Rusko se o krok přiblížilo k občanské válce, kterou režim tak často využíval k zastrašování lidí a před kterou je slíbil ochránit. Neiniciovala to však opozice, ale velký byznys a pravicové živly, které vyrostly díky obnově kapitalismu v Rusku a zejména díky Putinovi.


Jevgenij Prigožin (na fotografii vlevo) | Foto: Profimedia.cz

Na první pohled se Wagnerova vzpoura zdá být podobná Mussoliniho pochodu na Řím, ale analogie by byla povrchní. Wagner PMC je soukromá armáda ve které se stát snaží přinést maximum svých funkcí soukromému podnikání. Pokud odhodíme hlášku, kterou vlastenci a síť vojenských korespondentů obklopili jméno Jevgenije Prigožina, pak je to především oligarcha. S využitím četných spojení s Putinovým kruhem vybudoval obrovské obchodní impérium, začínal jako catering, pak se přestěhoval do nemovitostí, a nakonec svůj majetek rozmnožil zakázkami od ministerstva obrany. Ani jeho rozsáhlé mediální aktivity nebyly nikdy odděleny od jeho obchodních zájmů. Za přístup k vojenským zakázkám se muselo platit. Prigožin byl pro Putina a ministerstvo obrany užitečným mužem, vždy připraven udělat špinavou práci, aniž by na sebe upoutal pozornost. Mezi ministerstvem obrany a Prigožinem vznikaly další a další systémové rozpory, které vedly ke konfliktům, jejichž hlavní příčinou nebyla politika, ale peníze.


Šojgu (Putinův ministr obrany) uvalil smlouvy na dobrovolnické formace, což Prigožina nevyhnutelně odřízlo od finančních toků a hrozilo, že se z něj stane čistě dekorativní postava bez moci. Prigožin čelil finančnímu vydírání bojem, který zahájil na mediálním poli. Vzhledem k jeho mediálním zdrojům a nerovnosti mediálních zdrojů. Ve svém skutečném ekonomickém programu se Prigožin neliší od Putina. Nakonec se ukázalo, že 200 km od Moskvy ukončili Wagnerovci svůj pochod, kvůli telefonátu, který proběhl mezi Prigožinem a Běloruským prezidentem Lukašenkem, který mu nabídl “azyl“ v Bělorusku, přemístění části Wagnerovcu na území Běloruska (Prigožin slibuje intenzivní výcvik běloruské armády) a také změnu vedení co se týče řízení ozbrojených sil Ruské federace. Wagnerovci jsou nyní v Bělorusku, Nigeru a samotný Prigožin se účastnil Rusko-Afrického summitu (ovšem i v dalších státech, kde operují).


Přichází datum 23. srpna 2023. Ve večerních hodinách se do celého světa rozšířila informace o ztroskotaném soukromém letounu obsahující deset pasažérů. V letadle měl být údajně Prigožin a jeden z velitelů žoldnéřů Dmitrij Utkin. Letoun havaroval v Tverské oblasti, informaci později potvrdila ruská federální agentura pro leteckou dopravu Rosaviacija. Šlo o náhodu nebo se čistě jednalo o naplánovanou eliminaci velkého oligarchy, jenž dělá režimu problém vyhrožováním a zesměšňováním čelních představitelů Ruska? Zatímco Putin vyjádřil upřímnou soustrast svému, jak sám řekl “bratrovi“, wagnerovci Ruskou propagandu vyvracovali tím, že Prigožin umřel kvůli zrádcům a vše bylo naplánované. V průběhu „smutného“ projevu přednesený Putinem, neváhal a využil chvíle. Vyzval všechny wagnerovce, aby se přidali do Ruské armády a odpřisáhli důvěru vlasti. Wagnerovci – žoldnéři vycvičeni otcem Prigožinem, mezi nimiž docházelo k vzájemné “lásce“ a plnohodnotné důvěře, nebudou s čistým svědomím souhlasit s připojením k Ruské armádě a s vlastním názorem se jim už vůbec nebude chtít bojovat za putinovskou násilnou oligarchii. Putin jednou řekl „dokážu odpouštět, ale ne všem“ Komu například ne (ptá se moderátor)? Putin náhle odpoví „zrádcům“. Takových řečí bylo několik. Tohle jsou slova potvrzující bonapartistický režim, kterým Putin vede Ruskou federaci. Vlastizrada se trestá smrtí. Je úplně jedno, jestli se jedná o proletáře nebo oligarchu. Ruský šovinismus je dalším strojem k vedení Ruska a navazuje na propagandu o skvělém, nezničitelném státu Ruska, jehož je třeba si vážit, neboť další státy se nerovnají státu, který “nemá hranice“.


NATO summit ve Vilniusu


Jednou z klíčových otázek summitu ve Vilniusu bylo členství Ukrajiny v NATO. Ukrajinský prezident Zelenskyj celé týdny lobboval u členů NATO, aby získal pevný závazek a jasný harmonogram pro připojení jeho země k alianci. Tento postoj měl také podporu pobaltských zemí a Spojeného království, ale čelil přímému odporu ze strany USA a Německa.


Konečný text deklarace summitu byl pro ukrajinského prezidenta velkým zklamáním. Píše se v něm extrémně vágně: „Budeme v pozici, kdy můžeme Ukrajinu pozvat, aby se připojila k alianci, když spojenci budou souhlasit a budou splněny podmínky.” Takže zatímco potřeba akčního plánu členství byla formálně odstraněna, v praxi byly přidány další podmínky, které předtím nebyly zmíněny. Navíc tyto „podmínky“ nejsou specifikovány, kromě obecných řečí o „dodatečných reformách demokratického a bezpečnostního sektoru, které jsou nutné“.


Co to znamená? Teoreticky všichni souhlasí s tím, že se Ukrajina „stane členem NATO“, pravdou je, že toto je závazek, který byl učiněn na Bukurešťském summitu NATO před 15 lety v roce 2008! V praxi, jak v předvečer schůzky zdůraznil americký prezident Biden, Ukrajina nemůže vstoupit do NATO, dokud probíhá válka a některé její území je zpochybněno, protože by to vedlo – podle článku 5 alianční smlouvy – k přímému konfliktu mezi NATO a jaderně vyzbrojeným Ruskem. Pro NATO a politiku USA a další pro západní imperialistické mocnosti bude prioritní vést válku investicemi, darováním staré vojenské techniky, munice a šíření nic říkajících pozitivních řečí o tom, že si Ukrajina vede dobře, tedy až do té doby, než samotná Ukrajina dostane od západu kudlu do zad. Ne nadarmo psal Lenin ve svém díle Stát a revoluce roku 1917 následující: “Takzvané velmoci dlouhodobě vykořisťují a zotročují celou řadu malých a slabých národů. A imperialistická válka je válkou za rozdělení a přerozdělení tohoto druhu kořisti“.


Solidarita vůči politickým vězňům

Bratři Kononovičovi


Kyjevský režim zaútočil prostřednictvím tajné policie na začátku března roku 2022 a zatkl bratry Alexandera a Michaila Kononoviče, kvůli tomu, že jsou komunisté, organizovaní v Leninském komunistickém svazu mladých. Bratři Kononovičové jsou špičkou ledovce. Na Ukrajině jsou ilegalizovány desítky politických stran, především stran pracujících, svoboda slova není povolena, práva odborů takřka neexistují a každý hlásící se k levici se vystavuje riziku násilí a teroru ze strany vlády a přidružených fašistických gangů, které pro ni dělají špinavou práci. Bratři Kononovičové, kteří jsou udržováni a sledováni v domácím vězení policií se bojí o své životy. Policajt Jevgenij Kravčuk psal výzvy k vraždě na Facebook a aktivně šíří adresu bydliště bratrů.


Boris Kagarlitsky


Významný ruský levicový intelektuál a akademik Boris Kagarlitsky byl zadržen ruskými bezpečnostními službami FSB 25. července na základě trestního vyšetřování proti němu za „ospravedlňování terorismu“. Byl převezen do Syktyvkaru, hlavního města republiky Komi, kde tribunál rozhodl o jeho preventivním zatčení. Kagarlitsky je známý levicový aktivista a byl uvězněn za své socialistické názory za stalinistického režimu, zadržen Jelcinovým kapitalistickým režimem a nyní zatčen Putinem. V roce 2014 byl kritikem režimu Majdanu v Kyjevě a vystupoval proti jeho „protiteroristické opozici“ proti Donbasu. V loňském roce přijal jasný internacionalistický postoj proti ruské invazi na Ukrajinu a v důsledku toho byl úřady oficiálně prohlášen za „zahraničního agenta“. Zatčení Kagarlitského je hrozbou a varováním pro všechny levicové a komunistické síly v opozici vůči reakčnímu Putinovu režimu.


Člověk nemusí politicky souhlasit s bratry Kononoviči nebo Kagarlitským, aby se postavil proti státní represi vůči ruskému a ukrajinskému režimu. To je základní povinnost soudružské solidarity!


Postoj marxistů


Nepodporujeme Ruskou agresi na Ukrajině. To ale neznamená, že podporujeme Ukrajinu a už vůbec přístup NATO/USA k válce. Stojíme proti Putinovi, Zelenskému, Bidenovy a všem dalším, kteří posílají vojenskou techniku na frontu, a tedy podílí se na imperialistické válce. Od začátku této války umřelo několik nevinných proletářů. Umírají vojáci a lidé bojující za svou vlast. Vlast není věc, za kterou by lid měl umírat. Vlast si člověk nevybírá a při takových konfliktech, dokáže přerůst k agresivnímu nacionalismu, vyžadující boj mezi národnostními obyvatelstvy. Národnostní boje jsou to, co vládnoucím třídám udržuje moc.


Vlast nesmí být překážkou. Společnost je rozdělena do tříd, a proto se každý pracující musí spojit nehledě na národnost, pohlaví, orientaci, náboženské vyznání, barvě pleti a vystoupit revoluční cestou v čele s marxistickou teorií proti vládě kapitalistů a následně ji svrhnout a vydobýt si diktaturu proletariátu. To je totiž jediná alternativa pro ukončení války a útlaku, který tvoří kapitalisté. Lidé umírají pouze za zásluhy pánů Putinů a Zelenských, kteří pouze diktují, vykořisťují, nechtějí jednat o míru a válku prostřednictvím kšeftů pouze natahují. Je to imperialistická válka, která byla vyvolána skrze provokaci rozpínavostí hranic NATO a fázi imperialismu, ve kterém se Rusko ocitlo.


Ať už vyhraje Ukrajina nebo Rusko, lid nezíská svobodu a mír. Tyto dvě autoritářské země, vedené imperialismem a řízené skupinou kapitalistů, vlastnící média a vše ziskové, vykořisťují pracující lid již po desetiletí. Nerovnost, diskriminace, špatné pracovní podmínky a útlak jsou pro dělnickou třídu věci, které kapitalismus nabízí, jsou dennodenním chlebem proletariátu, a to vše na úkor dosažení zisku. Kapitalismus bude nadále pokračovat v těchto zemích, po jakékoliv výhře jednoho ze dvou států. Je důležité, aby si lidé bojující proti sobě ve válce uvědomili, že není třeba se navzájem vraždit, nýbrž spojit se a jít společně proti režimům Putina a Zelenského, jenž dennodenně nabízí tuto válku. Proto jako marxisté budujeme organizaci uvnitř internacionály, jejímž cílem je vzdělávat a šířit marxistickou revoluční teorii a tím i budovat nové kádry, které nám pomůžou v šíření naší práce, a tím připravíme proletariát na revoluci. Kapitalismus znovu upadá a my, pracující lidé, na nichž se vše odráží, jsme svědky tohoto období barbarství spojeného s kapitalismem. Učit pracující lid marxistické teorii znamená nabídnout systém, který ukončí útlak a nastolí diktaturu proletariátu, tj. skutečnou demokracii. Lid se zbaví svých okovů jedině socialistickou revolucí. Otevřou se dveře systému, jenž bude pro lid o dost přijatelnější než kapitalismus. Konec buržoům, konec kapitalismu, konec imperialistickým válkám, konec vykořisťování a za revoluční zítřky, které přinesou nový svět bez vykořisťování a nabídnou lidu základní potřeby k životu.


FK

129 zobrazení
bottom of page