top of page
Vyhledat

Zabil komunismus 100 milionů lidí?

Aktualizováno: 11. 9. 2019

S moudrem „komunismus zabil 100 milionů lidí“ se vytasí kdejaký novinář nebo internetový diskutér kdykoli je třeba zabít dobrou debatu. Jsi socialista? Sto milionů mrtvých! Chceš vyšší minimální mzdu? Sto milionů mrtvých! Chceš lepší zdravotnictví? Sto milionů mrtvých! Pravice toto heslo používá vždy, když jí dojdou skutečné argumenty.


Jaká je ale skutečnost? Tvrzení o stu milionech obětí komunismu pochází z Černé knihy komunismu od Stephana Courtoise z roku 1998. Toto tvrzení bylo již opakovaně vyvráceno, je založené na nekvalitní metodice a používá chybná kritéria pro sčítání obětí. Dokonce i někteří z hlavních spoluautorů Courtoise s jeho přístupem nesouhlasili. Tvrdili, že Courtois byl doslova posedlý dopracovat se jakýmkoliv způsobem k číslu sto milionů, i když je zcela nereálné.


Propagandistický leták Spojených národů o "obětech komunismu"


Přes 90 % úmrtí v Černé knize komunismu jsou následkem stalinistických a maoistických režimů. Již jsme vysvětlili, že stalinismus nemá se skutečným marxismem nic společného. Nepřebíráme proto žádnou odpovědnost za zločiny těch diktatur, kde místo pracujících mas vládla úzká vrstva byrokracie. Poukazujeme na fakt, že trockisté a následovníci skutečného bolševismu byli mezi prvními oběťmi těchto režimů. Považujeme za odporné, že pravice zneužívá obrovských obětí, které přinesli naši soudruzi k pošpinění našeho vlastního praporu.


Kdo je zodpovědný za oběti ruské občanské války? Copak občanskou válku způsobili dělníci a rolníci, tedy většina populace, s jejich požadavky ukončit první světovou válku, přerozdělit půdu bezzemkům, zavést právo sebeurčení pro utlačované národnosti a socialismus? Anebo je vina na generálech Bílé armády, velkostatkářích, kapitalistech, monarchistech a 21 cizích intervenčních armádách, kteří neuznali vůli většiny? Jedná se o podobnou situaci, jako kdyby Váši rodinu přepadli ozbrojení lupiči a vy byste se bránili. Zranění by byli na obou stranách. Čí by to byla vina? Antikomunisté by zřejmě tvrdili, že vina je tím pádem na Vás a Vaší rodině, protože jste se rozhodli bránit. Podobným způsobem by šlo vinit i Abrahama Lincolna za úmrtí, ke kterým došlo během americké občanské války, která osvobodila miliony lidí z otroctví. V Americké občanské válce totiž zemřelo podobné procento populace, jako v občanské válce v Rusku.


Je třeba dodat, že dokonce i útoky na stalinisty jsou plné pokrytectví. Tak například Černá kniha tvrdí, že komunismus si v Afganistánu vyžádal 1,5 milionů obětí, v době sovětské přítomnosti v zemi. Ale kniha zapomněla dodat, že CIA v Afganistánu podporovala mudžahedínské partyzánské oddíly a dodávala jim raketomety spolu s další moderní vojenskou technikou. Bývá také zapomínáno, že tyto mudžahedínské oddíly „bojovníků za svobodu“, jejichž členem byl i Usáma bin Ládin, se v 90. letech přejmenovaly na Tálibán. Kdo je tedy zodpovědný za oběti Tálibánu?


Další z událostí, která bývá často spojována se sty miliony obětí komunismu je hladomor, ke kterému došlo v Sovětském svazu v letech 1932 a 1933. Černá kniha tvrdí, že hladomor si vyžádal čtyři miliony mrtvých na Ukrajině a dva miliony mrtvých ve zbytku SSSR. Nacionalistická vláda v Ukrajině odsuzuje hladomor jako genocidu namířenou proti ukrajinskému národu.


Ani marxisté neodpouštějí stalinistům za tento hladomor, který byl následkem Stalinovy neohrabané politiky nucené kolektivizace. Trocký se touto problematikou detailně zabývá ve svém mistrovském díle Zfalšovaná revoluce. Ale na druhou stranu nepřijímáme ani anti-komunistické postoje ukrajinských nacionalistů. Pravda je taková, že ve 20. letech Stalin spoléhal na podporu bohatých rolníků při svém boji s Trockého Levou opozicí. Levá opozice prosazovala dobrovolnou kolektivizaci zemědělství a vzdělávání rolníků o výhodách socialistického hospodářství.


Ale jakmile byla Trockého opozice poražena, velcí statkáři začali tvořit riziko návratu ke kapitalismu, čímž ohrožovali výsady byrokratů. Stalin tedy podnikl obrat o 180 stupňů a udeřil na kulaky. Místo dobrovolné kolektivizace nařídil nucenou kolektivizaci s cílem „zlikvidovat kulaky jako třídu“. Tato nebezpečná politika způsobila, že kulaci raději projedli své zásoby zrní a pobili svůj dobytek, načež pro kolektivizaci do kolchozů nezbývalo téměř nic, což vedlo k hladomoru. Dopad hladomoru byl nejtvrdší na Ukrajině, protože Ukrajina byla sýpkou někdejšího carského impéria. Hladomor měl však také drastický dopad i mimo Ukrajinu. Ačkoliv tato fakta nepodporují tvrzení, že se jednalo o cílenou genocidu, trockisté proti hladomoru bojovali od samého počátku.


Ale hlavně - Pokud bychom aplikovali metodiku Černé knihy na kapitalismus, tak bychom zjistili, že zabil nikoliv miliony, ale miliardy lidí. Filozof a lingvista Noam Chomsky, který není zastáncem stalinismu ani maoismu použil metodiku Černé knihy k porovnání Indie s Čínou. Kvůli větší společenské rovnosti a lepšímu zdravotnictví čínské plánované ekonomiky zemřelo v kapitalistické Indii k roku 1979 o 100 milionů více lidí než v Číně. A co vyvražďování domorodých populací při kolonizaci Severní a Jižní Ameriky? A obchod s otroky v Africe? A oběti imperialismu po celém světě?


Winston Churchill byl osobně zodpovědný za Bengálský hladomor roku 1943, kterému padly za oběť miliony lidí. Britové během hladomoru exportovali potraviny ze země, čímž nastal katastrofální nedostatek jídla. Churchill otevřeně prohlásil - „Nenávidím Indy. Jsou to bestiální lidé s bestiálním náboženstvím.“ Tomuto pánovi se dnes v ČR staví sochy a pojmenovávají se po něm náměstí, zatímco socha maršála Koněva, který vedl vojáky Rudé Armády při osvobozování Československa od nacismu, je pro vládnoucí třídu "kontroverzní".


K výčtu obětí kapitalismu je zároveň třeba připočítat miliony obětí imperialistických válek vedených pro zisk a pro získání strategických výhod. Tedy půl milionu mrtvých v Iráku, 50 milionů mrtvých v obou světových válkách a bezpočet dalších civilistů a vojáků, kteří přišli o život v desítkách dalších „malých“ válkách.


V březnu roku 2017 oznámil UNICEF, že do roku 2040 bude 600 milionů dětí čelit podvýživě, nemocím anebo smrti, pokud bude světový vývoj pokračovat svým současným tempem. Statistiky Oxfamu zase poukazují na to, že zatímco miliony dětí umírají každý rok na snadno vyléčitelné nemoci, osm miliardářů vlastní stejné bohatství jako polovina lidstva. Z toho vyplývá, že kapitalismus, imperialismus a kolonialismus by vydal na celou sbírku „černých knih“.


Je nejvyšší čas, aby lidstvo konečně upustilo od současného socioekonomického systému, který „krvácí od hlavy až k patě z každého póru“.


Autor: Alex Grant (Fightback - Kanadská sekce IMT)

Překlad do ČJ: Anatol Dniester

Editace: Mirko Honcović

564 zobrazení

1 Comment


Petr Nováček
Petr Nováček
Apr 18, 2021

Slušná slátanina...naštěstí ale na tak velká, aby se opravdu pokoušela vyvracet 100.000.000 obětí komunisticých režimů

Like
bottom of page