top of page
Vyhledat

Na obranu soudruha Korjagina, jeho internacionalistických soudruhů, a za KSČM Leninskou!

Navzdory politickým rozdílům a našemu tvrzení, že narušování shromáždění není v daných podmínkách samo o sobě efektivní politickou činností, Mezinárodní Marxistická Tendence a Marxistická Alternativa vyjadřují plnou podporu soudruhu Korjaginovi a dalším soudruhům z KSČM, kteří se zúčastnili hlukové manifestace proti SPD, v jejich postoji proti šíření strachu z imigrantů.


Je zřejmé, že tito soudruzi z KSČM ani sami nečekali, jaká smršť komentářů se proti nim objeví, a dále se dá očekávat, že se sama vládnoucí byrokracie v rámci KSČM bude snažit celou věc ututlat ze strachu z toho, že stranu opustí Ti, kteří v rámci strany strach z imigrantů vědomě šíří, případně ze strachu o přízeň některých jejích protimigračně naladěných voličů. Ještě horším gestem by bylo, kdyby se sami dotyční účastníci manifestace nechali tímto tlakem zastrašit.


Někteří pisatelé těchto komentářů tvrdí, že by si měla KSČM udělat ve svých řadách pořádek. To je naprostá pravda! A my doufáme, že ke stejnému postoji dospějí i právě soudruzi jako Korjagin a další, kteří to ještě nedávno odmítali! KSČM potřebuje radikální, a v pravdě Leninskou, čistku, od všech přívrženců nacionalismu! Komunistická strana není socialismem v miniatuře. Není ostrůvkem populace, kde přijmeme každého, kdo se za komunistu sám prohlásí, a budeme se radovat z toho, že je nás víc. Komunistická strana je nástrojem socialistické revoluce. A jako nástroj musí být zbavena koroze, a neustále broušena kádrovou ideovou prací. A v první řadě musí mít jasnou teorii, jakožto světlo na cestě pracujících pro dobytí jejich politické moci.


Být komunistou znamená držet jasně internacionalistické stanovisko. Tak jako jej drželi třeba takoví lidé, jako Vladimir Lenin, který byl připraven v daných podmínkách obětovat revoluci v Rusku pro dosažení socialistické revoluce na západě. Jako ostatní Bolševici, kteří skoncovali s útlakem menšinových národů v rámci nového Sovětského Ruska. Jako český marxista Wolfgang Václav Salus, který pracoval pro socialistickou revoluci kromě Československa, kde byl předsedou sekce IV. internacionály, i v takových zemích, jako bylo Německo a Turecko, a jako všichni členové protifašistického komunistického odboje za II. Světové války.


Je zároveň logické, že mnozí lidé pociťují k migrantům strach. Mají strach o své zaměstnání a též z toho, že migranti budou zátěží pro státní rozpočet, který je lidmi dotován, a který k dotyčným lidem není nijak štědrý, a udržuje je často v situaci přežívání ze dne na den, od výplaty k výplatě. Migrační krize je však krizí, kterou způsobili bohatí oligarchové, vládnoucí kapitalistická třída tohoto systému. To oni jsou problémem. To oni v rámci válčení o nerostné zdroje a odbytiště pro své továrny znesnadňují obyvatelstvu v chudých zemích jejich život, a motivují je z daných zemí odcházet navzdory tomu, že se jedná o jejich domovinu. Je tedy logické, že musíme svrhnout tuto vládnoucí třídu, pro vyřešení daného problému. Přimět JÍ platit za krize, které způsobuje, a ne pracující lid. A vládnoucí třídu nesvrhneme, pokud se jako pracující budeme vzájemně hašteřit mezi sebou za to, že je někdo imigrant či domorodec, že pochází z té či oné země, že je někdo černý či bílý, že je někdo heterosexuál, či homosexuál. Úkolem komunisty tak musí být sjednocovat pracující třídu, 99% této planety, proti 1% oligarchů, kteří na nás všechny neberou žádné ohledy, a dále bohatnou vysáváním nás všech.


Proletáři všech zemí, spojte se!


Uprchlíci vítejte, šéfové plaťte!

422 zobrazení

Comments


bottom of page