top of page
Vyhledat

Jak být efektivním komunistou na demonstraci

Můžete si být jisti, že komunisté budou přítomni na každé demonstraci proti nespravedlnosti. Od klimatické krize, přes rasistickou policejní brutalitu, až po imperialistickou válku, není nedostatek důvodů proč vyjít do ulic, zejména v této epoše kapitalistické krize a úpadku. Komunisté by se měli účastnit v těchto akcích bok po boku se širší pracující třídou a radikalizovanou mládeží. 


Ale když se komunisté objeví na demonstraci, máme určité povinnosti, které jdou nad rámec pouhého zúčastněni se v davu. Jak vysvětlil Marx v Komunistickém manifestu: „V různých stádiích vývoje, kterými musí proletariát projít ve svém boji proti buržoazii, [komunisté] vždy a všude reprezentují zájmy celého hnutí.“


Jinými slovy, jako revolucionáři, kteří se zavázali k dosažení svržení kapitalismu, bychom měli vidět sami sebe jako přenosový pás pro marxistické myšlenky, požadavky a perspektivy do širšího hnutí. Přece každý protest proti symptomům úpadku kapitalismu je ve skutečnosti jen můstkem pro lidi, aby dospěli k závěru, že samotný systém musí být svržen. Potřebujeme lidem pomoci k tomuto uvědomění! Jak bychom tedy měli postupovat? Role komunistů 


Být komunistou znamená chápat, že pracující třída je historickou silou s objektivním potenciálem transformovat společnost prostřednictvím socialistické revoluce. Ale veškerá historie bezpochyby dokazuje, že toto nemůže nastat bez masové komunistické strany, která by vedla pracující třídu k moci. I když taková strana zatím neexistuje, IMT začala budovat její jádro. To znamená, že povinností každého komunisty je aktivně a naléhavě přispět k budování této strany. 


Právě toto pochopení umožnilo Leninovi a bolševikům úspěšně vést historicky první úspěšnou socialistickou revoluci. Bolševici se samozřejmě účastnili mnoha stávek a demonstrací před rokem 1917, ale vždy jako organizovaná marxistická skupina, s pochopením potřeby přitáhnout všechny nejlepší třídní bojovníky do sjednocené strany, která by vedla boj proti kapitalismu jako celku. 


Z tohoto hlediska je každá demonstrace příležitostí diskutovat o politice s širokým okruhem lidí se stejnými názory a získat nejodhodlanější z nich do komunistického hnutí. Naším úkolem není pouze vést mnoho dobrých diskusí, pronést vášnivý projev nebo rozdávat spoustu letáků, ačkoli tyto věci jsou důležité. Především potřebujeme pomáhat zapojovat další do práce při budování komunistické strany. Konkrétně to znamená hovořit s lidmi o politice, získávat jejich telefonní čísla a ihned je kontaktovat, abychom dále diskutovali o boji za komunismus a začali je rekrutovat do našich řad. 


Tato strategie může vyvolat nesouhlas u malé, ale někdy hlasité skupiny aktivistů, kteří se domnívají, že je nějak nevhodné diskutovat o těchto idejích a verbovat lidi pro věc socialismu. Avšak komunisté jsou imunní vůči těmto slabým argumentům, které odrážejí vliv buržoazie a maloburžoazie na dělnické hnutí. Kapitalistická třída by nejraději viděla, kdybychom omezili naši politickou aktivitu pouze na občasné protesty, aniž bychom organizovali dlouhotrvající dělnické hnutí, které by mohlo přejít do útoku a bylo schopné úplně svrhnout kapitalismus. 


Nejserióznější lidé si uvědomují, že pouhé protestování nestačí. Chtějí vážnou strategii, která by pomohla v boji proti kapitalismu a která skutečně může přinést výsledky. Jen my jim můžeme takovou strategii poskytnout! 


Připravujte se dopředu  


Jít na demonstraci s jasnou ideologií je první úkol. Měli byste si udělat čas na seznámení se s marxistickou analýzou dané otázky. Je důležité předpokládat, že budete mít příležitost oslovit dav. Jaké poselství chcete předat? Jaké požadavky nebo slogany odpovídají aktuální situaci? Co pomůže hnutí posunout na vyšší úroveň? Jak můžeme vyvolat třídní boj a potenciální sílu, která by byla uvolněna, až se sjednocení dělníci rozhodnou převzít záležitosti do vlastních rukou? 


Pokud se účastníte protestu s dalšími soudruhy, sejděte se před začátkem a proveďte politický brífink, kde budete diskutovat o hlavních myšlenkách, které chcete přednést. Klíčem je udržet to stručné a zaměřené. Pochody a shromáždění nejsou příznivé pro dlouhé politické diskuse. Jaký je váš argument pro socialistickou revoluci v co nejkonkrétnější podobě?


Vezměme si například současné hnutí na obranu Palestiny. Co by měli komunisté v tuto chvíli sdělovat tomuto hnutí? Musíme zdůraznit skutečnost, že masakr v Gaze by nebyl možný bez plné podpory amerického imperialismu. Brutální kampaň etnických čistek probíhá před očima světa a jediný způsob, jak ji zastavit, je ukončit samotný americký imperialismus. Pracující třída má moc zastavit kapitalistickou společnost, včetně dodávek zbraní, pokud se budeme organizovat a sjednotíme se. Je to velký úkol, ale jsme si jisti, že ho dokážeme dosáhnout, pokud budeme budovat masovou komunistickou stranu pro tento účel. 


Aktivně zahajte diskusi


Ujistěte se, že se aktivně přibližujete k lidem v přátelském duchu. Ale nemluvte "na" lidi – ptejte se otázky a veďte diskuzi a ujistěte se, že spojíte danou otázku s širší potřebou socialistické revoluce. Ptejte se na věci jako: Jste komunista? Chcete svrhnout kapitalismus? Co vás udělalo komunistou? Myslíte si, že potřebujeme revoluci? Viděli jste Bidenovy komentáře, kde bezvýhradně podpořil Izrael? Viděli jste videa toho, co Izrael dělá? Atd. 


Nakonec se ujistěte, že je vyzvete k akci: "Pokud jste komunista, měli byste se opravdu organizovat! Jsme součástí rychle rostoucího hnutí, které má za cíl transformovat společnost. Revoluce potřebuje právě vás!" Pokud potkáte někoho, kdo je připraven se organizovat, je na vás, abyste pokračovali v náboru a organizaci. Sbírejte telefonní čísla a kontaktujte je ještě tentýž den, nebo nejpozději druhý den. Vaším úkolem je představit a naverbovat je do širšího boje za socialistickou revoluci. Také je dobrý nápad rekapitulovat událost se soudruhy, kteří se účastnili, abyste vyvodili závěry a udělali plán pro zapojení nových kontaktů, které jste získali. 


Soudruzi z IMT používají tyto metody po celém světě k nalezení a organizování komunistů po desítkách, dvacítkách, stovkách a tisících. Tímto způsobem můžeme začít mít větší politický dopad. Čím více rosteme, tím více začneme vynikat jako nejrevolučnější, neústupní, principiální bojovníci třídy, kteří nabízejí revoluční socialistické řešení všem palčivým otázkám, které radikalizují dělníky po celém světě. 

95 zobrazení

Kommentare


bottom of page