top of page
Vyhledat

Od italských pracujících pracujícím celého světa!

Jsme skupina italských odborových aktivistů, kteří se spojili aby diskutovali dramatickou krizi, která dopadá na Itálii a na celé lidstvo. Vydáváme tento apel pracujícím celého světa, protože se nejedná pouze o italský problém, ale o problém mezinárodní. Virus neuznává hranice národních států. Stejně tak se ani ekonomická krize nezastavuje na hranicích. Věříme, že naše zkušenost poskytuje cenné lekce i pracujícím z jiných zemí.


Naše vláda vyzývá všechny, aby zůstali doma, kvůli prevenci šíření nákazy. Ovšem toto zjevně neplatí pro miliony pracujících, kteří jsou nuceni jít pracovat do zaměstnání v průmyslech, které často momentálně nejsou nezbytně potřebné. A jediný důvod proč jsme i tak nuceni pracovat tkví v tom, abychom zajistili zisky šéfům těchto společností.


Vláda, která nepřikazuje uzavřít tuto nepotřebnou produkci ohrožuje zdraví naše, a našich rodin, které vystavuje infekci. Naše zdraví je obětováno na oltář profitu.

Situace, které čelí pracující ve zdravotnictví je ještě horší. Nemocnice se staly centry nákazy, kde se zdravotníci musí starat o pacienty bez potřebných ochranných pomůcek a bez dostatku potřebných testů. Systém zdravotnictví doslova kolabuje pod tíhou pandemie, zejména kvůli předchozímu období nedostatečných investic a privatizací.


My, vůdci odborů, zástupci zaměstnanců a řadoví pracující věříme, že je třeba vzít svůj osud do vlastních rukou.


Požadujeme, aby všechny fabriky, které neprodukují nezbytné zboží byly uzavřeny, zatímco budou jejich dělníci dostávat plnou mzdu, placenou společností! Pokud šéfové nebudou souhlasit, je třeba z naší strany zorganizovat stávkovou aktivitu, a zastavit produkci sami. Podobné stávky již probíhají nejen v Itálii, ale i ve Francii, Španělsku, v USA, v Kanadě a dalších zemích, což potvrzuje, že pracující všech zemí rozumí dobře této situaci, a nemají zájem být municí pro děla soukromého profitu.


Na každém pracovišti by měly být zorganizovány rady pracujících, aby dohlížely nad zaváděním potřebných zdravotních a bezpečnostních opatření. Tyto rady by měly být organizovány delegáty samotných pracujících, kteří budou podle potřeb odvolatelní. Úkolem těchto rad by mělo být umožnit a podporovat co nejbezpečnější práci ve všech fabrikách a skladech, a zároveň dohlížet nad dodržováním všech bezpečnostních opatření. Pracujícím musí být umožněno zastavit práci, pokud na pracovišti hrozí bezprostřední nebezpečí nákazy.


Odbory musí plně přijmout svou zodpovědnost za koordinaci a sjednocování všech stávek a protestů okolo centrálního požadavku za zastavení veškeré nepotřebné produkce.


Šéfové ve všech zemích tvrdí, že pokud zastaví produkci, tak ztratí trhy jak doma tak i v zahraničí. Snaží se rozdělovat pracující na základě národností. Přichází bezprecedentní ekonomická krize, a nejsou to pracující, kdo by za ní měli platit. To je přesně ten důvod, proč se musíme spojit nehledě na hranice, a budovat koordinované úsilí pracujících celého světa. Skrze sjednocenou akci všech pracujících můžeme přinutit kapitalisty k ústupu, a přijmout naše oprávněné požadavky.


51 zobrazení

Comments


bottom of page