top of page
Vyhledat

Kapitalismus, socialismus a životní prostředí

Kevin Nance, US sekce Mezinárodní Marxistické Tendence (IMT) Socialist Revolution

překlad Anatol Dniester, Marxistická Alternativa (IMT)


Je nepopiratelné, že se prohlubuje klimatická změna a že způsob našeho života není udržitelný. Jak všichni víme, planeta Země prochází postupnými cykly oteplování a ochlazování, ale je velmi pravděpodobné, že lidstvo má na tento cyklus významný vliv. Industrializované země, jako Spojené státy a většina Evropy včetně ČR,mají obrovský dopad na kvalitu ovzduší. Studie publikovaná v časopise Science ukázala, že emise oxidu uhličitého jsou dnes na nejvyšší úrovni za posledních 2.1 milionu let. Skleníkové plyny, které vstupují do naší atmosféry, jsou vedlejším produktem kapitalistického průmyslu a v menší míře také automobilové dopravy.V zemích jako Čína a Indie, ve kterých žije dohromady 2.6 miliard lidí neboli 40 % světové populace, probíhá rychlá industrializace. Zda bude tato industrializace probíhat v souladu s přírodou, nebo se jí jen prohloubí současná ekologická krize záleží jen na pracujících a chudých v těchto zemích a ve světě. Pokud k industrializaci dojde pod tlakem kapitalismu, který bere v úvahu jen finanční výsledky v jednotlivých fiskálních čtvrtletích, a ne budoucnost celých generací, pak můžeme očekávat hladomory v těch nejchudších částech světa, znečišťování ovzduší, tání ledovců a následné zvýšení hadin moří a zavlékání nových exotických nemocí (viz například propuknutí malárie v Pensylvánii nebo virus zika v Evropě).


Mnoho pravicově orientovaných lidí kritizuje environmentalismus a tvrdí, že zelená politika poškodí průmysl. Že pokud budou továrny muset omezit znečišťování, tak upadne průmyslová výroba. Přitom ale některé kapitalistické podniky už nyní vydatně profitují na přechodu k „zelené“ výrobě.


Ale zavádění „zelených“ postupů do ekonomiky je v mnoha ohledech pouhým mýtem. Tak například ropný průmysl. Místo toho,aby velké korporace jako Exxon a BP investovaly do nových a skutečně inovativních řešení, tak se jen přeorientovali na biopaliva a nyní skupují obrovské lány zemědělské půdy, aby mohli pěstovat energetické plodiny. Z plodiny se pak vyrobí biopalivo, které ale má stejné, nebo dokonce i horší dopady na životní prostředí než ropa. Vskutku inovativní řešení! Společnosti jako Exxon se potřebují zbavit nelichotivé nálepky „ropná korporace“, a tak se snaží profilovat jako „zelené“. I za cenu toho, že pěstováním plodin pro biopaliva zvýší cenu potravin.


Poslední dobou se také hodně mluví o elektromobilech a autech na vodíkový pohon. Tato auta se mohou stát úžasným technickým průlomem a snížit naši závislost na fosilních palivech. Bohužel i tato řešení mají své meze. Elektromobily nemohou být sami o sobě dlouhodobým řešením. Elektřina, která pohání elektromobily se také musí odněkud vzít. V současné situaci to znamená spalování fosilních paliv v tepelných elektrárnách. Samotné auto sice bude bez emisí, ale uhlíkové znečištění bude vycházet pro změnu z elektráren. Vyhlídky pro vodíková auta v kapitalistickém světě také vypadají bledě. Aby se vodíkové automobily mohly rozšířit, bude třeba vybavit automobilové továrny novými stroji a na benzinových pumpách napříč celou zemí zavést nové technologie. Bude také potřeba umožnit lepší přístup k bezpečné, efektivní a levné veřejné dopravě. Realizace takto rozsáhlého projektu bude vyžadovat harmonické plánování napříč všemi sektory průmyslu.


Právě teď u nás máme přes 300 tisíc nezaměstnaných, ekonomiku v troskách a jsme úplně závislí na fosilních palivech. Je nám neustále předkládáno, že kapitalismus „si poradí“. A to je určitě pravda, kapitalismus si poradí, ale za cenu utrpení většiny populace a za cenu devastace planety.

Se socialistickou, demokraticky plánovanou ekonomikou bychom měli dostatek flexibility uspořádat ekonomiku, tak aby vyhovovala nám. Zmizely by zástupy nezaměstnaných, neboť by bylo možné pracovní sílu jednoduše přeškolit a zaměstnat při vývoji, výstavbě a údržbě solárních panelů, větrných a vodních elektráren a jiných skutečně „zelených“ řešení.


Co kdybychom využili ty nejgeniálnější mozky u nás, ne aby vyvíjeli další a další způsoby, jak plundrovat planetu, z čehož profituje jen malá menšina společnosti, ale zapojili se do výzkumu nových technologií jako například jaderné fúze? Na rozdíl od štěpení jádra, které používáme dnes, by mohla jaderná fúze poskytovat prakticky neomezený, bezpečný a levný zdroj energie pro celé nadcházející generace. Anebo bychom se mohli zaměřit na upadající automobilový průmysl a s pomocí prozíravého plánování výroby jej připravit na výrobu vodíkových automobilů a vylepšit současný systém veřejné dopravy. Mohli bychom také organizovat stavebnictví, aby byly domy lépe tepelně izolované a dosáhlo se energetických úspor. Ale za kapitalismu, k tomu nikdy nedojde. Budoucnost lidstva a budoucnost celé Země spočívá v socialismu. Taková je prostě realita.

15 zobrazení

Comments


bottom of page