top of page
Vyhledat

Liberty Ostrava - Když zestátnit, tak i s Guptou!

V huti Liberty Ostrava (dříve známé jako Nová huť) se od Vánoc minulého roku utlumil provoz, z původních 6000 zaměstnanců se do práce zatím vrátilo pouze 1600. Huť totiž nemá energie od svého dodavatele Tameh Czech, kterého v prosinci minulého roku poslal soud do úpadku, Tameh toto zdůvodňuje tím, že huť jako jeho jediný odběratel, neplatila závazky a už si nastřádala dluh 2 miliardy korun.


/SeznamZprávy


Tameh není jediná firma, které Liberty Ostrava dluží, firma má celkově 1300 věřitelů a celková dlužná částka je přes 4,4 miliardy korun. Firma již 11krát odložila návrat většiny zaměstnanců do práce a v restrukturalizačním plánu stojí, že by se výroba měla snížit o 60%, dle šéfa Odborového svazu KOVO Romana Ďurča, by se mělo v rámci plánu propustit z firmy až 3000 zaměstnanců. Jinými slovy, situace v Liberty je na tom skutečně špatně.


Proč tomu tedy tak je? Je snad důvodem to, že oceli už není potřeba? Ocel se využívá ve stavebnictví, strojírenství, automobilovém průmyslu… v regionech chybí kliniky, školky, pošty, jesle a všechna další infrastruktura, Nová huť navíc vždy byla jediným výrobcem svodidel v Česku. Jednoduše důvod, proč Liberty Ostrava krachuje, není ten, že bychom nepotřebovali ocel.


V roce 2019 prodala firma ArcelorMittal Novou huť holdingu Liberty Steel, který vede Sandžív Gupta. Od doby, kdy se Nová huť prodala z ní bylo vytáhnuto přes 8 miliard korun pomocí různých půjček, tyto peníze se do Ostravy zatím nevrátily. Situace v Liberty je tedy bohužel pouze další ukázkou „povedené“ privatizace v tomto regionu, jako byla například v roce 2004 privatizace OKD.


Pan Gupta je vyšetřován například ve Velké Británii a Francii za podobně podezřelé finanční transakce. Jediné, na co se Česká vláda zmohla, byl ostře psaný dopis pana Josefa Síkely, ve kterém varuje čtyřčlenné představenstvo Liberty Ostrava, že jejich chování může mít právní dohru.


Protesty zaměstnanců


Zaměstnanci už tedy sedí 3 měsíce na nuceném volnu, mají sice náhradu výplaty v plné výši, ovšem není zde žádná jistota, že další výplata skutečně přijde. Zaměstnancům toto ovšem není jedno, a proto byl 22. 2. odbory zorganizován protest, na který přišlo přes 2000 zaměstnanců a odborářů z celé republiky.

Šla zde vidět hesla jako „Ocelárnu zestátnit, lidem práci navrátit“. Člověk si tedy může položit otázku, proč lidem tak moc záleží na budoucnosti huti? Odpovědí na tuto otázku je několik, kromě faktu, že lidé nechtějí přijít o práci, zde taky můžeme narazit na to, že hutě jsou místo, kde mnoho lidí pracuje od svých mladých let až do důchodu. Od některých protestujících šlo slyšet, že v huti pracují již 40 let a před nimi zde pracovali jejich rodiče a prarodiče.


Celý moravskoslezský region vždy stál na těžkém průmyslu, a díky tomu také za minulého stalinistického režimu vzkvétal. I přes to, že zde nebyla vláda pracujících, tak hutě díky centrálně plánované ekonomice fungovaly. Od návratu kapitalismu do České republiky celý těžký průmysl velice upadá, v Ostravě se přestalo těžit uhlí a Vítkovické železárny již ukončily prvovýrobu. Nezaměstnanost je zde druhá nejvyšší v republice a region obecně zaostává. Už nyní okolí ocelárny zažilo naprostý útlum, předtím relativně živá část města dnes vypadá jako v době nejtvrdších covidových restrikcí./Wikipedia commons


Zaměstnanci Liberty Ostrava nechtějí aby jejich huť potkal stejný osud, a tak volají i po zestátnění. Jako komunisté jsme pro zestátnění. Ovšem co by znamenalo zestátnění pouze Nové hutě? Znamenalo by socializaci těch 6-7 miliard dluhů této společnosti mezi občany ČR! Takové zestátnění klidně může nastat a není vůbec proti logice kapitalistického systému, kde dochází k individualizaci profitů a kolektivizaci ztrát. Již za covidu v roce 2020 vláda jednala o možnosti znárodnění neprosperujících aerolinií Smartwings, které spoluvlastní třeba miliardář Jiří Šimáně s majetkem 8,5 miliardy korun! Takové zestátnění by tedy nebylo rozhodně krokem ke komunismu, ale pomoc kapitalistům od povinnosti platit své dluhy! Pokud se tedy má Liberty zestátnit, ať se zestátní i s majetkem Gupty ve výši 3,5 miliardy dolarů, ze kterých by se hravě pohledávky Liberty splatily, a ještě by zbylo spoustu peněz třeba pro rozvoj infrastruktury celého zaostávajícího slezského regionu! To by bylo skutečně progresivní.


Petr Fiala již však uvedl, že „manévrovací prostor je v tomto případě minimální“. Co to v překladu znamená? Znamená to, že životní jistoty tisíců pracujících Ostraváků a jejich rodin premiéra Fialu vůbec nezajímají a neudělá pro jejich zajištění vůbec nic.


Řešení je pouze jedno – socialistické


Odboráři volají po ukončení memoranda, které chrání Liberty před věřiteli a aby se huť prodala jinému majiteli. Toto na první pohled „řešení“, ovšem neřeší primární problém – neefektivita tržní ekonomiky a kapitalismu. Pouze kapitalismus je schopen mrhat pracovní sílou 6000 lidí a zlikvidovat největší ocelárnu v republice, kvůli nepříznivé situaci na trhu a nezájmu jejího majitele.


Strategický podnik jako ocelárna, nemůže zůstat v rukou soukromého majitele bez ohledu na jeho prosperitu. Ocelárna musí být spolu s dalším průmyslem bez nároku na náhradu znárodněna a předána do rukou pracujících. Musí být řízena pomocí centrálního plánu, který zajistí efektivní provoz v ocelárně, případně přemístí v případě nepotřeby dalšího rozvoje těžkého průmyslu pracovní sílu a další zdroje jinam. Tyto kroky nemohou nastat za momentální vlády buržoazie. Je třeba socialistické revoluce, po které se dostanou k moci pracující. Tato revoluce vyžaduje revoluční organizaci, kterou právě my budujeme a potřebujeme i tebe!


DK

58 zobrazení

Comments


bottom of page