top of page
Vyhledat

Ateliér PV9 - svobodný prostor s cenzurou KSČM

Když nám KSČM v lednu roku 2023 sama nabídla možnost využívání jejích prostor v podobě ateliéru PV9, skrze jeho správkyni Petru Prokšanovou, rozjitřilo to fantazii naší tehdy o více než polovinu menší skupiny. S takovým prostorem by se zajisté dalo dělat spoustu věcí! A kromě toho podmínky kladené KSČM byly tehdy více než příznivé, vycházející z apelu na dobré mravy každého návštěvníka, což jsme brali jako samozřejmost. Žádné poplatky mimo dobrovolných, vybavení jako promítačka k dispozici, a hlavně údajně žádné politické povinnosti vůči KSČM! Kdo by takovou nabídku odmítl v časech extrémně drahých nájmů? Zejména část ohledně žádných politických povinností vůči KSČM pro nás byla důležitá, a ještě jednou jsme jí připomněli při přebírání klíčů. Ateliér PV9 díky naší činnosti zažil mnoho skvělých akcí, ať už se jednalo o událost k Mezinárodnímu dni pracujících žen 2023, náš dosud největší červencový kongres, či největší námi pořádanou událost v prosinci v podobě Engelsova semináře. S naším věkovým průměrem okolo 20 let jsme byli jediní skutečně mladí lidé, kteří v budově ÚV KSČM tvořili nějaký komunistický program, v časech kdy se zájem mladých lidí o KSČM rovná takřka nule. Jenže už od začátku nám bylo jasné, že nic není tak hezké jako na obrázku. A v rámci nového volebního obratu KSČM a její koalice STAČILO! se naše podezření plně potvrdila.

Nejsme banda nevděčných spratků. Víme, že provoz prostor KSČM něco stojí. Už dříve jsme zejména díky našim dobrým kontaktům s marxistickým filosofem Františkem Ledvinou z KSČM mohli používat různé prostory KSČM, přičemž ve většině případů jsme pořádali i sbírky na různé nám dosud sympatické stranické instituce jako je knihovna Bohumíra Šmerala, či jsme vyloženě dobrovolně předali menší hotovost OV KSČM Kolín poté, co jsme u nich uspořádali náš vůbec první kongres. Prostory potřebujeme, a i když nepatříme ke KSČM, nikdy jsme neschovávali naší ostrou kritiku vůči této straně, a jsme vůči ní plně autonomní, přišlo nám lepší případně investovat za pronájem u nich, než u náhodného kapitalisty. Bylo to i výhodnější, a pro několik málo členů co jsme měli nebylo pořádně ani nic jiného dosažitelné.


Ovšem už od první chvíle, co jsme začali začátkem roku 2023 PV9 pravidelně využívat na účet KSČM jsme se připravovali na to, že o tyto prostory dříve či později nevyhnutelně přijdeme. Nechtělo se nám věřit, že kvalitní víno, které nám KSČM zdarma dobrovolně a sama od sebe nalévá je až tak čiré, a že v něm nic neplave. Věděli jsme, že práce s mládeží je v KSČM spektakulárním propadákem. Nevyhnutelně nás tedy napadlo, že pozvání KSČM může mít tři různé důvody:


  1. Přilákání naší skupiny většinou mladých lidí blíže ke KSČM. Strana si mohla myslet, že by touto intrikou mohla vyhrát některé z našich na svou stranu. V Brně, kde jsme využívali prostory KSČM byla tato vize ze strany tamní KSČM daleko méně zastřená, kdy nás vyloženě i vyzývali k návštěvám akcí KSČM za prostory, což dělalo naší účast v prostorách KSČM o to nestravitelnější.

  2. Získat nad námi politickou kontrolu. Toto poskytnutí prostor mohlo sloužit jako nepsané držhubné, kdy si straníci KSČM mohli myslet, že pro udržení si prostor přestaneme s kritikou KSČM, kterou jsme plodili odjakživa. Mohla teoreticky počítat s tím, že se případně rozhádáme v okamžiku, kdy by politické pozice někoho z nás mohly ohrožovat naší účast ve stranických prostorách.

  3. Využít nás kvůli volebnímu prospěchu KSČM. Už v roce 2022 samotná předsedkyně KSČM Konečná projevovala o naší skupinu zájem a mluvila s námi o společném mítinku, ke kterému nikdy nedošlo. A jelikož můžeme pozorovat, jak je ve fotoalbech KSČM kladen důraz na focení zejména mladých lidí, mohli jsme i my teoreticky pro KSČM představovat použitelné křoví.


Ať už tyto motivace ze strany KSČM existovaly či nikoliv, my jsme Bolševici. Vědomi si nebezpečí tlaku na nás jsme i otázku našeho vztahu ke KSČM zařadili na hlavní bod diskuze na našem kongresu v létě 2023, k čemuž byl i vypracován dokument, ke kterému byly přidány a demokraticky hlasovány různé pozměňovací návrhy, a to i ze strany britského člena mezinárodního výkonného výboru, který má československou sekci na starosti. Ten volal ještě více po tom, abychom neměli v KSČM žádné iluze, a řekl, že pokud budeme pracovat dobře, tak za rok již prostory KSČM nebudeme moci využívat. Nemýlil se.


Rok 2023 byl v Česku na povrchu relativně politicky klidný. Nebyly žádné volby, pracující byli demoralizovaní z Rajchlů a Vrábelů a jejich neschopnosti posouvat hnutí proti Fialově vládě vpřed, a nad odbory držel kontrolu Středula. Jelikož je KSČM aktivní téměř výhradně pouze před volbami, nebylo jí pořádně ani zač kritizovat, aby to mělo smysl. Občas jsme argumentovali proti nejvíce viditelné Kateřině Konečné a jejím reakčním výrokům, ale to ještě bylo pro KSČM s bručením stravitelné. Též jsme vytvořili i samolepky s nápisem "Jsi skutečný komunista? Tak se organizuj!", kdy slovo "skutečný" bylo do textu přidáno právě pro naše odlišení se od KSČM a stalinistů a reformistů obecně.


Vznik koalice STAČILO! iniciovaný Konečnou však zcela změnil situaci. Jelikož jsme se v rámci demokratického centralismu na kongresu jako organizace zařekli, že neuhneme ani o píď v kritice KSČM, ať už by nás to mělo stát cokoliv, napsali jsme i článek ostrý jako břitvu proti přítelíčkování KSČM s pravicovými konzervativci, sexisty, antikomunisty, demagogy a xenofoby, kam se nám velmi hodilo uvést i Prokšanovou, za její symptomatický přístup k této koalici ve svých příspěvcích na sociálních sítích. Ta stejná Prokšanová, která dnes kandiduje v druhé desítce této kandidátky přitom nedávno na XI. sjezdu KSČM hovořila o potřebě vyhýbat se právě takovým elementům, s jakými nyní kandiduje. Tím pro nás zcela ztratila páteř.
A přišlo to, co přijít muselo. Už při prvních našich reakcích proti koalici STAČILO! jsme byli varováni, že za takové příspěvky můžeme být navzdory našim předchozím úmluvám z ateliéru vyhozeni. Po vydání našeho déle plánovaného a důkladného článku do nového magazínu proti koalici STAČILO! však strana přikročila k naší eliminaci z jejích prostor, navzdory tomu, že jsme nikdy neporušili vůbec nic z předchozích podmínek KSČM, ze kterých naším souhlasem vznikla dohoda. Zasáhli jsme zkrátka stranu tam, kde to bolí. O nic jiného než o volební úspěch již většině straníků prakticky nejde. Nějaké ideály a marxistická teorie jsou pro ně maximálně zpestřením volného času, místo návodem k politické akci. A od mladých komunistů, jejichž organizace viditelně roste to platí dvojnásob. Už samotný náš růst se stává pro stranu nebezpečný a nepříjemný. Už dávno nejsme skupina křiklounů, se kterou je snadné manipulovat, ale kompaktní a seriozní organizace, která získává čím dále tím větší důvěru.


Neberte nás špatně. My za ztrátu možnosti využívat PV9 nepláčeme. Ve skutečnosti se využívání ateliéru při KSČM, byť i zdarma, pro nás s novým obratem KSČM jevilo čím dále tím méně stravitelné. Pokud si však KSČM myslela, že nás jejím vyhazovem rozhádá, a rozloží, šeredně se mýlila. Jako Bolševici jsme se zasmáli této politice KSČM, a nyní budeme věnovat dvojnásobné společné úsilí tomu, aby letos řádně proběhl náš kongres, a abychom i dále pokračovali v práci našich regionálních skupin. Koneckonců jsme si alternativu prostor dali i do našich cílů pro rok 2024 ještě předtím, než jsme byli vyhozeni.


Zároveň nechceme, aby byl tento text brán jako pomsta Prokšanové či KSČM. To pro nás nemá smysl. My skutečně oceňujeme předchozí možnost prostory strany bezplatně využívat. Smyslem tohoto textu je poukázat na to, že není rozhodně zdravé, když už si někoho strana takto pozvala do svých prostor, vědoma si našich ideových rozdílů, je potom vyhodit za to, že svoje ideje dávají najevo. Ukazuje to, že je v KSČM hodně nezdravého co se týče vnímání kritiky, a práce s ní. Pokud se domníváte, že jste lepšími marxisty než my, dokažte nám a i lidem tam venku, že to co jsme o Vás napsali není pravda! Nebo si snad KSČM vážně myslela, že kvůli ní a jejím prostorům začneme podporovat její přítelíčkování s pravicí, nebo že se budeme bát o svých postojích mluvit? Jen ta představa nás uráží. My jsme svoje postoje k lidovým frontám s konzervativními nacionalisty v době působení v budovách KSČM nezměnili.


A pokud vůbec existují nějací lidé, o které s KSČM soupeříme, tak nám tímto svým přístupem dala KSČM do ruky atomovou bombu proti ní samé. My můžeme počas kandidatury koalice STAČILO! plně vyobrazovat její zrádnou politiku v rámci boje proti této koalici, a to i na příkladu přístupu k nám skrze ateliér, zatímco správkyně ateliéru Prokšanová může na otázku "Proč již Komunistická Avantgarda nepůsobí v PV9?" odpovědět jen pro komunistu ponižující větou -


"Vyhodila jsem je, kvůli jejich kritice KSČM."


148 zobrazení

Comments


bottom of page