top of page
Vyhledat

Trockisté úspěšně působí mezi českými studenty

V nedávno uplynulých měsících zaznamenala česká sekce Mezinárodní Marxistické Tendence zásadní pokroky, kdy se koncept naší revoluční činnosti zaměřil na širší veřejnost, a to především na pražské studenty. Přitom se ukázalo, že tito studenti jsou nadmíru ochotni naslouchat myšlenkám marxismu, a vést s námi dialog, což se projevilo i ve vysoké, a ve skutečnosti stále narůstající, prodejnosti našich materiálů, zejména magazínu Konfrontace. Obsahem naší práce přitom byla aktivní účast na studentských manifestacích za klima, na okupační stávce Filosofické Fakulty Univerzity Karlovy, a především, tvorba našich stánků na studentských kolejích. Zde se nám mezi mnohými studenty dostalo přátelského přijetí, a objevuje se i čím dále tím více studentů, se kterými jsme nadále v kontaktu, a se kterými se politicky seznamujeme. Naše činnost je však stále velmi limitována naším malým počtem. Nikdy proto nebyl lepší čas s námi začít naší revoluční organizaci budovat!
Minulý rok, byl po celém světě, a tím zároveň i v Česku, ve znamení masové aktivizace nejen studentů, ale i pracujících. Celý rok 2019 probíhaly v ČR středoškolské stávky za klima, které byly následovány aktivitou vysokoškoláků, v podobě jejich okupace budovy FF UK, a to též v rámci snah za záchranu klimatu. Nehledě na to, že síla těchto studentských akcí postupně ochabovala, tak se ukázalo, že v ČR žijí tisíce mladých lidí, kteří jsou ochotní vyrazit do ulic s hesly daleko revolučnějšími, než jim může nabídnout jakákoliv současná parlamentní strana. Požadavky na změnu systému a upřednostnění planety před soukromým profitem byly jedny z nejčetnějších.


Pracující masy byly spolu s mnoha studenty částečně aktivizovány protibabišovským hnutím Milion chvilek pro demokracii, a to i přes jeho ryze reakční vedení. Mnoho lidí, kteří navštívili tato shromáždění, ne-li většina, však vedle Babiše nechce u moci ani jiné oligarchy, a to včetně těch, kteří stojí za ODS či TOP 09. Musíme si také zároveň uvědomit, že velká část lidí nevolí Babišovu stranu ANO z obdivu k ní, ale ze strachu, že by se k moci vrátily právě strany jako ODS, proti jejíž vládě demonstrovalo v roce 2012 v Praze přes 100 000 lidí.


V těchto podmínkách, a ještě před rokem 2019, jsme po relativně dlouhou dobu budovali základy naší současné politické práce tady v Česku, a připravovali se na to, co tvoříme dnes. Bylo třeba vyhledat okolo sebe kontakty se zájmem o naší organizaci a marxismus jako takový, bylo třeba mezi nimi provést nutnou selekci, založenou na poznání, kdo má skutečný zájem naší mezinárodní revoluční činnost aktivně budovat, kdo má zájem se ohledně marxismu aktivně vzdělávat, a na koho se můžeme při naší práci skutečně spolehnout. Nemálo času muselo být zároveň věnováno vlastnímu sbírání zkušeností, zejména od mezinárodních soudruhů, jak je třeba při oslovování lidí a budování marxistické organizace postupovat. Po nalezení těchto perspektivních jedinců bylo třeba dále věnovat mnoho času společnému studiu marxismu, a společné přípravě pro naší činnost. Mezitím jsme zároveň s našimi kontakty tvořili naše publikace, v čele s magazínem Konfrontace, a shromažďovali nutné prostředky, a organizovali naše pravidelné vzdělávací mítinky v Praze.


Budování této základny nám umožňuje být v rámci naší revoluční práce čím dále tím více aktivní i směrem ven. Dvacátého září 2019 jsme se tak ve dvou městech zúčastnili studentské stávky za klima, přičemž jsme v Praze za několik hodin na shromáždění studentů prodali více než deset kusů Konfrontace. Na reakcích mnoha středoškoláků bylo zjevné zmatení, jelikož, kromě toho, že ve většině zažívali své první demonstrace v jejich životech, tak se i poprvé setkali se živými marxisty. Přesto byla naše zdejší činnost velmi úspěšná, kdy jsme prodali náš magazín i člověku, co se nám představil povoláním profesor, který měl o náš magazín zájem údajně proto, že o něm slyšel mluvit svoje studenty ve škole. Naše magazíny jsme tak prodali aniž bychom se nějak výrazněji zapotili, přičemž jsme na základě diskuzí s lidmi získali i nové kontakty.

Ještě efektivnější však byla naše činnost na vysokoškolské okupační stávce za klima na počátku listopadu 2019. Zde, kromě toho, že jsme opět prodali desítku magazínů za necelou hodinu, a získali nový kontakt, jsme vedli s přítomnými značný počet přátelských diskuzí o našich pozicích v otázce záchrany klimatu. Upozorňovali jsme, že současnému problému vyhovuje pouze revoluční řešení, jelikož žijeme ve světě, kde 100 velkých světových společností, vlastněných těmi nejbohatšími oligarchy, je zodpovědno za celkem 71% emisí skleníkových plynů, přičemž tento problém nelze vyřešit omezováním vlastní spotřeby a uhlíkových stop, protože domácnosti celosvětově tvoří pouze 10% všeho odpadu, kdy zároveň omezování osobní spotřeby v rámci kapitalistické logiky vede nutně k jeho krizi, na kterou doplácejí zejména ti nejchudší.


Kromě pozitivní odezvy od studentů FF UK se nám zároveň dostalo i odezvy negativní při sdílení naší fotky z okupace na našem organizačním Facebooku, a to zejména od anarchokapitalistů, konzervativců a fašistů, kdy skrze sdílení i od takových osob, jako je Václav Klaus ml. se zobrazení naší fotografie vyšplhalo až na číslo 60 000, kdy jsme zároveň obdrželi i značné mediální pokrytí naší zdejší činnosti. Výsledek tohoto dění však byl velmi pozitivní, jelikož jsme díky tomu, i přes distanc ze strany vysokoškolské klimatické byrokracie, získali kontakt na nové lidi, kteří se díky medializaci o naší práci dozvěděli. Působení na této okupační stávce nás v konečném důsledku posílilo daleko více, než jsme vůbec čekali.


Od listopadu 2019 jsme zároveň dokázali, že jsme schopní oslovovat lidi, získávat kontakty a prodávat naše materiály i mimo oficiální studentské akce, kdy jsme začali pořádat naše dlouho plánované stánky na studentských kolejích. V době úpadku studentských stávek a okupací, a zároveň i levičáckých shromáždění, je pro nás tato skutečnost více než významná. Situování naší veřejné práce v prostoru studentských kolejí nám umožnilo začít budovat kontakt se zde přítomnou masou studentů, přičemž studentstvo obecně dnes platí za nejradikálnější vrstvu české společnosti, a získávat z ní nové militanty, či jen sympatizanty, na naší stranu. S několika přítomnými studenty jsme již vybudovali přátelské vztahy, které máme v úmyslu dále posilovat.


Čím více budeme mezi studenty takto působit, tím vznikne větší možnost si na nás zvyknout, a tím i překonat předsudky a bariéry, které se snaží stavět mezi nás a pracující třídu reakce. Veškerá antikomunistická propaganda a demagogie za sebou skrývá obrovský strach. Strach z revoluce, která nevyhnutelně přichází na mysl lidí v časech vyčerpaného a zastaralého systému, který již vyčerpal svůj přínos pro světovou společnost, a stal se brzdou dalšího pokroku.


Tato demagogie je jen nafouknutou bublinou, která splaskne velmi rychle, kdy studenti a pracující získají možnost na vlastní oči a uši poznat, kdo komunisté skutečně jsou, a za co bojují. Že stalinismus nemá s komunismem a bolševismem nic společného kromě toho, že byl Stalin a jeho byrokracie vrahem Bolševické strany, socialistické revoluce v Rusku, jakožto i na celém světě.Budujte s námi!


Nejhlubší krize kapitalismu za jeho dvousetletou existenci s sebou přináší útoky na výdobytky pracující třídy. Pracující a studenti celého světa se bouří proti novým a novým škrtům ze strany jejich vlád, které nejsou schopny zajistit svým lidem důstojné životy. Zpomalující česká ekonomika, závislá na odbytu do momentálně ekonomicky nestabilního Německa, již dnes rovněž není schopná poskytovat plánované nárůsty mezd státních zaměstnanců, jako jsou třeba učitelé, či ustát tempo nárůstu stále nízkých důchodů. Momentálně se diskutuje možnost posunutí věku odchodu do důchodu až na hranici 75ti let!


Apelujeme proto na Vás - Připojte se k nám! Seznamte se s námi a naší prací na našich mítincích! Proti těmto útokům je třeba budovat sílu schopnou vrátit úder. Reformisté nebudou naše práva hájit. Vedení levicových stran se přizpůsobuje vládě oligarchy Babiše, a to včetně odborářské byrokracie, zájmům řadového členstva navzdory. Reformisté jsou vždy po nějakém čase "přivedeni k rozumu", a zrazují zájmy studentů a pracujících. Je třeba budovat revoluční alternativu. Ukazuje se , že práce mezi studenty má obrovský potenciál, který ovšem nedokážeme využít, dokud nevybudujeme dostatečnou sílu, se kterou bude možno studenty, a následně pracující získat pro věc revoluce!


Buduj s námi revoluční organizaci!


Buduj s námi revoluční internacionálu!


Buduj s námi Mezinárodní Marxistickou Tendenci!

181 zobrazení

Comments


bottom of page