top of page
Vyhledat

Tragédie ve Středozemním moři: Imigrace a zločiny kapitalismu

Publikováno na našem starém webu v roce 2015


Smrt více než 800 lidí, kteří se utopili, když se převrhla malá rybářská loď 60 mil jižně od italského ostrova Lampedusa, zvýšila počet obětí snažících se dostat do Evropy lodí v roce 2015 na 1 600. Tato tragická událost upozorňuje na dramatickou situaci, která se rozvinula v Africe a na Blízkém východě po letech imperialistického vměšování.Tato nejnovější „nehoda“ je přímým důsledkem zastavení financování pátracích a záchranných misí EU v loňském roce. Ve znamení „demokracie“ která je součástí „britských hodnot“, britská vláda jako první vyzvala, aby se od misí opustilo.


Baronka Anelay, ministryně ministerstva zahraničí v Cameronově vládě, otevřeně uvedla: „Nepodporujeme plánování pátracích a záchranných akcí v oblasti Středozemního moře [a] domníváme se, že to vytvoří nechtěný „povzbudivý faktor“, který dodá odvahu migrantům, aby se pokusili o nebezpečné námořní cesty, což by vedlo k většímu počtu zbytečných úmrtí.“ (Washington Post 21. dubna 2015)


Co baronka říká, je fakt, že EU nesmí poskytnout pomoc a má nechat tisíce lidí, kteří by mohli být snadno zachráněni, zemřít, aby odstrašili přistěhovalce. Poselství je jasné: „Pokud se vydáte přes moře, zemřete“.


Oficiální italská záchranná operace, známá jako „Mare Nostrum“ (lat. naše moře), byla ukončena v říjnu loňského roku a byl nahrazena mnohem menší operací Triton „Border protection“ (angl. ochrana hranic), řízená Frontexem, pohraniční agenturou E. Nová operace Triton využila pouze jednu třetinu z dostupných zdrojů, které byli poskytnuty operaci „Mare Nostrum“.


V důsledku ukončení předchozí záchranné služby ve Středozemním moři utonulo podle odhadů the International Organization for Migration (Mezinárodní organizace pro migraci) 17x více uprchlíků v období od ledna do dubna roku ve srovnání s loňským rokem.


V případě, že prohlášení baronky Anelay bylo špatné, ty z bulvárních plátků, jsou od základu ještě tupější. Novinářka Katie Hopkins přiznává, o co se establishment snaží bez přikrášlení; že lodě s přistěhovalci by měly být vítány bitevními křižníky ne záchrannými loděmi. Pokračuje slovy: „Nemylte se, tito migranti jsou jako švábi. Jsou schopni přežít i jadernou bombu.“


Po těchto nedávných úmrtích obhajuje svá předchozí prohlášení: „Proč se staráme o problémy ostatních? Nemůžeme si dovolit se jimi zabývat. Musíme zatlačit tyto lodě zpátky. “


Takto zní skutečný hlas kapitalistické třídy. Za všemi řečmi o demokracii a lidských právech se skrývá nemilosrdný cynismus. Zcela vypustili útoky na pracující lid a skandály týkající se jejich opulentního a nechutného životního stylu, který zahrnuje zneužívání dětí a vraždy. Snaží se vybudovat rasistickou náladu, aby odvrátili pozornost od skutečných problémů a zabránili nalézt jejich příčinu. O několik tisíc lidí, kteří mezitím umírají, se nezajímají.


Proč vznikla masová imigrace?


V loňském roce kolem 170 000 migrantů přešlo Středozemní moře, aby se dostali do Itálie, a až 3500 jich zemřelo. The International Organisation for Migration (Mezinárodní organizace pro migraci) v Itálii odhaduje, že od roku 2000 více než 22 000 imigrantů přišlo o život ve snaze dostat se do Evropy za vidinou lepšího života.


Otázka zní: proč přistěhovalci, kteří chtějí projít touto nebezpečnou cestu, riskují všechno, opouštějí dosavadní život, rodinu, přátele a kulturu, aby se dostali do Evropy? Skutečným důvodem imigrace je chudoba, bída a barbarství produkované imperialismem a jeho válkami na Středním východě a v Africe.


Podle nové zprávy Mezinárodního sdružení investigativních novinářů a Huffington Post projekty financované Světovou bankou v uplynulém desetiletí „fyzicky nebo ekonomicky vysídlili odhadem 3,4 milionu lidí, nutili je opustit jejich domovy, brali si jejich území nebo poškozovali jejich živobytí.“


Zpráva také konstatuje, že „Světová banka a její soukromý úvěrový sektor, International Finance Corp., financovaly vlády a společnosti obviněné z porušování lidských práv, jako jsou znásilnění, vraždy a mučení. V některých případech věřitelé i nadále financovali tyto dlužníky i poté, co se objevily důkazy o zneužívání na veřejnosti.“


„Etiopské orgány obdržely miliony dolarů od Světové banky, která tímto financovala násilnou kampaň hromadného vystěhovávání, navrženou bývalými funkcionáři, kteří prováděli program nuceného vysídlování.“


„Od roku 2009 do roku 2013 věřitelé Světové banky přispěli 50 miliard dolarů do projektů, které byly ohodnoceny jako ty s nejvyššími riziky pro nevratné sociální a environmentální dopady. Bylo to více než dvakrát tolik jako v předchozím pětiletém rozpětí.“


Ve stejné době bylo zabito a odsunuto během války v Iráku, Sýrie, Libye a Afghánistánu miliony lidí. Nedávná zpráva Lékařů pro společenskou odpovědnost odhalila, že nejméně 1,3 milionu lidí bylo zabito v Iráku, Afghánistánu a Pákistánu, v důsledku tzv. války proti terorismu. Ve zprávě se uvádí:


„Toto šetření dochází k závěru, že válka má přímo nebo nepřímo na svědomí smrt asi 1 milionu lidí v Iráku, v Afghánistánu 220 000 a 80 000 v Pákistánu, tedy v celkové výši přibližně 1,3 milionů. Nejsou zde zahrnuty další válečné oblasti, jako je například Jemen. Celkově je číslo přibližně 10x větší, než s jakým je seznámena veřejnost. Alarmující je, že odborníci jsou si toho vědomi a nadále šíří lži v médiích. Celkový počet úmrtí zemích třetího světa uvedených výše může být i více než 2 miliony, zatímco odhad nižší než 1 milion je krajně podhodnocený.“


V Iráku samotném válka zplodila 3 miliony uprchlíků, kteří žijí v zoufalých podmínkách. Ve zprávě se uvádí, že častá úmrtí v uprchlických táborech se ve studii nevyskytuje.


Nejen, že tato situace pokračuje dál, ale nové fronty jsou stále vytvářeny rychlým tempem. Barbarské bombardování Jemenu již způsobilo smrt více než tisíce lidí a 150 000 lidí vyhnalo ze svých domovů. V afrických zemích, kde se Západ vměšoval do nesčetných občanských válek, je situace stejná. Hnisající rána bude i nadále existovat zanechá trvalé stopy na život všech pracujících lidí v těchto zemích. To jsou podmínky, které vedou k produkci zoufalých lidí prchajících do Evropy v naději, že tam najdou nějaký druh stability a budoucnost pro své děti.


Pokrytectví buržoazie se jasně těmito čísly prokázalo. Je to znamení slepé uličky kapitalismu, který je hrozbou jak pro lidstvo na západě, tak i zbytek světa. Buržoazie vybičovávala náladu rasismu a nenávisti, která se snaží rozdělit pracující a chudé a hnát je proti sobě a zároveň zakrývat vlastní vinu.


Nejsou to imigranti, kteří ničí sociální státy na západě, nejsou to imigranti, kteří můžou za propouštění dělníků, nejsou to imigranti, kteří neplatí daně nebo přijímají miliardy dolarů v hodnotě přímých nebo nepřímých dotací. Nikdo z lidí zapojených do bezpočtu korupčních skandálů, zahrnujících miliardy liber, kterých jsme svědky každý den, nesedí ve vězení. Mezitím je se zaměstnanci nebo s nezaměstnanými osobami, které se ohýbají pod tíhou nesmyslných pravidel a přežívají s minimem peněz na měsíc, zacházeno jako nejhorší špinavou spodinou.


Nepřítelem západní dělnické třídy není imigrace, ale západní vládnoucí třídy. Je to pouze jejich zoufalý pokus hájit své výsady a zvýšit zisky. Ve společnosti kde existují prostředky k vymýcení chudoby, hladu a nezaměstnanosti, tito lidé jen zhoršující situaci lidí, kteří volají po pomoci, a dohání společnost k barbarství. Jediná cesta ven ze zoufalé situace dělníků, války a masového vysídlování, je ukončit kapitalistický systém, který tyto problémy vyprodukoval.


Pryč s vládou bohatých!

39 zobrazení

コメント


bottom of page