top of page
Vyhledat

Stávky zdravotníků v Británii

Odchod z Evropské Unie spolu s dnešní ekonomickou krizí se na VB značně podepsal. Konzervativní vláda upadá v nemilost a nemalá část veřejného sektoru vychází do ulic a stávkuje, což zapříčiňuje rozpad infrastruktury zdravotnictví atd. Co to může znamenat pro dělnická hnutí zbytku světa?Krize Britské ekonomiky, podobně jako u zbytku světa, se začala stupňovat především za pandemie COVIDu-19. Přeplněné nemocnice, krach mnoha firem a spoustu dalších na jeho hraně, do čehož se samozřejmě zapojila i vláda, která se snažila zachránit svou buržoazní a maloburžoazní třídu. Pokud si k tomu přimyslíme i momentální světovou situaci, není divu, že se veřejný sektor bouří. Zdravotníci jsou přepracovaní a nejsou adekvátně kompenzováni za svou práci. Samozřejmě jsou v médiích vyobrazováni jako sobečtí za to, že neplní svou povinnost a nechávají nemocné čekat. Avšak se nejedná o nic jiného než o bitvu vůlí mezi stávkujícími a vládou. Oba na sebe doléhají a čekají, kdo se zlomí první. Pokud vláda nevyslechne a nepřistoupí na podmínky stávkujících, nevrátí se na svá pracoviště, pokud se zdravotníci nepodvolí, budou trpět nevinní.


Možná se vám bude zdát, že stávkující jsou opravdu sobečtí. Je třeba říci, že za pandemie byli právě oni v první linii, aktivně vystaveni viru a pracující přes čas, za což dostali pouze poplácání po zádech, pokud vůbec to. Kvůli delší pracovní době se někteří z nich ani nedostali k nutnostem, jako toaletní papír, než byli v obchodech vyprodány.


S koncem pandemie nepřišel konec těchto problémů. Stejně jako ostatní dělníci, i oni byli zasaženi dnešní krizí. Ačkoliv již nejsou tolik vysilováni, stále je jim dlužno za období COVIDu-19.


Sice nevíme, jak tato situace skončí, ale podle prozatímních informací se nezdá, že by stávkujícím docházel dech. Pokud uspějí, což je pravděpodobné díky organizovanosti stávek, bude to vítězství pro dělnickou třídu nejen Británie, ale celého světa.


Je potřeba solidarita k těmto zdravotníkům a podpora jejich stávek ze strany marxistů, neboť jejich úspěch bude mít za následek morální podporu světového proletariátu, který zjistí, že boj proti kapitalistické vládě má smysl a má naději na úspěch. Tento úspěch však bude pouze krátkodobý, do té doby, dokud budou kapitalisté vládnoucí třídou a pokud budou tyto potencionální dělnické akce bez organizace. Kapitalistická vládnoucí třída se bude snažit opět srazit dělníky na kolena, a ti se nebudou moci bez organizace bránit. Proto je skutečná dělnická organizace zapotřebí, aby mohla bránit úspěchy dělnické třídy, hájit její zájmy a vést ji k novým vítězstvím.


Daniel V.

78 zobrazení

1 Comment


vladse21
Apr 02, 2023

Kluci, přehodnoťe ten první, tučně vysázený odstavec, příčina rozpadání NHS přece není ani stávkování (pozor, ini nikdy nezastavují provoz pohotovostí!), ani odchod z EU. Něco o tom vím. Chcete-li, abych se podělil, napište na viridi.valle@gmail.com . Překládám o těchhle věcech, hlavně z Británie, už asi 20 let.

Like
bottom of page