top of page
Vyhledat

Proč komunisté prodávají vlastní magazín?

Gigant Meta vlastnící sociální média jako Facebook a Instagram, začal v srpnu blokovat všechny účty (šířící novinky) ze svých Kanadských platforem. Zpravodajské weby byly zakázány poté, co federální vláda schválila zákon C-18, zákon o online zpravodajství, který vyžaduje, aby velká technologie platila médiím za obsah použitý na vlastních platformách. Google také plánoval potlačení zpravodajských novinek po celé Kanadě v moment, kdy byl zákon C-18 přijat. Pro nás komunisty, zákaz zpráv na médiích vlastněné miliardáři si pouze potvrzujeme nezbytnou potřebu si vyrábět a distribuovat nezávislý dělnický tisk, a to prostřednictvím fyzických novin.


Naštěstí Fightback/La Riposte socialiste, Kanadská a Quebecká sekce Mezinárodní Marxistické Tendence (IMT), vždy organizovala svou politickou aktivitu okolo svého pravidelně vydávaného magazínu. Ovšem nyní se tisk vlastních novin stal aktuálnější a potřebnější než kdy jindy z důvodu toho, že Meta zakázala stránky ve francouzském jazyce (na Facebooku), kdy pro kanadské uživatele je tento web zcela vymazán. Žádné příspěvky a další obsah nelze zhlédnout na stránkách La Riposte socialiste. Odkazy směřující na náš mezinárodní web In Defence of Marxism byly také zablokovány. Mezitím co naše anglicko jazyčná stránka zůstala na Facebooku viditelná i po přijetí zákona, je pouze otázkou času kdy ji také zablokují.

Kapitalistická nejhlubší krize a kapitalisté, kteří se neumí vypořádat s problémy společnosti, začínají zavádět cenzuru vůči názorům proti vládnoucí třídě a těm, kteří nesouhlasí s kapitalismem. To ale není nic nového, kritika kapitalismu je nevyhnutelná. Zákaz zpráv provedené Metou byla prostě nehoda, která odhalila tuto nutnost, jen abychom použili výrazu Hegela.

Naštěstí Marxisté z Fighback/La Riposte socialiste mají v arzenálu zbraň, díky které dokážou konfrontovat cenzuru velké techniky: fyzický magazín. Financováno našimi podporovateli, prodáváno a distribuováno našimi soudruhy, magazín hraje roli kolektivního organizátora, nejsilnější nástroj pro budování masové revoluční strany schopné vést dělnickou třídu ve svržení kapitalistického řádu.

Boj proti kapitalistické cenzuře

Představa komunistické organizace prodávat magazín byl často pod útokem levicových sektářů, dokonce i těmi, kteří sami sebe nazývají “Marxisty”. Běžný útočný argument je vždy stejný: výroba magazínů je zastaralá, staromódní a je to zastaralá relikvie 20. století. Proč produkovat magazín v

21. století, když se všichni dívají na internet? Proč si prostě nevést pouze webovou stránku nebo založit profily na sociálních sítí?

Meta nám poskytla ohlušující odpověď. Pokud Facebook byl špičkovým zdrojem pro poskytování novinek pro mnoho uživatelů, což v roce 2020 Pew Research uvedl, že 36 % dospělých z USA tvrdí, že získávají novinky z Facebooku, takovou možnost nyní Kanada nemá. Někdo v Kanadě, kdo získával novinky z Meta platforem je nyní nucen přejít na jiný zdroj. Otázka zní: jaký jiný zdroj? “Mainstreamová” média jsou vlastněná miliardáři a reprezentují zájmy kapitalistické třídy. Včetně veřejnoprávních médií CBC, protože stát přeci zastupuje zájmy buržoazie. Navíc samotná buržoazie financuje krajně pravicová média podobná Rebel News.

Co jiné sociální sítě? Ty také patří bohatým kapitalistům, kteří budou vždy kontrolovat obsah, co je akceptovatelné a co by je mohlo ohrozit. Dostatečně postačí poukázat na Twitter/X, který patří člověku, který dle jeho slov zastává svobodu slova – Elon Musk, který pozastavil levicově nakloněné účty a podpořil šíření neo-nacistických účtů. Mezitím Youtube cenzurovalo, potlačilo a demonetizovalo mnoho levicových účtů. Sám žurnalista Chris Hedges viděl, jak mu zmizel celý šestiletý archiv pořadů, jenž moderoval. Mít vlastní webovou stránku neznamená mít štít proti kapitalistické cenzuře, kapitalisté také vlastní dominantní systémy pro správu webového obsahu, registrátoři doménových jmen a poskytovatelé cloudové infrastruktury. Tyto společnosti dokážou přestřihnout web kolikrát si jen budou přát.

Jak marxisté rádi říkají, nemůžeš kontrolovat to, co nevlastníš. Miliardáři, kteří kontrolují média do určitých bodů, nedovolí nikomu, aby ohrožovali jejich pozice. V každém případě legislativa back-to-work se stala v Kanadě rutinou, jakmile bude hrozit účinná stávka, levicové organizace ohrozí kapitalismus, myšlenky začnou ovlivňovat více mas, kladivo cenzury udeří kohokoliv.

Díky produkci fyzického magazínu, revolucionáři mohou pokračovat v organizování a získání si nových pracujících a mladistvých na stranu marxistických myšlenek bez ohledu na každodenní cenzuru. Ano, v revolučních a předrevolučních situacích se kapitalistický stát může uchýlit k fyzickému zničení schopnosti dělnických, socialistických a komunistických organizací tisknout noviny. To byl příklad Ruska v roce 1917, kdy provizorní vláda zničila bolševikům jejich vlastní tiskařský lis; stejně tak v Kanadě v průběhu první světové války po Říjnové revoluci vedenou vlnami revolucí po celém světě. Kanadský stát roku 1918 zakázal tisky se socialistickými publikacemi pod hrozbou odnětí svobody. Ale jak Viktor Hugo řekl, žádná síla na světě nedokáže zastavit myšlenku, jejíž čas nadešel. Jak jsme viděli v Rusku roku 1917, ve Španělsku v 70. letech, ani ty nejtyranštější režimy nejsou schopny zastavit distribuci revolučně vytištěného materiálu, který

svými myšlenkami koresponduje potřeby mas, jenž hledají alternativu a cestu pryč z kapitalistické mašinerie.

Magazín jako kolektivní organizátor

V brožuře “Kde začít?” vydanou roku 1901, Vladimír Lenin vysvětluje ústřední roli magazínu v budování revoluční organizace:

Noviny nejsou jen kolektivní propagandista a kolektivní agitátor, jsou také kolektivním organizátorem. V tomto posledním ohledu jej lze přirovnat k lešení kolem rozestavěné budovy, které vyznačuje obrysy konstrukce a usnadňuje komunikaci mezi stavebníky, umožňuje jim rozdělit práci a sledovat společné výsledky dosažené jejich organizovanou prací. S pomocí novin a jejich prostřednictvím se přirozeně zformuje stálá organizace, která se bude zapojovat nejen do místních aktivit, ale i do běžné obecné práce a bude školit své členy, aby pečlivě sledovali politické události, hodnotili jejich význam a význam působit na různé vrstvy obyvatelstva a vyvinout účinné prostředky pro revoluční stranu k ovlivnění těchto událostí. Pouhý technický úkol pravidelného zásobování novin výtisky a podpory pravidelné distribuce si vyžádá síť místních agentů sjednocené strany, kteří budou mezi sebou udržovat neustálý kontakt, znát celkový stav věcí, zvykat si pravidelně vykonávat své detailní funkce ve všeruském díle a zkoušet své síly při organizování různých revolučních akcí.

Všechny tyto body jsou prostě relevantní a aplikovatelné na dnešní revolucionáře. Akt produkce a regulace magazínu zavazuje soudruhy k pečlivému studiu aktuálního dění, zvýšit rozsah svých znalostí a pochopení politiky, aplikace Marxistické teorie do praxe nutného hnutí a předložit přechodné požadavky spojující okamžité požadavky pracujících a utlačovaných s bojem za socialismus.

Naši kritici mohou namítat: “Není to možné s čistě online publikací?” Ale jak jsme zjistili, kapitalisté kontrolují weby, sociální sítě a mohou pozastavit činnost, revoluční úspěch před hrozbou. Jediná možnost, jak zajistit publikaci našich revolučních myšlenek je pouze skrze tisk magazínů, okamžitou produkcí a distribucí.

Magazíny nejenže budují revoluční organizaci: vytváří také revolucionáře, a to způsobem, kterému se žádná webová stránka ani přítomnost na sociálních sítích nevyrovná. Vyžaduje to soudruhy, kteří půjdou osobně prodávat magazín: účastí na shromážděních a protestech, účastnit se demonstrací a pobavit se o situaci s proletariátem a mládeží. Magazín nabízí fyzické ztělesnění revoluční organizace a její program. Tlačí revolucionáře ven z

jejich komfortní zóny, zavazuje je k ochraně komunistických perspektiv – jak Lenin řekl: trpělivě vysvětlovat – a získávat dělníky pro revoluční myšlenky.

Pro efektivní prodej magazínů, marxisté vyžadují pevné uchopení obsahu, postoje k okolnímu dění, učení marxistické teorie a schopnost vysvětlovat ostatním. To znamená aktivně zasahovat do akcí na každém kroku, šířit a prosazovat marxistické myšlenky, které mohou vést dělníky a utlačované k vítězství a budovat společně masovou komunistickou organizaci, schopnou svrhnout tento prohnilý systém.

Budování revoluční strany

Způsob prodeje magazínů, přináší častou otázku: pokud jste komunisté, tak proč je namísto prodeje, nerozdáváte zadarmo?

Smutným faktem je to, že žijeme v kapitalismu. Tisk magazínů si vyžaduje peníze a tisk. Jakožto revoluční marxistická strana, nemáme žádné sponzory a velké dárce, kteří by nás udržovali při finanční stránce. Spoléháme se zcela na naše členské příspěvky a dobrovolné příspěvky od našich členů a sympatizantů. Prodej magazínů je naší základní součástí, která pokrývá náklady na tisk.

Z peněz prodaných magazínů si také dokážeme pomoci v podobě placení si vlastních prostorů, vyplácení mezd tzv. full-timerů, kteří se dennodenně zabývají organizací, tisk marxistické literatury, anebo zajištění cesty do zahraničních akcí (např. kongresů na které jsme pozváni).

Taková práce prodeje magazínů si vyžaduje, aby soudruzi zahájili konverzaci s pracujícími, kteří si magazín kupují, aby byli přesvědčeni o tom, že jejich peníze nejsou zbytečně vyhozené a obsah v magazínu stojí za to. Proletariát a mládež pomáhá změně systému právě díky koupi našeho magazínu, který šíří revoluční lavinu marxistických myšlenek a dostává se do všech koutů mezi lidi. Předat někomu zdarma magazín nevyžaduje žádné úsilí, znalosti nebo agitační dovednosti. Přesvědčit člověka, aby koupil náš magazín, znamená přesvědčit jej o hodnotách revolučních myšlenek.

Za vším tím organizováním našich politických aktivit okolo publikací a distribucí revolučního magazínu, stojí IMT, která hrdě následuje tradici od Bolševiků přes Black Panther po Militant Tendency v Británii. Pro citaci Lenina: bez revoluční teorie nelze dosáhnout revolučního hnutí. Místo toho, abychom opustili vlastní bojeschopnost a podmanili se pod tlak miliardářů, kteří vlastní sociální média a vytvářejí obsah na těchto platformách, udržujeme si tradici vytváření si dělnického tisku, který je pro nás prioritní a zakládá se na Marxistické teorii. Fyzický magazín poskytuje jedinou cestu k

revoluční žurnalistice od dělnické třídy a zároveň pro dělnickou třídu. Zda jsi skutečným komunistou, rádi bychom tě pozvali, aby ses přidal k nám, abys nám pomohl budovat revoluční marxistickou organizaci a vyjádřil tím solidaritu vůči Fightback a La Riposte socialiste.

Přeložil FK

81 zobrazení

Comments


bottom of page