top of page
Vyhledat

Selhání windfall tax v bankovním sektoru

Za minulý rok měl stát od bank vybrat 33 miliard korun jako součást daně z neočekávaných zisků, ve skutečnosti ale od bank vybral pouze 700 milionů korun. Banky si to obhajují tím, že neočekávaný zisk rozdaly na vyšších úrokových sazbách na spořících účtech. Úrokové sazby se ale minulý rok moc nepohybovaly, nehledě na to, že kvůli propadu reálné mzdy se schopnost lidí spořit dost zredukovala. České banky přitom za minulý rok poslaly do zahraničí svým mateřským firmám dividendy převyšující hodnotu 76 miliard, i přesto však zisky českých bank zůstaly za loňský rok vcelku vysoké. Šest největších českých bank vydělalo za 3 čtvrtletí roku 2023 přibližně 57 miliard. Jak je tedy možné, že z šesti největších bank v ČR zaplatila KB, která odvedla 400 milionů, s tím že Moneta a Česká spořitelna neodvedla nic?  


Je dost pravděpodobné, že banky si snížily daňový vyměřovací základ držením velkého počtu státních dluhopisů, které jsou osvobozeny o úrokový výnos. Tyto státní dluhopisy byly bankami nakoupené právě za peníze z neočekávaných zisků.  


Například právě Moneta, která na windfall tax nezaplatila nic, vlastní v tuto chvíli dluhopisy v hodnotě 90 miliard korun. Bankám se tímto způsobem snížil daňovým vyměřovací základ pod minimální úroveň pro stanovení windfall tax a neodvedly nic (nebo mnohem méně). Dále Česká spořitelna nakoupila krizové dluhopisy za přibližně 12,3 miliard korun.  


Vzhledem k tomu, že základem pro windfall tax je stanoven zisk, banky tento zisk v rámci daňové optimalizace snížily na takovou úroveň, aby výsledný rozdíl mezi takzvaným srovnávaným základem daně a aritmetickým průměrem takzvaných upravených srovnávacích základů daně byl co nejnižší, nulový, anebo dokonce záporný

- Daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco Očekávané selhání daně z neočekávaných zisků 


Již při oznámení windfall tax se dalo předpokládat, že se banky pokusí zdanění co nejvíce vyhnout, připravit se na něj a zachránit co největší část svých zisků. Banky pro ochranu svých zisků před windfall tax použily bankovní trik zakoupení dluhopisů. Touto bankovní fintou banky ukazují svou moc manipulovat s ekonomickými podmínkami a schopnost uniknout svým daňovým povinnostem. Tento bankovní trik, ale není žádným izolovaným incidentem, ale ukazuje na hluboké problémy kapitalistického systému.  


Banky samy osobě jsou v kapitalistické společnosti velmi mocné instituce, které mají skrze lobbing (korupci) možnost ovlivňovat politická rozhodnutí a prosazovat své vlastní zájmy. Celý incident s windfall tax nám ukazuje, že stát a vláda nemůže (nebo možná ani nechce) zajistit spravedlivé vybíraní daní z bankovního sektoru. Zároveň tato situace upozorňuje na zranitelnost státních regulací, které se dají často snadno a legálně obejít.  Znárodnění bank, demokratizace a otevření účetních knih 


Tento incident nám opět ukazuje že soukromé vlastnictví a bankovnictví zkrátka nejdou dohromady. Soukromé banky již dávno ztratily svou věrohodnost. Všechny soukromé banky v České republice musejí být bez náhrady znárodněny, vlastnictví musí být předáno do rukou pracujících a peníze, které měly banky odvést na daních jim musí být zkonfiskovány. 


Po jejich znárodnění musí být jejich účetní knihy otevřené veřejnosti. Finanční aktivity institucí, které disponují kapitálem v řádech milionů a miliard korun nemají co se týče svých financí žádné právo na soukromí a jejich finance musí být plně transparentní a dostupné široké veřejnosti.  


Tímto způsobem bude možné lépe kontrolovat tok kapitálu a kontrolovat, jak je zisk rozdělen. Tato kontrola by také přispěla k větší důvěryhodnosti bankovního systému. Dále to umožní lepší odhalení korupce a dalších nelegálních aktivit. Veřejná kontrola by snížila riziko zneužití bankovního kapitálu pro soukromé zájmy a umožnila včasnou identifikaci rizik. 


Ve znárodněných bankách poté musí být zavedená demokratizace. V bankách se musí pořádat volby, ve kterých zaměstnanci budou rozhodovat kdo z nich se dostane na vyšší pozice v rámci banky. Toto může přispět k tomu, že banky budou řízeny ve prospěch společnosti, a nikoliv pouze pro dosažení zisků. Dále musí dojít k důkladné revizi daňového systému a zajistit, aby se velké korporace a banky nemohly vyhnout svým daňovým povinnostem. 


Pavel Lebeděv66 zobrazení

Comments


bottom of page