top of page
Vyhledat

Strajk! Prohlášení Marxistické Alternativy k situaci v Polsku (2015)

*Prohlášení z 15. 3. 2015

Pozadí protestů


V prvních dvou týdnech února, dělníci uhelné společnosti Jastrzebska Spolkamit (JWS), šli do stávky. Stávka byla svolána na protest, proti vyhození deseti horníků, kteří se účastnili solidárního hnutí pro jiné polské stávkující horníky. K tomu, manažeři JWS, se pokusili ukončit kolektivní dohody a zavést různá „úsporná opatření.“ Tohle vše, je součástí panorama polského kapitalismu, který bez milosti sdírá z pracujících kůži. Na ukázku, třeba pracovníci energetického sektoru, kteří museli, kvůli nelidským pracovním podmínkám vyhlásit stávku v několika polských městech.


Stávky se účastnilo 5 400 horníků a JWS vyčíslila své ztráta za den na 30 milionů zlotých. To vskutku ukazuje, že jsme to my, kdo vytváří bohatství společnosti, dělníci, ne kapitalisté! To také napovídá, že z pohledu kapitalistů, musí být stávka ukončena.

Co je ještě více znepokojující, pro polskou vládu, je fakt, že v tomto volebním roce se tato stávka neodehrávala osamoceně, ale v rozsáhlém stávkovém hnutí a za podpory početných demonstrací.

A to nejen v těžebním průmyslu, ale také ve zdravotnictví, kde doktoři demonstrovali za zvýšení platů. Nebo v zemědělském sektoru, kde farmáři demonstrovali proti privatizaci státních družstev, ve prospěch zahraničních investorů. To skončilo tím, že farmáři blokovali s traktory ulice Varšavy.


Útok na solidární akci, s deseti propuštěnými horníky, brutálním policejním zásahem, demonstruje, že polský stát se třese před hrozbou militantní a organizované dělnické třídy. Proto mohli policisté střílet do bezbranných horníků.


Tohle není konec!


Naprosto odsuzujeme tento zbabělý čin polské vlády. Uvědomujeme si, že si polská vláda hraje s ohněm, když si myslí, že takovéto činy zničí militantnost a odhodlání polských pracujících.


Pro teď, byla stávka ukončena, kvůli neodhodlanosti odborářských předáků, ti se zatím neodvážili ji propojit s dalšími sektory, ale to může být pouze chvilkový stav. Militantnost a revoluce proudí v žilách polských pracujících. Se Solidaritou, roku 1980, nebo povstáním ve Varšavě, kde sami pracující porazili nacisty. A to ještě před příchodem Rudé armády! Každá z těchto ukázek nám dává víru v to, věřit revolučnímu potenciálu polských mas pracujících.


Jakožto internacionalisté, věříme, že takový potenciál může být uplatněn pouze v souvislosti a spolupráci mezinárodního hnutí. I u nás v Česku takovýto rozhled potřebujeme, vzhledem k zacházení s horníky v OKD a zbytku republiky. Nebo v desítkách dalších případů, kde nadnárodní korporace vysávají z pracujících plody jejich práce. Zranitelnost pracujících spočívá v tom, že se je buržoazní vlastníci snaží rozdělit nejen přímým nátlakem, ale také užíváním reakčních a rasistických mass médií. Všechny tyto zbraně jsou používány na rozštěpení mezinárodního boje pracujících, za svá práva. Musíme pochopit, že je to stejný kapitalistický systém, který tak brutálně potlačil polské horníky a může takto potlačovat protesty i u nás, nebo kdekoliv jinde. Už to ukazuje, že čeští pracující mají mnohem více společného s polskými pracujícími, než s jejich národní vládnoucí třídou.


Proto vyjadřujeme horníkům solidaritu. A apelujeme na všechny odbory a jejich členy a další levicové organizace, aby tak učinili taktéž.


Voláme po:


  • Plnohodnotném vyšetřování střelby do neozbrojených pracujících, kde bylo přes 20 lidí zraněno.

  • Zrušení, již uplatněných, opatření v JWS a ujištění, že v budoucnu nedojde k dalšímu propouštění, navyšování pracovní doby, nebo krácení mezd. V celém těžebním sektoru.

  • Znovu zaměstnání deseti propuštěných odborářů.

  • Žádné „na tajno“ uzavřené dohody s podnikovými vedoucími. Svých vítězství můžeme dosáhnout pouze akcí sjednocených pracujících.

  • Znovu zestátnění zprivatizovaných částí těžebního sektoru. A jeho organizováním na základě demokratické kontroly, v zájmech těch, kteří spoléhají na horníky a horníků samotných. A též v zájmu ochrany jejich zaměstnání.

4 zobrazení

Comments


bottom of page