top of page
Vyhledat

Stanovisko IMT: Za revoluční změnu systému, nikoliv klimatu!

Mezinárodní marxistická tendence, 2. září 2019


Mezinárodní hnutí proti změnám klimatu se šíří celým světem. Za poslední rok proběhlo několik akčních dnů, kdy miliony mladých lidí z okolo stovky zemí vyšly ze škol, aby se přidaly k protestům „Fridays for future“, požadujíce okamžité akce proti klimatické krizi.
Skrze masové pochody a přímé akce, donutily tyto demonstrace politiky zaujímat stanoviska.


A co více, tyto mobilizace naplnily mladou generaci sebevědomím, pocitem společné síly a daly jí kolektivní cíl. Pro mladé protestující jsou nyní masové militantní akce normou, nikoli něčím neobvyklým a nepoznaným. Slovo „stávka“ je nyní pevně v popředí myslí mladých lidí. Lekce, kterou tito lidé získali je jasná, pokud něco chcete, musíte se organizovat a vybojovat si to!


Celé klimatické hnutí #YouthStrike4Climate se začalo mezinárodně šířit od loňského roku, počínaje týdenními protesty švédské studentky, Grety Thunbergové. V každé zemi je od té doby situace stejná: Studenti, a mladí lidé celkově, vstupují do politické aktivity, žádajíce „systémové změny, nikoliv klimatické“.


Je zřejmé, že je třeba okamžité akce. Je třeba masivního snížení emisí a všech úrovní znečištění. Je třeba přijmout rozsáhlá opatření ke zmírnění dopadů, třeba v podobě stavby protipovodňových zábran a zalesňování. Ale kapitalisté a jejich političtí představitelé jsou naprosto neschopní provést radikální změny, které jsou třeba.

K řešení tohoto globálního problému je zapotřebí globálních kroků, ke kterým jsou kapitalistické vlády nekompetentní. Někteří světoví lídři vyhlásili stav „klimatické nouze“. Ale to je jen prázdná fráze, jdoucí z úst těchto politiků velkého světového bussinessu. Koneckonců, pod kapitalismem to nejsou oni, kteří opravdu rozhodují. Místo toho je budoucnost lidstva a naší planety ponechána na pospas tzv. „Neviditelné ruce“ trhu.


Greta Thunbergová poukázala na to, že jsou vědci ignorováni a žádá vlády, aby naslouchaly radám a důkazům vědců. Podobně se aktivisté z hnutí „Extinction Rebellion“ pokouší zvýšit povědomí o problému a přesvědčit politiky prostřednictvím strategie vysoce viditelných přímých akcí.


Ale kapitalisty a jejich politiky nelze přesvědčit jak morálními argumenty, tak ani fakty a čísly. Nemůžeme očekávat, že tato bezpáteřní elita udělá cokoli pro ochranu Země, protože jejich zájmem není všeobecné blaho, ale maximalizace zisku na úkor nás ostatních.


Korporace si vytvoří zkratky a projdou tvrdými regulacemi všude tam, kde potřebují, aby snížily náklady, překonaly konkurenty, ovládly nové trhy a maximalizovaly své zisky.


Pro-systémoví politici nemají nic co nabídnout v reakci na tuto destrukci. Jejich program je maximálně založen na tom, že se musíme sjednotit jako lidstvo a činit individuální rozhodnutí směřující ke snížení naší vlastní ekologické stopy.


Ale jejich „řešení“, která z toho vyplývají, jsou zcela reakční. V podstatě je to jen „greenwashing“ - říkající pracujícím a chudým, že si musí utáhnout své vlastní opasky k vyřešení problému který způsobili kapitalisté, a jejich prohnilý systém.


A co je nejdůležitější, tato liberální individualistická mantra stojí v kontradikci s fakty. Jedna nedávná studie (https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jul/10/100-fossil-fuel-companies-investors-responsible-71-global-emissions-cdp-study-climate-change) například prokázala, že 100 velkých společností (zejména velkých výrobců fosilních paliv) je odpovědných za více než 70 procent emisí skleníkových plynů. To nám ukazuje, kde je skutečný viník a řešení problému změny klimatu.


V reakci na tuto skutečnost, vyrazili někteří levicoví politici – např. Alexandria Ocasio-Cortez v USA – s požadavkem na „Green New Deal“, který vyzývá vlády, aby omezovaly emise uhlíku investováním do obnovitelných zdrojů energie a vytvářely „zelená pracovní místa“.


Tyto vágní návrhy obecně znamenají keynesiánskou strategii pokusu regulovat a řídit kapitalistický systém. Kapitalismus však nelze řídit. Nemůže být zkrocen a být „zeleným“. Dokud bude ekonomika založena na produkci za účelem zisku, bude to velký podnik, který diktuje vládám, nikoli naopak.


Je třeba mít na paměti, že je to kapitalismus, co ničí naší planetu. Jeho neukojitelná honba za zisky je zodpovědná za závody ke dnu, ve kterých se životní prostředí stále více ocitá pod tlakem. Jsou to korporace motivované ziskem jejich majitelů – velkých oligarchů, které rozhodují o tom, co se vyrábí a jak se vyrábí. Výroba neprobíhá podle žádného centrálního plánu. Místo toho je naše ekonomika a naše planeta ponechána na pospas anarchii trhu.


Je to motivace dosažení soukromého zisku a nikoliv ekonomický růst, který by byl problémem. Z tohoto důvodu jsou výzvy z určitých pozic v rámci zeleného hnutí pro „Nulový růst“ a „snížení ekonomického růstu“ reakční. „Nulový růst“ v kapitalismu se nazývá krizí – a je to pracující třída a chudí, kteří jsou nuceni posléze krize platit. Argument trvalého úpadku je argument pro trvalá úsporná opatření v sociální sféře.


Jediný způsob, jak dosáhnout udržitelné ekonomiky – kde rostoucí životní úroveň není v rozporu s ochranou planety – je postaven na základě demokratického, racionálního, socialistického plánu produkce.


V soukromých rukou generují velké monopoly obscénní úroveň odpadu a poškozování životního prostředí. Zestátněním, podle socialistického ekonomického plánu, by však mohly zavádět moderní zelené technologie, a výrazně snížit produkci emisí a znečištění v průběhu několika let, a zároveň zpřístupnit celé společnosti kvalitní potraviny, přístřeší, vzdělání, dopravu a zdravotní péči pro všechny.


Spojením současných nejlepších vědeckých myslí s dovednostmi pracujících v průmyslu, pod demokratickou dělnickou kontrolou, můžeme vložit všechny technologické schopnosti a zdroje společnosti do služeb lidstva a planety.


V mnoha zemích byl zaznamenán růst podpory zelených stran, díky rostoucím obavám lidí o životní prostředí, a obecné nedůvěře k tradičním, establishmentovým stranám. Ovšem ve své podstatě, jsou zelení vůdci pouhými liberály, kteří nezpochybňují logiky, na kterých je postaven současný systém, a ani nevnímají existující rozdělení společnosti do vzájemně protikladných tříd.


Ze závěru, že je kapitalismus kořenem problému vyplývá, že musíme bojovat za radikální změnu na třídní bázi: Je třeba propojení bojovnosti a radikalismu studentských klimatických stávek s širším hnutím pracujících. Je třeba dosažení společného boje pracujících s mládeží proti oligarchii, za základní socialistické enviromentální požadavky.


V tomto ohledu představují blížící se mezinárodní akční dny 20. a 27. září potenciálně významný krok vpřed pro celé hnutí. Greta Thunberg správně vyzvala pracující celého světa, aby se připojili ke studentům v rámci těchto globálních stávek. Na některých místech již odbory tuto výzvu podpořily a slíbily, že vstoupí do stávky, nebo budou protestovat po boku mladých aktivistů.

Dalším cílem je, aby celé hnutí pracujících napodobilo těchto příkladů, a vrhlo svou plnou podporu na podporu klimatických stávek. Síla organizované pracující třídy, vyzbrojené socialistickým programem, by byla nezastavitelná. Jak marxisté vždy říkali – „Žádná žárovka se nerozsvítí a žádné ozubené kolo se neroztočí bez přičinění pracující třídy.“


Pouze překonáním kapitalistického systému a jeho nahrazením socialismem můžeme plánovat využití zdrojů naší planety demokratickým způsobem, a pro blaho nás všech. Nikoliv pouze pro zisk bohatých elit Pouze socialistickou transformací společnosti můžeme uspokojit potřeby většiny společnosti v souladu s životním prostředím, místo toho, abychom vytvářeli zisky pro parazitickou menšinu.

Současné technologie a současná věda je připravena řešit změny klimatu. Ale pod nadvládou kapitalismu tyto síly planetu Zemi ničí místo toho, aby jí ochraňovaly. Socialismus nebo barbarství: to je volba, které před námi leží. A proto je třeba revoluce pro záchranu naší planety!


• Maximální podporu zářijovým klimatickým stávkám!

• Studenti a pracující – sjednoťme se v boji!

• Kapitalismus je problém – socialismus řešením!

• Připojte se k IMT!


Překlad z originálu na marxist.com: J.Gasman, M. Honcović

269 zobrazení

Yorumlar


bottom of page