top of page
Vyhledat

První československá marxistická škola IMT ukázala revoluční potenciál!

Na 103. výročí Říjnové socialistické revoluce 7.11.2020 uspořádala Marxistická Alternativa svojí online událost, která zároveň měla formu školy pro nás a naše kontakty v Čechách a na Slovensku. Tato naše historicky první škola nesla titul „Marxistická ofenzíva proti antikomunistické propagandě“, kdy byl její teoretický obsah zaměřen na vyvracení lží silně dotovaného dezinformačního průmyslu, který se soustředí na špinění odkazu Rudého Října a jeho čelních protagonistů – Bolševiků. Není určitě bez zajímavosti, že na dotování tohoto průmyslu se kromě státu podílí i velcí oligarchové, a to dokonce i ti, kteří byli za minulého režimu stranickými byrokraty. Samotná existence tohoto průmyslu však dokazuje, že komunismus není mrtvý, a že nahání hrůzu těm, kteří si v rámci produkce přivlastňují obscénní zisky, zatímco současná krize způsobuje prohloubení životní nejistoty drtivé většině naší společnosti. S touto tupě sponzorovanou demagogickou propagandou jsme bojovali a budeme bojovat tou nejsilnější zbraní, kterou máme k dispozici – marxistickou revoluční teorií. A tato naše zbraň plně ukázala svůj revoluční potenciál a skutečnost, že když se masy dají do pohybu okolo konkrétní, správné a životaschopné revoluční alternativy, tak neexistuje takové množství peněz, které by zajistilo jejich poslušnost.Naše marxistická škola měla celkově tři části. První část měla podobu přednášky soudruha Mirka Honcoviće na téma „Co je Bolševismus a jaké jsou jeho dnešní perspektivy“. Smyslem této dlouhé přednášky, která zabrala téměř dvě hodiny, bylo odkrýt divákům skutečnou povahu a vznik Bolševismu, který je dnes pomazáván ze strany vládnoucí třídy bahnem vůbec nejvíce. Všude okolo nás jsme vystavováni příběhům o „povaze Bolševismu“, které nás nutí představovat si Bolševika jako démona z pekel, který nemyslí na nic jiného, než na vraždění lidí, vyvolávání hladu a omezování lidské svobody. Kapitalisté totiž Bolševikům nikdy nezapomenou, že se opovážili v roce 1917 proti jejich moci povstat na straně ruských pracujících a ruského rolnictva, a že se jim ještě ke všemu podařilo v tomto povstání a v celé revoluci zvítězit, a započít tak společenský proces, ve kterém v ruské společnosti byla nahrazena vláda bankéřů, kapitalistů a velkostatkářů vládou pracující třídy. Nikdy se od těchto lidí zároveň nedozvídáme, kým Bolševici byli ve skutečnosti, a co je motivovalo při jejich politické práci riskovat svoje životy, a riskovat trávení času v ruských vězeních a ve vyhnanství.


Vládnoucí třída v otázce Bolševismu navíc cíleně využívá Stalinismu, kdy se snaží Bolševismus se Stalinismem účelově zaměňovat. Stalinisté v této situaci hrají pro vládnoucí třídu úlohu užitečných idiotů. Sami se nazývají Bolševiky, i když povaha sovětského zřízení po nástupu k moci Stalina a jeho byrokracie neměla se skutečným Bolševismem téměř nic společného. Proto je v této přednášce i vysvětleno, jak se změnily poměry v Sovětském Svazu po nástupu Stalina, a proč k této změně poměrů došlo. Navíc pokud by někdo chtěl tvrdit, že Stalinismus a Bolševismus jsou jedno a to samé, pak by musel umět i vysvětlit, proč to byli právě Bolševici, kteří se stali prvními obyvateli Sovětských gulagů, a proč musel Stalin při své vládě popravit celý Ústřední Výbor Bolševické strany z období Říjnové revoluce.

Tato přednáška však neměla jen historický rozměr. Náš přístup k Bolševismu se v ničem nepodobá přístupu k fosiliím z nějakého muzea. Tato přednáška celkově analyzovala současný svět, plný revolučního neklidu, přičemž vysvětlila filosofické, výrobní a společenské kořeny tohoto neklidu, a uvedla diváka do obrazu o tom, jak se v dnešních dobách objevuje nutnost užití bolševických principů a bolševické strategie k úspěšnému překonání současného systému, a dobytí socialismu.

Je třeba uvést, že výsledná účast na této online přednášce předčila naše očekávání. Jelikož jsme celou událost komponovali spíše jako školu pro nás a naše kontakty, tak byla živá přítomnost třiceti lidí, a celkově osmdesáti za dobu průběhu přednášky, za hranicí našich odhadů.


Link na přednášku o Bolševismu a jeho perspektivách >ZDE<

Velmi dobrou účast zaznamenala i naše vůbec první online přednáška ve slovenštině od soudruha Martina Frankela. Ta začala po krátké pauze po přednášce první na stejném místě, tj. na našem YouTubovém kanálu „Konfrontace“, u kterého doporučujeme našim čtenářům tímto přidat svůj odběr. Martin ve svém půlhodinovém příspěvku vylíčil samotný průběh revolučního dění z roku 1917, a následné občanské války, přičemž vyvracel jeden mýtus za druhým, které se okolo tehdejších událostí šíří. V mnohém tak reagoval na nedávné video populárního slovenského YouTubového kanálu „Dejepis Inak“, kam Vám naopak přidávat Váš odběr nedoporučujeme, jelikož se na tomto kanále nedávno objevilo video s názvem „Ruská revolúcia 1917 v kocke“, které má jen velmi málo společného se skutečnou historickou analýzou tehdejšího dění, a pouze opakuje ty stejné, do omrzení opakované mýty, šířené podle Goebbelsovského přesvědčení o tom, že lež stačí jen dokola opakovat, aby se stala pravdou.


Faktem však zůstává, že Říjnová revoluce byla tím nejvýznamnějším obdobím lidských dějin, kdy miliony ruských mužů a žen povstaly, aby definitivně skoncovaly s brutálním utlačovatelským carským režimem, který byl postaven na téměř neomezené moci armády, na silné a všudypřítomné tajné policii „Okhraně“, na tuhé cenzuře, absolutní moci cara, známého po událostech roku 1905 jako „Mikuláše Krvavého“, a nemožnosti se organizovat za svá práva. Byly to tytéž pracující masy, které v únoru roku 1917 svrhly cara, kterého se následně snažila vrátit na trůn Prozatimní vláda v podobě plánů na vznik konstituční monarchie v Rusku. Ta stejná vláda nedokázala zajistit základní požadavky pracujících a rolníků v podobě „Míru“, „chlebu“ a „půdy“. Místo toho plánovala v létě 1917 novou ofenzívu proti Německým pozicím na bojišti První světové války.


Bolševická revoluce tak ve skutečnosti zachránila mnoho lidských životů, jelikož jedním z prvních kroků Bolševiků u moci bylo podepsat mír, a vystoupit z tohoto krvavého konfliktu, který proti sobě stavěl proletáře celého světa. Sama Říjnová revoluce navíc byla zcela demokratická, založená na vůli lidí organizovaných v sovětěch, demokratických radách pracujících, a rovněž nekrvavá, a to až do doby, kdy proti revoluci násilně zaútočily vojska původních carských generálů, a jednadvaceti zahraničních armád. Bylo to jen na základě pevné revoluční disciplíny, teoretických schopností, zvolené strategie a vhodné taktiky, že se revoluci v Rusku podařilo nakonec kontrarevoluci porazit. Revoluce v Rusku sice i přes své vítězství v izolovaných podmínkách zaostalé země degenerovala na stalinismus, ale přesto dokázala, že je možné budovat ekonomiku bez vlády bankéřů, kapitalistů a velkostatkářů, a dosahovat u toho excelentních výsledků, které sovětská produkce následně ukázala v časech Druhé světové války, a v dobách prvních vesmírných objevů. V sovětské centrálně plánované produkci navíc neexistovalo nic jako krize z nadvýroby, a svých výsledků byla schopná dosahovat i bez existence nezaměstnanosti a bezdomovectví, s dostupnou zdravotní péčí a školstvím.


Link na přednášku "Na obranu Októbrovej revolúcie" >ZDE<


Poslední část naší školy tvořila neveřejná diskuze ohledně obsahu přednášek s našimi kontakty. Tuto část považujeme za vůbec nejdůležitější z celé školy, jelikož pro nás není ani tolik podstatné, zda naše přednášky shlédne deset, sto, tisíc, či milion lidí. Nejvíce podstatné je pro nás budovat síly marxismu na bázi revoluční organizace, kterou lze budovat pouze důkladným studiem marxistické teorie, a schopnosti jí aplikovat v praxi. Z tohoto důvodu je pro nás naše práce s kontakty velmi důležitá, a ve skutečnosti bez širší členské základy než doposud pro nás není ani možné organizovaně pracovat mezi širšími vrstvami studentů a pracujících. Revoluci nemůže vést několik málo jednotlivců, ale pouze ta nejpokrokovější vrstva pracující třídy organizovaná v revoluční straně, schopná na svou stranu získat široké masy proletariátu a studentstva.


Naší závěrečné diskuze se tak účastnili naši členové a kontakty z Plzeňského kraje, Středočeského kraje, z Prahy, Královéhradeckého kraje, Zlínského kraje, Bratislavského kraje, Trenčianského kraje a kraje Prešovského, přičemž tato diskuze byla velmi energická, plná entuziasmu, kdy každý jednotlivec aktivně diskutoval v rámci vymezených pravidel diskuze. Na konci diskuze se dokonce uskutečnil pokus o kolektivní zpěv internacionály v češtině a slovenštině, který ovšem vzhledem k užívaným technologiím nebyl rozhodně tak vysoké kvality, jako naše přednášky.Co naše první československá škola marxismu v první řadě dokázala je fakt, že se okolo nás nachází značné množství lidí se zájmem o revoluční alternativu, které bude jen narůstat s tím, jak široký budeme mít dosah a jak se bude vyvíjet krize samotného kapitalismu. Kapitalismus však sám nezkrachuje. Neexistuje nic jako poslední krize kapitalismu, která by ukončila jeho existenci. Kapitalismus bude na této planetě dále prohlubovat všeobecnou mizérii, a koncentrovat stále větší bohatství a moc v rukách několika málo jednotlivců. Pro jeho překonání je třeba se organizovat a bojovat.


Tímto bychom tedy chtěli apelovat na všechny, které naše revoluční škola zaujala – Učiňte své rozhodnutí. Ne zítra ale dnes. Pokud v sobě i Vy slyšíte zvuk revoluce – ozvěte se nám do kontaktu na našem webu či na našem Facebooku „Marxistická Alternativa“. Bojujte na naší straně. Jen na základě našeho společného boje můžeme příští školu udělat ještě lepší než tu, která právě skončila, a dosáhnout světa, kde budou odstraněny všechny šrámy třídní společnosti.

Mirko H.

341 zobrazení

Commentaires


bottom of page