top of page
Vyhledat

Report z kongresu poľskej sekcie - marxizmus ožíva!

28-29. októbra navštívili naši súdruhovia kongres poľskej sekcie IMT Czerwony front vo Vroclave. Tento kongres predstavuje výrazný míľnik pre poľskú sekciu ale aj pre nás. Súdruhovia riešili dôležité vnútorné otázky a my sme doniesli domov kopu skúseností, materiálov a revolučného nadšenia, ktoré využijeme pri budovaní komunistickej strany doma.


Pre dvoch z troch súdruhov to bola prvá medzinárodná skúsenosť. Túto príležitosť sme využili na zoznámenie sa so súdruhmi a súdružkami, cvičenie distribuovania našich materiálov, získanie rôznych teoretických materiálov z Wellred books či magazínov ostatných skupín pre inšpiráciu. Odišli sme odhodlaní budovať IMT u nás doma a pracovať na sebe, odhodlaní šíriť marxizmus v strednej Európe!Prvý deň kongresu odštartoval medzinárodnými perspektívami, o ekonomickej a geopolitickej situácii vo svete a následne diskusiou, kde odzneli perspektívy z rôznych krajín, ako Rakúsko, Nemecko, Maďarsko a aj Slovensko!Nasledovali poľské perspektívy, kde boli prediskutované a zhodnotené výsledky parlamentných volieb, blízka budúcnosť krajiny či kde stoja iné ľavicové subjekty v poľskej politike. Po obednej prestávke zaznel prednes Čo je boľševizmus?, kde bola zdôraznená potreba byť nekompromisný pri našich ideách a aké to sú, ale byť flexibilný v taktikách a spôsoboch, ako dosiahnuť novú vrstvu nespokojného študentstva a pracujúcich. Na záver dňa prišiel report z poľskej Si marxista? kampane, ale aj z iných krajín.Na druhý deň sa preberali prevažne vnútorné záležitosti poľskej sekcie. Začalo sa organizačnou správou a diskusiou a hlasovaním o dôležitých dokumentoch. Poľská sekcia má špecifické vnútorné problémy, keďže organizácia začala ako skupina priateľov. Tento kongres definovala široká, seriózna diskusia a riešenie týchto problémov. IMT je seriózna organizácia a oná diskusia je tomuto faktu dôkazom. Problémom sa s rastom nevyhne žiadna organizácia, dôležité je, ako je k ním pristupované a ako sú riešené. V tomto nám Poliaci poskytli exemplárny príklad prístupu skutočne revolučnej strany.
Deň bol ukončený finančnou zbierkou, kde sme súdruhom prispeli v aukcii (o portrét Marxa), materiálmi či solidárnymi príspevkami viac ako 150€. Na koniec, ako je tradíciou, sme si zaspievali Internacionálu!


Poľská sekcia má kontakty, kde ich predtým nemala. Poľsko, ako aj zvyšok sveta, stojí pred priepasťou. S posilneným vnútrom, všetko, čo teraz treba urobiť, je sa uchopiť možností a oživiť marxizmus v Poľsku!


Iná organizácia takéto možnosti neponúka, pridaj sa k nám!


Vpred za revolúciu! Za Európsku socialistickú republiku!105 zobrazení

Comments


bottom of page