top of page
Vyhledat

Stanovisko IMT k úmrtí Fidela Castra

Toto je zpráva přátelům a soudruhům na Kubě ve jménu IMT.


Jménem International Marxist Tendency (IMT) zasíláme naší nejhlubší soustrast lidu Kuby k úmrtí Fidela Castra, neúnavného revolučního bojovníka, který společně s Che Guevarrou vedl boj kubánského lidu proti americkému imperialismu a proměnil národně osvobozenecký boj v revoluční zápas proti kapitalismu.


Kubánská revoluce se stala majákem utlačovaných mas i na hony vzdálených kubánskému pobřeží. Byla zde v praxi prokázána účinnost znárodněného a plánovaného hospodářství , kde bylo dosaženo úctyhodných pokroků ve vzdělání, kultuře a zdravotnictví navzdory neustálým útokům reakce, které se nejdříve projevily přímým vojenským útokem, a následně neustálým terorem a trestuhodnou a morálně neobhajitelnou blokádou.


Po celý tento čas hrála postava Fidela Castra důležitou roli v rámci odporu vůči snahám zatlačit Kubu zpět do kapitalistického bahna. Jeho odchod je smutnou ztrátou pro všechny, kteří pokračují v obraně revolučních vymožeností a oponují plánům imperialistů navrátit na Kubu kapitalismu a ponížit tamní lid na úroveň otroků.


Imperialisté chtějí využít smrti Fidela Castra k obnovení jejich útoků. Zrádní kontrarevoluční gusanos tančí v ulicích Miami. Reakcionářský bandita Trump plive jed proti kubánské revoluci. Supi znovu začali kroužit nad kubánským lidem. Ale tato hrozba bude pouze sloužit k upevnění odhodlání obránců revoluce.


V tomto boji mezi silami revoluce a kontrarevoluce proletářští internacionalisté celého světa, kteří bojují za socialismus pod neposkvrněným praporem Marxe, Engelse, Lenina a Trockého, stojí bok po boku s lidem Kuby.


Kubánští soudruzi! Fidel Castro již s námi není. Ale kubánská revoluce stále žije a vzdoruje. International Marxist Tendency (IMT) bude nadále podporovat tento boj proti imperialismu a restauraci kapitalismu všemi dostupnými prostředky. V současné době je lid Kuby v hlubokém smutku. Ale zítra musí boj pokračovat.


Nechť jsou našimi slogany –

  • Za bezpodmínečnou obranu kubánské revoluce!

  • Pryč s imperialismem a kapitalismem!

  • Ať žije socialismus!

  • Hasta la Victoria siempre!

  • Pracující všech zemí, spojte se!Alan Woods a Jorge Martín, jménem mezinárodního sekretariátu IMT.

Londýn, 30. listopadu 2016

9 zobrazení

Comments


bottom of page