top of page
Vyhledat

Marxistická Alternativa v ulicích proti fašismu! (Reportáž ze 17. 9.)


Dne 17. září 2016 se na pražském Václavském náměstí konala další akce nahlášená Lucií Haškovou ze spolku „Za naší kulturu a bezpečnou zem“ a ze strany Národní Demokracie. Tato akce byla tentokrát zaměřena jakožto protest proti setrvávání České Republiky v Evropské Unii a rovněž, jak už bývá u Lucie zvykem, proti islámu a imigrantům. Místo nahlášených až dvou tisíc osob jich nakonec dorazilo asi 300, zatímco na druhém konci náměstí se sešlo na protest proti nacionalismu kolem třech desítek lidí, včetně zástupců Marxistické Alternativy.

 

Zatímco nacionalisté se na svůj protest na místě připravovali již hodiny před avizovaným začátkem jejich shromáždění ve 14:00, shromáždění jejich odpůrců se uskutečnilo se stejným časem zahájení v poněkud méně organizované atmosféře. Původní koncept celé akce odpůrců nacionalismu se nesl v duchu pouhého záškodnictví a provokace nacionalistů, který byl vytvořen mezi skupinou přátel, co nacionalismus aktivně odmítají. My, jakožto zástupci Marxistické Alternativy a naší internacionály IMT jsme původně váhali, zda takový protest vůbec stojí za to naší návštěvou podpořit, ale nakonec jsme tak učinili, jelikož nám byl nabídnut prostor pro prezentaci našich stanovisek. Přišli jsme tedy hlavně proto, abychom té akci dali to nejpodstatnější co jí chybělo – ucelenou názorovou alternativu vůči nacionalismu.

Odpůrci nacionalismu neměli nijak sofistikovaný program svého nahlášeného shromáždění. Jako první dostal slovo náš řečník. Ten ve svém dopředu nepřipravovaném projevu odsoudil zejména komerční media šířící cíleně a veřejně paniku a tudíž i nenávist k imigrantům pro jejich zisky. Upozornil rovněž také na důležitou skutečnost, že kapitalistům nahrává do karet, když se chudí perou mezi sebou na základě původu a barvy kůže, jelikož rozděleni pro jejich zisky a moc představují daleko menší nebezpečí.


Následoval další řečník z kolektivu přátel organizujících shromáždění a následně i druhý řečník Marxistické Alternativy. Ten mimo jiné upozornil na důležitý fakt, že bychom neměli být pouhými posměváčky nacionalistů, ale že bychom měli přistupovat k této otázce argumentačně. Také zmínil, že migraci obyvatelstva způsobují do značné míry imperialistické mocenské konflikty, které migrantům znemožňují ať už z válečných či ekonomických důvodů žít ve svých domovinách.

Po ukončení projevů a rovněž oficiálním ukončení celého shromáždění se antifašisté, včetně zástupců Marxistické Alternativy vydali za doprovodu policie do horní části Václavského náměstí. Po nabytí vizuálního a zvukového kontaktu mezi oběma tábory na sebe tyto začaly pokřikovat a skandovat, nicméně policie zabránila jakýmkoliv fyzickým střetům oddělením obou táborů kordonem. Jedna z policistek, která velela policejnímu zásahu, při té příležitosti navštívila ohlašovatele původního antifašistického shromáždění s tím, že může očekávat obvinění z přestupku narušování veřejného shromáždění. Na to zareagoval jeden z našich zástupců, který se potencionálně obviněného zastal a vysvětloval si s policistkou okolnosti tohoto problému.


Atmosféra zhoustla poté, co se antifašisté pomocí svých spojek dozvěděli, že agresivní nacionalisté a fašisté obsazují po skupinkách potencionální odchodové trasy antifašistů z prostoru shromáždění v případě jejich napadení. Nacionalisté měli zřejmě v úmyslu napadat zranitelné jednotlivce, co by shromáždění antifašistů postupně opouštěli, a tak se antifašisté rozhodli setrvat na místě a vymyslet plán na kolektivní odchod. Za poslechu projevů fašizoidů a jejich občasného vulgárního pokřikování se antifašisté nakonec domluvili, a prostor bez jakéhokoliv fyzického konfliktu opustili. Za zády se jim přitom držela policie, která je monitorovala, než se shromáždivší rozptýlili ve městě.


Po nějaké době se na telefonu některých lidí, včetně jednoho ze zástupců Marxistické Alternativy objevila SMS k dostavení se večer do Autonomního sociálního centra Klinika, na který měli mít údajně opět spadeno nacionalisté, tentokrát z mezinárodního spolku „Odinovi vojáci“, kteří byli předtím na shromáždění nacionalistů přítomní.

Zástupci Marxistické Alternativy vyslyšeli výzvu, a dostavili se na Kliniku hlídat prostor před budovou. Žádný z agresivních nacionalistů se však do hloubi noci neobjevil, a tak jsme alespoň na Klinice strávili příjemný večer s přáteli.

14 zobrazení
bottom of page