top of page
Vyhledat

Krev není voda

„Krev je vzácná šťáva“ nebo „Krev není voda“ a podobná úslovi jsou užívána po celá staletí téměř u všech národů světa.
Válka si vyžadovala stálé pohotovosti dárců krve, kteří znamenali často jedinou záchranu pro raněné vojáky v poli a civilisty v bombardovaném zázemí. I němečtí fašisté museli věnovati této otázce svou pozornost. Ale zakazovali mísiti německou krev s krví, podle jejich víry, lidí rasově méněcenných.


Ale rasismus není jen výmyslem nacistickým. I v demokratických Spojených státech jsou některé kruhy nakaženy rasovými předsudky. Jenom že tam jsou oběťmi černoši a příslušníci barevných plemen. Válka však se svou ohromnou spotřebou lidí porazila u demokratických mocností rasismus. Tak se stal černoch Benjamin Davis brigádním generálem jako první černoch, který dosáhl tak vysoké hodnosti v armádě Spojených států.


Když v roce 1940 začal Červený kříž sbírati lidskou krev k výrobě plasmatu, byla též v USA zásadně zamítána krev černochů, ač vynikající vědci dokazovali, že není rozdílu v plasmatu, vyrobeném z krve lidí různé barvy.


Ale rasové předsudky byly tenkrát, kdy Amerika ještě nebyla ve válce, silnější než vědecké názory. Dějiny lidstva si dovolují často žerty, které by si nemohl nikdo vymysleti. Je přece největší ironií dějin výroby „konservované krve“ – plasmatu, že hlavním pracovníkem na uskutečnění tohoto blahodárného prostředku byl vědec-černoch, dr. Charles Richard Drew.


Za hrozných náletů na Anglii v roce 1940 volala Velká Británie zoufale dárce krve. Černý dr. Drew byl Spojenými státy jmenován ředitelem zdravotních ústavů, které měly řešiti problém dodávání krve na dálku, a to takovou formou, aby ji mohla míti každá nemocnice při ruce. Dr. Drew a štáb jeho spolupracovníků se zhostili tohoto problému znamenitě a vypracovali methodu, která se osvědčila u zdravotnických sborů všech armád spojenců. Dr. Drew postavil darování krve na nové vědecké základy, rozluštil otázky plasmatu, sušeného sera, a methodu jejich konservování. Je třeba říci, že použil k těmto účelům krve téměř všech lidských plemen? Zajisté to není nutné. Ale musíme podotknouti, že výsledky práce dr. Drewa zachránily tisícům lidí život, ať již byla jejich kůže bílá, černá, žlutá, hnědá nebo rudá – a kteří nikdy snad neslyšeli jméno dr. Charles Richard Drew, jméno amerického černocha.


Wolfgang Václav Salus

Budovatel Československé sekce IV.Internacionály

poprvé vyšlo v „Nový svět“, č.2. dne 15.1.1946


81 zobrazení

Comentarios


bottom of page