top of page
Vyhledat

Keňská revoluce započala!

Dne 25. června, byl parlamentu předložen ke třetímu čtení opovrhovaný finanční zákon pro rok 2024, jenž rozpoutal bezprecedentní hnutí keňské mládeže. Před zahájením o hlasování se obrovské množství pobouřených lidí vydalo směrem k Nairobi Central Business District, konkrétně k budově parlamentu. A právě ve 14:15 schválili poslanci zákon s výsledky: 195 hlasů pro a 106 proti. Do čtyřiceti minut začali povstalci obléhat parlament a poslanci v panice utíkat.


/NDTV.com


Dnešek se nesl ve znamení velmi odlišné nálady, než jaká obepínala keňskou společnost minulý týden. Můžeme ukázkově pozorovat, jak rychle se mění vědomí mas v časech revoluční situace!


Minulý týden si poslanci stěžovali na nefunkčnost jejich telefonů kvůli tisícům přicházejících zpráv (v jednom případě až nad 30 000). A před týdnem byly též vidět masy lidí s myriádou ručně napsaných protestních nápisů. Mládež se tak snažila prosit “své politické zástupce“ a udělat apel, aby jejich požadavkům naslouchali.


Jestli však minulý týden něco ukázal, pak je to toto: oči a uši, veškeré smysly poslanců, jsou slepé, hluché a zastřené k požadavkům a potřebám mas. Oni totiž nereprezentují masy vůbec. Koneckonců to není jejich role. Jsou to obránci zájmů vládnoucí třídy a imperialistických institucí, MMF a Světové banky.


Ovšem 25. června tomu bylo jinak. Žádná cedule či banner nebyly téměř k vidění. Čas dialogu a apelů totiž skončil a místo něj nastal čas akce. Čas akcí, které tuto vládnoucí bandu smetou! Před úsvitem se tamější režim pokusil potlačit hnutí v zárodku tím, že unesl několik osobností působících na sociálních sítích. Pokud si vážně mysleli, že tím revoluční náladu utlumí, pak jejich obecná úroveň inteligence zjevně není větší než úroveň provinčního policejního tlučhuby. Do rána zaplavily ulice měst, ve třiceti čtyřech ze čtyřiceti sedmi okresů, davy mladých lidí, kteří k výzvám k odmítnutí zákona o financích a k pádu Ruta přidali i požadavky na osvobození unesených.


Jelikož se cítili neohrožení ve svém počtu a odhodlání, žádná síla je nedokázala zastavit. Nicméně vláda se rozhodla hnutí v ulicích arogantně ignorovat. V brzkém odpoledni poslanci odhlasovali zákon o financích pro rok 2024. Tak se stále větší bída, prostřednictvím daní uvalených MMF na vše od hygienických vložek až po péči o nemocné s rakovinou, krok co krok přibližovala k masám. To, co se stalo poté, se odehrálo rychle a tato vražedná vláda se nepochybně pokusí překroutit sled událostí ve svůj prospěch.


Naprosto jasné je, že pokojné davy nevkročily do prostor parlamentu, když do nich ozbrojené složky střílely ostrými náboji. Ostrými náboji byli odstřelováni i zdravotníci, kteří ošetřovali raněné. Zpravodajské zdroje zatím uvádějí 10 mrtvých a dalších 50 zraněných.


Hněv mas se už za žádných okolností nedal kočírovat. Tělo jedné z obětí bylo přineseno k branám parlamentu, aby ukázalo na nechutnou hanebnost těch, kteří se v něm mezitím mlčky schovávají. Policie byla vyřazena po tom, co jí rozhořčený dav převálcoval při útoku na budovu parlamentu.Duch Srí Lanky přichází do Keni


To, co následovalo, vyvolalo vzpomínky na velkolepé události na Srí Lance v roce 2022. Tehdy jsme viděli obyčejné Srílančany, jak se koupou v prezidentově luxusním bazénu. Nálada byla plná radosti, protože hnutí smetlo všechny překážky.


Dnes jsme svědky podobných scén v Keni, jenž se také vydala na cestu revoluce! Viděli jsme obyčejné keňské mladíky, kteří seděli v křesle předsedy parlamentu, jedli z parlamentní jídelny a nejznámější ze všech byl pochod ulicemi s parlamentním žezlem!


/TheKenyanTimes


Jsou to silné scény. Odnesení nepotřebné věci, jako je obřadní žezlo, se může jevit bezvýznamně, ale není tomu tak. Vládnoucí třída si tyto pompézní symboly, jejich svátosti, ponechává z nějakého důvodu. Jsou tu proto, aby státu dodaly mystickou, posvátnou auru. Vysílají abstraktně, ale přeci velmi hmatatelně, poselství masám: „Posvátného státního aparátu se nesmíte dotknout. Je velký, přímo ohromný, zatímco vy ne. Nepatří vám. Může se ho ujmout jen několik vybraných a vhodných lidí.“


Avšak dnešní revoluční události, které prolomily bariéry, jež měly udržet masy v přísných mantinelech, tuto mystiku naprosto rozprášily. Masy totiž poznaly, že mohou zasahovat do fungování státu a zcela i zastavit jeho fungování.


Pozdvižení mas bylo vystřídáno šokem vládnoucí třídy a jejich poslanců. Mysleli si, že jsou za svými branami a ozbrojenými strážemi, ve svých mocenských sálech a luxusních bytech naprosto nedotknutelní.


Mnozí poslanci zřejmě omdleli, když se dozvěděli, že do budovy vtrhl dav. Proslýchá se, že nyní mnoho poslanců připravuje plány odchodu, aby mohli sebe a své rodiny evakuovat ze země. Přesně totéž jsme viděli na Srí Lance!


A zatímco se v budově parlamentu a jejím okolí odehrávaly historické události, tak po celé zemi hřměl hněv davů. Dokonce byla na nairobské radnici zapálena kancelář guvernéra Johnsona. I jinde byly vládní budovy napadeny nebo obklíčeny. V Mombase se stal terčem útoků dům guvernéra a v Embu byl zapálen další dům guvernéra a kanceláře strany UDA. V Nanyuki zachvátily plameny okresní shromáždění. V Muranze došlo k bitkám mezi policií a protestujícími. A v Kisii se zase protestující pokusili vtrhnout do domu místního poslance.


Skutečnost, že byly napadeny podniky mnoha poslanců - včetně supermarketu jednoho z nich a luxusního nočního klubu druhého - ukazuje, že v těchto protestech žhne třídní nenávist. Nepřekvapivě jsou tito poslanci nenáviděni jako nedílná součást vládnoucí třídy, která paraziticky vysává národní bohatství země.


I když se nad ní stahují mračna, vláda stále stojí. Zítra začne náročný úklid budovy parlamentu a pak se poslanci vrátí.


Ruto právě dokončil tiskovou konferenci, na které urazil keňskou mládež a označil ji za "podlé zločince". Pohrozil, že na jejich hlavy dopadne veškerá síla bezpečnostního aparátu státu. Ovšem jeho slova těžko uklidní masy. Naopak je přimějí k tomu, aby se posílil jejich hněv a zdvojnásobily své odhodlání.


Naskýtá se otázka: jaké budou další kroky k odstranění tohoto prezidenta a jeho zločinecké vlády?Vedení


Nelze nevidět paralely mezi tím, co se odehrává nyní, a událostmi na Srí Lance v roce 2022. Keňští komunisté a revolucionáři mají povinnost vzít si za své poučení z onoho hnutí před dvěma lety, o kterém jsme tehdy obsáhle psali.


Ale i to bylo hnutím spontánním. Pro ono hnutí, stejně jako pro to současné, byla společná charakteristická nenávist vůči všem stranám vládnoucí třídy. Inu heslo keňské mládeže: "bez bázně a hany, bez kmene a beze strany" je zřejmě stejného názoru. Je to vynikající slogan, neboť vyjadřuje skutečnou podstatu revoluční organizace. Vyjadřuje nedůvěru k zavedeným stranám a jednotu mas, které se mezitím snaží rozdělit opoziční strany a vůdci. Ano, správné je odmítnutí všech prokapitalistických a proimperialistických stran s jejich vůdci.


Dne 25. června jsme byli svědky toho, jak se oportunisté z Odingovy opoziční strany Azimio, která ještě před několika hodinami usilovala o změnu finančního zákona a nikoliv o jeho zamítnutí, snažili před médii předvést, že se k protestům připojují. Tito vlci v beránčím rouše hájí stejný prohnilý systém jako Ruto. Hnutí je musí odvrhnout a odmítnout.


Nicméně, příroda netoleruje vakuum, zející prázdnotu. Vedení - ve smyslu politického směru, programu a vhodné taktiky - je nezbytné. Pokud se nenajde dobré vedení, najde se vedení špatné.


Přesně to se stalo na Srí Lance. Masy sice odmítly všechny strany, ale nemohly zůstat donekonečna mobilizované v ulicích, a proto hledaly rychle záchytný bod, který by měl v jejich očích určitou autoritu a nabídl jim trvalou cestu vpřed. Roli autority převzali právníci, neboť důrazně hájili osoby zatčené režimem. A tak advokátní komora Srí Lanky, zastupující právníky, vystoupila s programem na odstranění starého prezidenta... a jeho nahrazením za jinou loutku téže vládnoucí kliky.


Toto nahodilé vedení nemělo v úmyslu řešit skutečné příčiny krize na Srí Lance: tedy krizí zmítaný kapitalistický systém, který Srí Lanku spojuje se světovým imperialismem. Proto jen sehrálo tu nejžalostnější roli, když pomáhalo srílanské vládnoucí třídě situaci zmírnit, vyčkávalo, a zatímco špatné vedení demoralizovalo a vyčerpávalo masy, vládnoucí třída silně zakročila, aby celé hnutí odporu proti ní vyhnala z ulic.


Takovému katastrofickému výsledku by mohlo zabránit pouze vedení vystavěné uvnitř revolučního hnutí, kteréž by skutečně vyjadřovalo jeho zájmy a mělo jasný program, jenž by odsekl kořeny srílanského kapitalismu.


Keňská revoluce je nyní v mnohem ranější fázi. Stále zůstává na vzestupné křivce, ale čas zde hraje velmi důležitou roli. Dnešní události daly masám euforický povznesený pocit jejich moci. Avšak stále není dobojováno! Aby se zákon stal zákonem, musí teď prezident Ruto ratifikovat zákon o financích 2024, což se zdá, že udělá. A proto, aby byl finanční zákon zastaven, musí být Ruto a jeho vláda smeteni!


/Ozbrojené síly státu střílející do davu u keňského parlamentu -Reddit


Ale čím je nahradit? Další kapitalistickou vládou, která by zase bývala plnila příkazy MMF a Světové banky? Soudobá opozice zde není alternativou. U moci by vykonávala stejný program.


Dělnická třída, mládež a chudí musí vytvořit alternativu. Proč? Protože oni jsou jediní, kteří představují drtivou většinu společnosti. Vládnoucí klika zastává jen nepatrnou menšinu. To, co však jí umožňuje mít doposud navrch a co jí dovoluje přečkat bouření mas na ulicích, je organizace. Jsou organizováni prostřednictvím státu, politických stran a podnikatelských syndikátů, a za sebou mají veškerou sílu imperialismu.


Revoluční hnutí musí čelit jejich organizovanému násilí vlastní organizací. Uspořádáním rad a výborů v každé obci, v každé škole a na každém pracovišti lze do boje systematicky zapojit širší vrstvy mas. Takové výbory by mohly organizovat propojení s ozbrojenými orgány státu a povzbuzovat zbídačené nižší vrstvy, aby následovaly příkladu mas, vznášely vlastní požadavky a zakládaly vlastní oddíly. Tímto způsobem by mohl být rozdělen a neutralizován samotný stát jako nástroj vraždění v rukou vládnoucí kliky.


A díky propojení na regionální a celostátní úrovni by tyto výbory, či shromáždění, mohly představovat alternativní sílu vůči státu. Prostřednictvím těchto orgánů by masy mohly zahájit skutečný boj o moc, rozbít starý kapitalistický stát, který své skutečné funkce skrývá za zrádnou rouškou "demokracie"; zrušit dluhy, vyvlastnit velké podniky a zahraniční kapitál a přebudovat společnost na základě socialistického hospodářského plánu.


Jakým majákem pro utlačované masy Afriky, ale i celého světa, by byla socialistická dělnická republika Keňa!


Pryč s finančním zákonem!


Pryč s Rutem a celým zkorumpovaným establishmentem!


Za vítězství keňské socialistické revoluce!

28 zobrazení

Comments


bottom of page