top of page
Vyhledat

Světový kongres IMT 2023: Komunisté jsou tu!

Světový Kongres Mezinárodní Marxistické Tendence (IMT), který se konal v současném období společenských zvratů pro nás znamenal velký historický obrat. Po pandemickém období se naše síly zdvojnásobily, kongres byl plný mladých lidí a atmosféra nabyla revolučního ducha. Kongresu se účastnilo přes 400 soudruhů ze 40 různých zemí světa, nasbíralo se dohromady přes 630 000 euro, které budou použity na revoluční věc. Bylo slavnostně prohlášeno: komunisté dorazili!


/IMT


Tisíce soudruhů sledovalo dění prostřednictvím živého vysílání. Z toho 200 soudruhů z Pákistánu, skupina ze Švýcarska sledující kongres těsně nad Alpami a několik dalších skupin. Akce byla sledována po celém světě od Toronta po Londýn.


Vše probíhalo od 7.–12. srpna v Itálii, uprostřed kapitalistické krize. Komunistické myšlenky stále přitahují více pracujících i studentů a ti vzhlíží ke komunismu jako k jediné cestě ven z nynějšího systému plného útlaku. Kongres byl jednotný a silně vystoupil pro získání více lidí z těchto vrstev pro budování revoluční organizace, kterou dělnická třída nezbytně potřebuje pro dosažení svých cílů, v čele s konečným svržením dosavadního prohnilého kapitalistického řádu.


Mnoho delegátů a pozorujících projevilo obrovský zájem pustit se ihned do revoluční akce. Soudruzi z Pákistánu či Peru čelili dlouhým cestám a rasistickým vízovým nařízením, aby se mohli účastnit. Soudruh z Mauretánie cestoval 3 dny přes několik zemí, pouze kvůli účasti na kongresu. Jeden pákistánský soudruh strávil 56 hodin cestováním do Itálie (vízum měl několikrát odloženo), a po příchodu na pátý den kongresu jej soudruzi slavnostně přivítali potleskem. To je kádrový materiál, který potřebujeme!
Svět v krizi


Kongres začal dojemnou poctou Estebanu Volkovovi, vnukovi ruského revolucionáře Lva Trockého, který bohužel začátkem června zemřel. Soudruzi stáli minutu zticha, aby zavzpomínali a zamysleli se nad přínosem Estebana, který bránil a obhajoval pravdu o Trockém, bolševismu a Ruské revoluci. Esteban Volkov byl jedním z posledních spojení mezi naší generací a generací pracující v epoše revolucí a kontrarevolucí počínaje Velkou Říjnovou Socialistickou Revolucí roku 1917, až do vypuknutí Druhé světové války. Stejně jako kdysi oni, i my dnes stojíme na prahu nového celosvětového revolučního období.


Kongres byl zahájen diskuzí o celosvětových revolučních perspektivách o nichž mluvil šéfredaktor marxist.com Alan Woods. Vysvětlil, jak je důležité porozumět konkrétním procesům třídního celosvětového boje okolo nás. Bez porozumění toho, kam třídní boj vede bychom byli ztraceni přílivem událostí.


Začátkem svého projevu Alan zdůraznil, že „hluboká krize kapitalismu je zjevná i slepému“. Globální dluh dosáhl okolo neuvěřitelných 300 bilionů dolarů – 350 procent světového HDP. To je bezprecedentní.

Po období globalizace se tento proces změnil ve svůj protiklad se světovou ekonomikou, která se rozpadá do bloků. Protekcionismus a imperialistická rivalita je na vzestupu a pokládá půdu pro vojenské konflikty a obchodní války.


Kongres se konal rok a půl po vypuknutí války na Ukrajině. Uprostřed pozastavené protiofenzívy se Kyjevský režim stal zoufalým. Je vyživován dělostřeleckými zásobami granátů, a municí nashromážděnou od svých západoimperialistických podporovatelů.

V tomto zástupném konfliktu imperialistických mocností, by se měl každý komunista držet sloganu od Karla Liebknechta: “hlavní nepřítel je doma!“ Úkolem pro komunisty je především bojovat proti své vlastní kapitalistické třídě.


Jen málokde je tohle těžší než v samotném Rusku, kde se soudruzi musí vypořádat s represemi, ekonomickými těžkostmi, propagandou vedenou režimem a zmatkem šířený šovinistickým vedením komunistické strany. Proti tomu všemu stojí pevně na svých zásadách soudruzi z ruské sekce IMT. Bez jakéhokoliv váhání soudruzi v boji pokračují a budují revoluční internacionalistickou tendenci. S pocitem velké hrdosti a solidarity všichni delegáti, návštěvníci a online sledující naslouchali vynikajícím příspěvkům Ruské delegace.Mezinárodní Marxistická Tendence zaujala internacionalistický postoj po celém světě. Stejně tak tomu bylo, když jsme po pár hodinách co vypukl konflikt na Ukrajině zveřejnili článek o konfliktu, který stál na naších internacionalistických analýzách a teoretických postojích. Reformisté a sektáři jsou nuceni se červenat za své postoje a slova, které napsali včera. Ovšem my po roce a půl od zveřejnění našeho postoje nemáme potřebu měnit svá slova, a za svým postojem schváleným na kongresu si stále stojíme.


Válka urychluje štěpení světa do soupeřících bloků. Úpadek amerického imperialismu vidíme ve zpochybňování moci Washingtonu v částech světa, kde po desetiletí dominoval: Střední východ, západní Afrika i jinde. Válka opět podporuje propad světové ekonomiky. Nyní se i čínská ekonomika, která pomohla světové ekonomice se dostat z krize 2008, zpomaluje a je plná dluhů. Vše se odrazí na přicházejících katastrofálních důsledcích pro celosvětovou ekonomiku. Jak Alan vysvětluje, není na světě žádné vlády, která by si mohla udržovat stabilitu, jakou měla v minulosti. Ve dříve stabilních státech jako je USA a Británie pozorujeme neklid ve společnosti, který tvoří nepokoje a stávky. Všechny strany v Německu, které byly u moci v minulosti, momentálně ztrácejí voliče. Jejich úpadek nastal ještě předtím, než vláda oznámila rozpočet na úsporu 30 miliard eur.
Stabilita už nemůže být perspektivou pro budoucnost: třídní boj je skutečností v jedné zemi za druhou. Vědomí mas se urychleně posouvá a za 24 hodin mohou změnit kompletně své postoje, vlivem podmínek které každý den pociťují.


Tato diskuze naladila tón na celý kongres. Žijeme v období revolucí a kontrarevolucí, kdy se vědomí mas rychle mění. Máme okolo sebe dostatek nástrojů pro společný boj za vybudování internacionalistické komunistické organizace, a pouze IMT má znalost k tomu ji vybudovat!Budování Bolševické organizace


Naše myšlenky, perspektivy a analýzy jsou naše nejsilnější zbraně, a také jediným ospravedlněním, proč Mezinárodní Marxistická Tendence existuje. Ovšem myšlenky bez organizace, jsou jako nůž bez ostří. Nezbytně nutné metody pro vybudování velké organizace tvořily obsah druhého diskuzního bloku, jehož tématem bylo “Budování Bolševické organizace“ o kterém měl přednášku soudruh Jorge Martín.


Jorge vysvětlil, že IMT je relativně stará organizace, nesoucí s sebou tradice a zkušenosti marxismu, počínaje Marxem, Engelsem a První Internacionálou.


Na druhou stranu je IMT mladou organizací: od roku 2020 organizace téměř zdvojnásobila počet členů. Mnoho sekcí patřících pod Internacionálu budujících pevné základy v roce 2018 ještě neexistovalo. IMT v posledním období zaznamenává ve velké převaze růst členů ze strany mládeže.


/Fáklya


Přednáška nastínila, že naše úkoly spočívají v trénování a vzdělávání mládeže v komunistických metodách demokratického centralismu, vytváření disciplíny, bojeschopnosti, a tím i budování bolševické organizace.


V boji za budování organizace se častokrát dostáváme do kontaktu s radikálně znějícími myšlenkami, které pronikají do dělnických a studentských hnutí. Tyto myšlenky rozdělují společnost do skupin, a nikdy skutečně neřeší stávající problémy, přičemž je zastřešuje soubor myšlenek takzvané politiky identit.


Od pomluv tvrdících, že Jeremy Corbyn byl „antisemitou“ po „pro LGBT“, prohlášení Diny Boluartové, která se dosadila na post prezidentky Peru prostřednictvím pravicového puče, se nyní různí reakcionáři pokouší o „progresivní“ projevy – tedy jsou to právě nepřátelé dělnické třídy, kteří využívají politiky identit ke zmatení a rozdělení společnosti pro svůj prospěch.


Někteří levicoví studenti pohybující se v maloburžoazním studentském prostředí věří, že je úkolem marxistů vytvořit „bezpečné místo“ pro utlačované, izolované od problémů kapitalismu.


To ovšem není úkolem IMT. Nebudujeme skupinu podporovatelů pracujících, sociálně spravedlivý klub, anebo kroužky intelektuálů. Jsme jednotní v boji za mezinárodní komunismus, a to, co naše organizace vyžaduje jsou čistě řečeno „bojovníci“.


Jak řekla Fiona Lali z Británie: „My nejsme sociálním klubem pro osamělé, my nejsme skupina podporující utlačované. My jsme revoluční organizace která bojuje na straně utlačovaných.“Třídní boj v Římské republice


Jedna z přednášek se zabývala tématem, o kterém se může někomu zdát, že nepatří na kongres marxistických revolucionářů: zabývala se knihou napsanou Alanem Woodsem – Třídní boj v Římské republice, kterou vydalo nakladatelství Wellred Books.


Tohle zbrusu nové dílo pojednává o kompletní historii Římské republiky z marxistické perspektivy. Proč by Marxisté měli analyzovat tento vývoj starý přes dvě tisíciletí?


Od vzniku válečných skupin latinských rolníků po punské války a otrocká povstání, přes konečný pád republiky a vzestup císařství, byla Římská společnost historicky vedena třídními boji, které jsou plné lekcí které zůstávají dodnes relevantní a přináší nám zdroj obrovských inspirací.


Okolo velkých postav, Alan připomněl historickou důležitost, kterou sehráli bratři Gracchové, členové vládnoucí římské elity, kteří se postavili na stranu utiskovaných plebejských mas.


/Wellred Books


A samozřejmě připomněl i Spartaka, jehož jméno jasně září po věky jakožto jméno největšího revolucionáře reprezentujícího antický svět, který proslul i jako jeden z nejlepších generálů, který dokázal zorganizovat velkou masu otroků a namířil je k boji, při kterém uštědřili Římu ránu za ránou.


Aktuální období má mnoho zásadních paralel s antickým Římem, a jedině pečlivým učením lekcí z minulosti, se dokážeme připravit na bitvy, které nás nyní čekají. Získejte výtisk Třídního boje v Římské republice od Wellred Books zde!


Socialistické hnutí v Katalánsku


V předposlední večer kongresu, stovky soudruhů, delegátů a návštěvníků z celého světa naplnili hlavní halu, ve které probíhala komise dvou členů ze Socialistického hnutí Katalánska.


Jeden ze soudruhů vysvětlil původ jejich organizace, perspektivy a boj, který vedou za dosažení komunismu. Rozvoj socialistického hnutí je extrémně zajímavé svým působením, kterým přitahuje mládež a ničí všelijaké reformistické a třídně kolaborantské myšlenky. Soudruzi zaujali jasné stanovisko zakládající se na idejích komunismu.


Komise byla pro všechny přítomné soudruhy zajímavá a umožnila soudružskou výměnu idejí.Jsi komunista? Pak se organizuj!


Závěrečné zasedání kongresu bylo věnováno tématu budování IMT po celém světě. Klíčovým bodem byla kampaň IMT: „Are you a communist ? Then get organised!“


Toto heslo se snaží zachytit náladu milionů pracujících a studentů, kteří vidí komunismus jako jedinou možnou cestu jak se vypořádat se současnou kapitalistickou krizí.


Soudruzi citovali oznámení Fraser Institutu, který uvádí, že mládež v zemích jako je Británie, USA nebo Kanada podporuje komunismus z 20 – 30 procent. To pro nás znamená, že jsou zde miliony mladých pracujících, kteří by se mohli přidat do komunistické organizace jako je ta naše. Úspěch IMT se dosud prokázal především tím, že apeluje na mládež, a tím i rychle rostou sekce v různých zemích. Dobrým důkazem je Socialist Appeal, Britská sekce IMT, která se z 800 členů vyšvihla tento rok na 900, kdy je velmi blízko dosažení významného milníku 1000 členů, což pevně vrátí komunismus zpět na mapu Británie.


Počty členů v jiných sekcích se přiblíží v nadcházejících letech k stejným číslům. Celkem 8 sekcí od posledního kongresu překonalo hranici 100 členů.


Týden od zahájení kampaně v Kanadě, bylo zaznamenáno 150 žádostí o vstup do IMT. Soudruzi nabrali podobné zkušenosti v zemích jako je Brazílie, Švýcarsko či Švédsko./Crveni


Jak redaktor marxist.com Hamid řekl: „Pole je široce otevřené pro růst a my otevíráme novou etapu v naší historii“.


Působivé úspěchy


Růst IMT položil základy pro důležité kroky v internacionalistickém měřítku.


Mnoho důležitých událostí bylo organizováno IMT po celém světě – Revoluční Festival v Británii, montrealská Zimní škola v Kanadě, Pfingstseminar v Rakousku, Marxistická Zimní a Letní škola v Pákistánu, Frankofonní škola ve Švýcarsku atd.


Wellred Books – nakladatelství IMT – udělalo několik kroků vpřed v těchto letech. Tenhle rok (zatím) Wellred Books prodalo přes 8200 knih, což je velký skok od roku 2019, kde bylo za celý rok prodáno “pouze“ 5800 knih. Navíc magazín América Socialista, čtvrtletní teoretický magazín IMT je momentálně distribuován do 30 zemí.


V roce 2024 IMT vyhlásí Leninův rok, kvůli stému výročí úmrtí tohoto velkého Ruského revolucionáře. Tato kampaň bude především věnována obraně a zachování Leninových myšlenek, které se stávají terčem útoků ze stran buržoazie i stalinistů, čímž jsou pošpiněny. Je důležité si klást za úkol bránit odkaz Lenina, coby jednoho z největších marxistů.


Začátek roku bude nakopnut Leninovou politickou biografií, kterou představí Rob Sewell, čímž přinese náhled do myšlenek, které Vladimír Iljič Lenin rozvíjel, a kterým věnoval svůj celoživotní boj za socialismus.


/RT


Odhodlání a obětavost


Jeden z nejvíce inspirujících aspektů celého kongresu byla finanční obětavost soudruhů pro rozvoj práce Internacionály. V roce 2018 si IMT dala úkol dosáhnout sbírky 500 000 Eur do pěti let. Nyní po pěti letech bylo oznámeno, že IMT dosáhla neuvěřitelných 2,1 milionů Eur, což je více než čtyřnásobek původního cíle!


Kongres nasbíral přes 630 000 Eur, čímž přesáhl kongresový cíl o dosáhnutí 450 000 Eur. Díky vysoké inflaci, ve které se celý svět nachází a rychle rostoucím životním nákladům v mnoha zemích, je výsledek této sbírky o to více inspirující.


Velké příspěvky přicházely ze sekcí působících v rozvinutých kapitalistických státech jako je Švýcarsko, Kanada a USA, ovšem příspěvky soudruhů žijících v zemích, kde lidé o to více trpí náporem kapitalistické krize byly o dost motivující a měly silný politický význam.


Sekce a skupiny IMT v zemích od Venezuely po Srí Lanku přinesly velké oběti, které odrážejí odhodlání všech soudruhů postavit se historickým úkolům, které před námi stojí.Nejlepší světový kongres všech dob!


Na závěr kongresu Hamid přednesl řeč o úkolech, které stojí před IMT:


„V každé zemi vidíme rozhodující proces směřující k revoluci… Jsme tady pro jeden specifický důvod: budování revoluční organizace.“


Všem soudruhům bylo jasné, že pro organizaci nastává bod zvratu, kdy budeme rozvíjet svou práci do nových výšek. IMT roste rychleji než kdy jindy předtím.


Citováním Lenina, Hamid připomněl kongresu, že „Marxismus je všemocný, protože je pravdivý“. IMT je tak připravena přejít do nové fáze sebejistého růstu, což je výsledek našeho pevného uchopení marxistických idejí.


/IMT


Organizace je přímým produktem myšlenek na kterých byla založena. Na konci letošního světového kongresu byli soudruzi odhodlanější než kdykoliv předtím, rozvinout potenciál IMT po celém světě.


Jak sám Hamid řekl, všichni soudruzi „využijí energii z kongresu k posunu naší organizace do další úrovně…“


„To co bylo prokázáno na tomto kongresu byl duch solidarity, revolučního odhodlání a obětavosti, což je to, co nám dává neporazitelnou sílu a schopnost překonat všechny překážky stojící nám v cestě.“


108 zobrazení

Commenti


bottom of page