top of page
Vyhledat

Mezinárodní Marxistická Univerzita 2022 a naše první watchparty - krok vpřed k socialismu!

Včera po čtyřech dnech skončila Mezinárodní Marxistická Univerzita 2022, v rámci které československé sekce IMT Marxistická Alternativa pořádala svou vůbec první watchparty. Na všech kontinentech včetně zemí jako Keňa, Mauritánie, Zambie, Taiwanu, Východního Timoru, USA, Ruska a dalších se na ní registrovalo přes 7000 lidí. Z Česka a Slovenska celkem 53, což je více než slušný výsledek, blížící se 1% z celkového počtu registrovaných.
Z výběru živých přednášek s diskuzemi jsme sledovali přednášky a diskuze na Světové revoluční perspektivy 2022, Marxismus a umění, Základy politické ekonomie, Epistemologii, Rok 1848 a permanentní revoluci v Evropě, Marxistickou filosofii a moderní vědu, kdy vše skončilo excelentní diskuzí na téma Budování revoluční internacionály, kterou shrnul Alan Woods svým charismatickým způsobem, kdy vyzdvihl například význam současného revolučního dění na Srí Lance upozorňujíce na to, že když se revoluční masy dají do pohybu, ztrácejí svůj strach, vstupují do fáze, kdy jsou ochotné za revoluční věc nasazovat ty největší oběti a překonat všechny překážky, přičemž všechny nástroje, které se je dosud snažily separovat od politické aktivity jsou v řádech hodin zlikvidovány, což vedlo na Srí Lance její vládnoucí představitele k útěku a skrývání se.


Naše watchparty byla dosud největší akcí, kterou jsme sami organizovali. Je důležité podotknout, že byla naší první. To znamená, že byla dosud nejlepší. Vybrali jsme solidní finanční prostředky včetně menší sbírky na knihovnu Bohumíra Šmerala při KSČM v Praze. Tuto knihovnu vnímáme jako velmi významnou v časech, kdy se marxistická literatura v tištěné formě stává stále nedostupnější, na čemž se i my snažíme pracovat, aby tomu tak nebylo. Utužili jsme se v organizačních schopnostech a disciplíně, poznali se s našimi lidmi z různých koutů Česka a Slovenska. Během akce byly k dispozici i naše materiály, v čele s novým číslem našeho magazínu Konfrontace, ale rovněž i brožury (včetně naší edice Komunistického manifestu), odznaky a také bylo zorganizováno občerstvení.

Ale jelikož byla první, tak ukázala samozřejmě i věci, na kterých ještě musíme zapracovat. Žádné dítě se nenaučí ihned chodit. Jeho první pokusy o samostatný pohyb jsou na bázi batolení se, a pouze dalšími zkušenostmi a růstem jeho batolení přechází v plynulou chůzi. A zatímco posledně jsme byli nepohyblivé novorozeně, letos se dáváme do pohybu se vším co k tomu patří. Posledně jsme neměli žádnou watchparty, kdy pouze několik málo českých a slovenských jednotlivců se registrovalo, a sledovalo IMU 2020 ze svých domovů. Za dva roky jsme tak počet registrovaných minimálně zpětinásobili.


Žijeme v časech krize, válek a revolucí. A je zcela příznačné, že v těchto časech upadá vše co je oportunistické, vše byrokracií prolezlé a nekonzistentní. Mezinárodní Marxistická Univerzita 2022 ukázala, že lidé, a zejména mladí lidé, mají dost systému a světa, ve kterém žijí. Chtějí pochopit jeho fungování. Chtějí bojovat proti tomu co tento svět přivádí do záhuby. Chtějí dosáhnout světa lepšího. A to i tady v Česku a na Slovensku. Zcela odmítáme dekadentní poznámky škarohlídů o „hloupých Češích“, které nic nezajímá a nikdy nepovstanou společně s pracujícími celého světa proti kapitalismu. Nic takového není pravda.


Všude kde to v našich zemích navštívíme můžeme vidět lidské strádání, nervozitu a hněv na podmínky, do kterých nás kapitalismus uvrtává. Půda pro revoluci je již připravena. Ke změně ale nevedou prázdné sliby a gesta levičáků, kteří se fotí s úsměvem (či někdy spíše šklebem) od ucha k uchu vedle vyprázdněných frází, kterými chtějí pracující třídu vmanipulovat k jejich podpoře a volbě. Studenti a pracující nejsou hloupí. Nenechávají se již nadále opíjet rohlíkem.Desítka lidí na naší watchparty a další desítky Čechů a Slováků sledujících Mezinárodní Marxistickou Univerzitu 2022 ze svých domovů jasně ukázaly, že roste zájem o skutečnou, ucelenou a zcela konkrétní revoluční alternativu ke kapitalistickému systému ve kterém žijeme. Tento zájem je třeba zformovat v budování pevné a disciplinované marxistické strany pracujících, jelikož jak psal Trockij, revoluční teorie bez revoluční organizace je jako nůž bez ostří. Jen s takovou organizací v čele může pracující třída převzít moc. Nestačí jen odstranit jedny tváře ve vládě a nahradit je jinými. Těmi skutečně vládnoucími tvářemi musíme být my sami na bázi socialistické republiky rad. Nejsme tu od toho abychom někoho balamutili a vmanipulovali ho k naší podpoře pro náš osobní prospěch. Organizujeme se abychom bojovali, což znamená i nutnost bojové disciplíny, přinášení obětí a práci sám na sobě.Mezinárodní Marxistická Univerzita sice skončila, ale náš boj sotva začíná. Se silami které nám poskytla půjdeme za studenty a pracujícími, vybudujeme jednotné hnutí pracující třídy, svrhneme kapitalismus a dosáhneme socialismu!
Na závěr pár zpětných vazeb na univerzitu od lidí nepůsobících v naší organizaci:

コメント


bottom of page