top of page
Vyhledat

Marxismem proti fašismu, a před ministerstvem vnitra! (Reportáž)


V pondělí 20.3.2017 došlo před budovou Ministerstva vnitra v Praze na Letné ke shromáždění, které bylo namířeno proti současným snahám o omezení svobody slova nejen na Ukrajině, ale i v ČR, a také proti fašistickým poměrům, které toto dění způsobují. Mezi hlavní organizátory patřili zástupci Levé Perspektivy a Spolku přátel DLR a LLR. Na akci však dostala prostor k projevu i Marxistická Alternativa. Jelikož my, marxisté,podporujeme antifašistický boj ukrajinských pracujících proti tamní vládě, ale nikoliv imperiální zájmy Ruské federace, ani západních mocností s vojenskými jednotkami NATO, bylo rozhodnuto, že projev bude veden jako analýza toho, co ten fašismus,který můžeme pozorovat právě i na Ukrajině, vlastně je, co způsobuje a v čem tkví jeho nebezpečnost.


Shromáždění bylo naplánováno na čtvrtou hodinu odpolední, a již ve tři čtvrtě na čtyři bylo možno před ministerstvem spatřit několik hloučků zúčastněných. Ti za větrného, ale jinak teplého počasí očekávali příchod hlavního organizátora, který byl okamžitě po svém dostavení se kontaktován zástupci policie, aby byl poučen o svých právech a povinnostech.

Po dokončení této procedury nastaly pokusy o zprovoznění megafonu, který zjevně již měl pár akcí za sebou, ten však sveřepě odmítal spolupráci. Po pár pokusech byl tedy megafon odložen zpět do zavazadla, ve kterém byl přinesen, a následně začal úvodní projev svolavatele shromáždění z Levé Perspektivy, který byl akusticky narušován jednak okolní dopravou a pak také větrem, který profukoval okolo uší přítomných. Akci při té příležitosti přihlíželo jako už tradičně několik notoricky známých tajných policistů, kteří pečlivě zaznamenávali celé dění a obsahy projevů.

Jelikož akce byla z pohledu přítomných názorově pestrá, ke slovu se dostávali postupně i lidé, kteří mají z marxistického pohledu poněkud příliš nekritické názory na ruské zpravodajské kanály a média. Avšak státní cenzura a byrokratická diskreditace určitě není správným způsobem, jak s těmito informačními kanály nakládat a to zejména za předpokladu, že naopak prozápadním médiím je zároveň otevíráno volné pole působnosti.


Jak už bylo v perexu uvedeno, shromáždění se Marxistická Alternativa zúčastnila, aby mohla vysvětlit, co to vlastně onen fašismus je a v čem tkví jeho nebezpečnost. Je dost dobře možné, že se akce zúčastnili například i lidé sprotiuprchlickými názory, které jsou rovněž produktem demagogie fašistických elementů. Cílem Marxistické Alternativy tedy také bylo v tomto případě upozornit, že se takoví lidé mohou stávat spoluviníky fašistické propagandy.

Když se dostal ke slovu řečník Marxistické Alternativy, tak hned zkraje uvedl, že fašismus tvoří plebejské hnutí, které je ovládáno a financováno buržoazií, která mu vštěpuje reakční, demagogická a zdeformovaná vidění světa. Bylo upozorněno, že fašistické vidění světa se neštítí například rasismu, nacionalismu a xenofobie. Buržoazie podporuje fašismus proto, aby pracující vedla proti jeho vlastním třídním zájmům. Fašisté tak dělají buržoazii užitečné idioty a poskoky. Buržoazie přitom využívá zoufalosti a zuřivosti pracujících z jejich životní situace, což je na Ukrajině ulehčeno neutěšeným ekonomickým stavem země, kde ceny strmě stoupají, zatímco platy pracujících buď stagnují, či klesají. Řečník za důvod tohoto počínání uvedl, že tak globálně buržoazie činí, protože si moc dobře uvědomuje, že svým jednáním postupuje proti zájmům miliard pracujících na této planetě a tak stále cítí ohrožení, nehledě na sílu, která je zrovna proti ní aktivní. Marxistický řečník pokračoval tím, že vylíčil cíle buržoazie v likvidaci revolučních stran, odborů a jiných organizací pracujících na Ukrajině, jak se tomu děje. Upozornil, že toho se buržoazie snaží dosáhnout zejména pevným uchopením státního aparátu. Svůj projev tento řečník zakončil známým a pravdivým výrokem, že „když se chudí perou, tak se mocní smějí“, a proto je třeba se nenechat fašistickou propagandou ovlivnit a je třeba proti ní společně postupovat.

Nedlouho poté bylo shromáždění, které se obešlo bez jakýchkoliv konfliktů, ukončeno a přítomní se v poklidu rozešli.

4 zobrazení
bottom of page