top of page
Vyhledat

Úspěšná práce marxistů na prvomájovém mítinku KSČM!

Na mezinárodní svátek pracujících – tj. na první máj – jsme jakožto organizace byli pozváni na mítink Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), s možností vytvořit náš vlastní stánek. Vzhledem k tomu, že se jednalo prakticky o jedinou aktivitu v Praze, týkající se oslav svátku práce, jsme se rozhodli této možnosti využít. Rozhodně jsme však nelitovali.


Někdo by mohl namítat, že KSČM je politicky značně neukotvenou stranou, celkově degenerovanou její stalinistickou deformací za posledních téměř sto let. A měl by pravdu. Přesto však, pokud kdokoliv pocítí ve svém životě odpor vůči kapitalismu, potom nevyhledává malé organizace, kterým dotyčný pro jejich velikost nevěří, a ve většině případů je ani vůbec nezná. Vyhledává spíše velké strany, které zná, a které jsou v danésituaci viděny jako ta největší alternativa. Současné kandidování mladých soudruhů Bóny a Korjagina do Evropského parlamentu navíc podporuje zájem mladších, antikapitalisticky naladěných lidí o tuto stranu. A naším cílem je v tomto ohledu jít těmto lidem naproti jakožto marxisté, a vybudovat z nich skutečné marxistické kádry – avantgardu nadcházející revoluce.


Náš stánek byl na celé akci pravděpodobně vůbec nejmenší ze stánků všech přítomných skupin. Přesto o něj však lidé všech věkových kategorií projevovali takový zájem, že jsme často sotva stíhali všechny dostatečně obsloužit, podle našich představ. Někdy zkrátka lidé museli chvilku počkat ve frontě. Absolvovali jsme celkově až stovky rozhovorů s různými lidmi, ve kterých jsme stáli pevně ve svých marxistických stanoviscích a revolučních postojích. Tyto naše postoje účastníky mítinku tak zaujaly, že velice rychle vykoupili všechny naše magazíny, které jsme měli pro tuto akci připraveny. Původně jsme měli obavy, že jsme našich magazínů, brožur a odznaků přinesli na mítink až příliš, a že si je zase odneseme domů. Celkové dění nás ale vyvedlo rychle z omylu. Když jsme odcházeli, zbylo nám pouze několik brožur a zbytek pytle s odznaky, o kterém jsme vůbec nepředpokládali, že bychom ho prodali na akci celý, a přesto z něj velká část ubyla.


Na akci jsme tak více než zdvojnásobili náš dosavadní prodejní rekord, a zároveň jsme získali několik kontaktů na perspektivní lidi, kteří měli buď zájem o naší činnost a vzdělávací mítinky, nebo nás zvali zase na ty jejich.


Opět se ukázalo, jak důležité je budovat ideově připravené marxistické kádry, schopné komunikovat s lidmi přímo na ulici, a přinášet jim kvalitní revoluční řešení na přezrálý kapitalismus. V tomto ohledu jsme nabrali velmi důležité zkušenosti, které využijeme i na dalších našich stáncích ve veřejném prostoru, a mezitím se dále vzděláváme a připravujeme na revoluční úkoly budoucnosti!


157 zobrazení

1 Comment


vaclavp06
May 06, 2019

Hoši jste SUPER!

Like
bottom of page