top of page
Vyhledat

Trockého rada mladým marxistům: „Budujte své vzdělání postupně“

Dopis Kyjevským soudruhům uveřejněný v Pravdě, 31. Května 1923.Drazí soudruzi,


Stěžujete si, že není ve Vašich možnostech přečíst ani jednu desetinu z knih, které Vás zajímají, a ptáte se, jak k četbě racionálně přizpůsobit Váš čas. Toto je velice obtížná otázka, protože z dlouhodobého hlediska každý člověk musí takovéto rozhodnutí učinit, na základě svých osobních potřeb a zájmů. Mělo by však být zároveň řečeno, že rozsah v jakém je člověk schopen držet krok s aktuální literaturou, ať už vědeckou, politickou, či jinou, závisí nejen na uvážlivém vyčlenění času každého člověka, ale zároveň na předchozím vzdělávání jednotlivce.


V kontextu Vašeho specifického odkazu na „stranickou mládež“ mohu této pouze doporučit, aby nic neuspěchala, budovala svoje vzdělání postupně, a nepřeskakovala z jednoho tématu na druhé, a nepřecházela na druhou knihu, dokud si první plnohodnotně nepřečetla, nezamyslela se nad ní, a neosvojila si jí. Pamatuji si, že když jsem patřil do oné kategorie „mládeže“, také jsem se domníval, že zkrátka nemám dostatek času. Dokonce i ve vězení, kde jsem nedělal nic jiného, než četl, se mi zdálo, že není možné stihnout ve dni tolik, kolik bych si představoval. V ideologické sféře, stejně jako na poli ekonomie, fáze primitivní akumulace je tou nejvíce obtížnou a problémovou. A pouze na základě nashromáždění jistých základních znalostních elementů, a zejména osvojení si metodologie, která se tak říkajíc vrývá do kůže jakožto výchozí bod jednotlivcovy intelektuální aktivity, se stalo celkově jednodušším udržet krok s literaturou nejen v povědomých oblastech, ale dokonce i v přilehlých a na vzdálenějších polích poznání, protože metodologie se stává, v konečné analýze, jednotnou.


Je lepší číst jednu knihu, a přečíst jí dobře. Je lepší se snažit o její důkladné osvojení. Jedině takto se mohou přirozeně rozvíjet vaše schopnosti porozumění. Vaše mysl si graduálně získá sebevědomí, a stane se více produktivní. S touto duševní přípravou pro Vás přestane být složité si racionálně přizpůsobit Váš čas, a zároveň se pro Vás přechod mezi jednotlivými tématy vzdělání stane do jisté míry příjemnějším.


Se soudružskými pozdravy,

L.Trocký

29.května, 1923

68 zobrazení

コメント


bottom of page