top of page
Vyhledat

II. Kongres Marxistickej Alternatívy 2023: Hurá do ulíc!

II. kongres MA prebiehal tento rok v Prahe cez víkend 7.- 9.7. s rekordným množstvom prítomných 25 ľudí! Môžeme povedať, že to bol veľký úspech so značnou účasťou či už medzinárodných hostí z rôznych krajín ako Veľká Británia, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko a Bulharsko, tak aj doposiaľ najväčšou prítomnosťou Čechoslovákov. Náš prvý kongres minulý rok, ktorý sa odohrával v Kolíne sa niesol v duchu budovania revolučnej strany. Bolo nutné zaistiť a vytvoriť určité stabilné jadro organizácie, ktoré môže neskôr postupne expandovať a rásť. S odstupom času môžeme skonštatovať, že sa nám to ozaj podarilo.

Náš druhý kongres sa teda niesol tak isto v podobnom duchu budovania revolučnej alternatívy, ktorá tu tak na československej politickej scéne citeľne chýba. Avšak s malými rozdielmi, a to konkrétne k prístupu veci. Prioritou už nie je teda budovanie stabilného politického jadra organizácie, ale rozširovanie jeho radov novými členmi a potencionálnymi kádrami. Dôkazom toho je aj počet osôb zúčastnených na kongrese, a to z 8 (Kolín 2022) na 25 (Praha 2023). Na to, aby sme bola silná relevatná strana s vplyvom na politickej scéne, ktorá bude schopná zvrhnúť kapitalistickú vládu Ficov, Fialov, Středulov, Matovičov a iných kumpánov buržoázie, je nutné rásť. A preto napíname naše plachty smerom k Vám, k novým potencionálym členom!Svetové revolučné perspektívy


Kongres prebiehal v serióznom duchu, oficiálnym otvorením v sobotu 8.7. príhovorom súdruha MF ku všetkým zúčastneným. Na to nadviazal náš prvý hovoriaci a to súdruh JA z Veľkej Británie. JA rozprával na tému svetových revolučných perspektív a zároveň o situácií vo VB. Kapitalizmus je vo svojej najväčšej historickej kríze prakticky od jeho vzniku. Zatiaľ čo sa pár ľudí a spoločností nechutne nabalilo počas pandemickej krízy, priepasť chudoby sa medzi pracujúcimi ešte viac prehĺbila.
To spoločne s vojnou na Ukrajine, ktorá je dôsledkom boja mocenských imperialistických blokov, kde USA a NATO bojuje proti Rusku do posledného Ukrajinca, je len ukážkou dekadencie súčasného spôsobu výroby. Na základe týchto vnútorných kontradikcií kapitalizmu, prichádza stále častejšie a odvážnejšie reakcia zo strany robotníkov množstvom protestov, demonštrácií, štrajkov a revolúcií. Za tie najdôležitejšie v posledných rokoch je dôležité spomenúť revolúciu v Iráne a Srí Lanke.


Obe tieto revolúcie mali rovnaký predpoklad pre ich neúspech, a to absenciu revolučného vedenia, ktoré by jasne predstavilo program a ciele protestujúcich a zobralo by ležajúcu moc na ulici zo zeme. Európska únia na čele s jej ťahúňom Nemeckom vstupuje do recesie, čo znamená ešte väčšie uťahovanie našich opaskov. Popri tom Čína a USA vedia tržnú proxy vojnu o ekonomickú nadvládu nad svetom. Je na čase tento prehnitý systém poslať na smetisko dejín, a to dokážeme iba budovaním silnej revolučnej organizácie. Lead-off nasledovala dôležitá a dlhá diskusia zúčastnených, kde zároveň medzinárodní hostia vykreslili situáciu u nich doma.
České revolučné persektívy


Po veľmi plodnej diskusií o svetových revolučných perspektivách sme sa presunuli naspäť k nám, kde súdruh JE svojou pútavou rečou rozprával práve o situácií v Čechách. Tam situácia tiež nie je pre pracujúceho človeka priaznivá. Obyvatelia Čiech prežívajú ťažké chvíľe spojené s energetickou krízou spôsobenou nezmyselnými sankciami. Ich vládnuca trieda vykrikuje ako nemôže pomáhať prostým ľuďom, lebo nie sú peniaze. Ale keď Zelenský príde, pekne poprosí a pozrie sa tými jeho psími očami na novo-zvoleného prezidenta a predsedu vlády, okamžite sa nájdu milióny na podporu militarizmu na Ukrajine.


To, že Česi nemajú čo do úsť nikoho nezaujíma, dôležité je, že prídu nové húfnice a obrnené vozidlá na Ukrajinu, kde si na nich samozrejme nezabudnú namaľovať kríže Wermachtu. Medzitým sa ale český pomer dlhu k HDP od pandemie Covidu 19 vyšplhal z 30,1% na 42,9%. Zároveň mzdy rastú veľmi slabo, ak rastú, popri čom sú české príjmy požierané 11,2% infláciou. Prepad reálnych miezd v ČR v 1. štvrťroku 2023 bol 6,7%. Krajina je vyslovene založená na exporte a tvorí ľacnú montovňu pre zahraničný kapitál – najmä teda nemecký, čo prehlbuje akurát krízu, keďže je v recesií už aj Nemecko.
Medzitým sú ale mzdy českých pracujúcich reálne menšie oproti mzdám nemeckým o polovicu až dve tretiny. V otázke minimálnej mdy je na tom ČR najhoršie zo všetkých jej susedných krajín. Vláda ekonomickú otázku rieši ale svojským spôsobom, a to škrtmi a priťaženiu pracujúcim práve návrhmi o navýšeniu štátneho rozpočtu, čo sú len prezlečené škrty. Českí pracujúci už majú ale pokrk Fialovú vládu, čo sa odzrkadlilo práve na množstve protestov a štrajkov na ktorých sme sa zúčastnili aj my. Všetko ale eventuálne dopadlo zradou byrokratického vedenia odborov na čele so Středulom, ktorý svojimi lacnými dohodami sabotoval práve snahu pracujúcich o zlepšenie ich životných podmienok.


Áno, ten zradca Středula, ktorý kandidoval na prezidenta a odstúpil s podporou Nerudovej po tom čo obdržal „dar“ 5 miliónov korún od miliardára Benýška zo strany ODS. Medzitým česká ľavica je prakticky mŕtva. Politcké strany si obliekajú nové kabáty a tvária sa ako noví ľudia. Je tu veľký priestor pre autenticky-bolševistickú stranu, ktorá bude hájiť záujmy pracujúcich. A tento priestor hodláme zaplniť. Po skvelom lead-offe taktiež nasledovala zaujímavá diskusia zúčastnených.


Organizačné reporty


Prvý deň kongresu zme zavŕšili organizačnými reportami o tom ako sa nám darí budovať štruktúry v jednotlivých krajinách a regiónoch spoločne s finančným reportom od súdruha PL. Súdruh MH podal správu o celkovom stave organizácie, jej úspechoch a jej najbližších cieľoch. Na to nadviazali súdruhovia JE, MF, a JG s reportami o budovaní štruktúr v jednotlivých regiónoch, kde zaznamenávame veľký posun najmä v oblasti Moravy.
Slovenské revolučné perspektívy


Prvým výstupom následujúceho dňa boli slovenské revolučné perspektívy, ktoré vo svojom informatívnom lead-offe predniesol súdruh JG. Bola načrtnutá slovenská ekonomická situácia, ktorá je veľmi podobná tej českej, keďže obe ekonomiky sú rýdzo orientované na export a predstavujú lacnú pracovnú silu práve pre zahraničný kapitál.


Slovenská inflácia sa vyšplhala na 11,9% a prepad miezd za rok približne o 4,9%. V roku 2022 štátny dlh voči HDP dosiahol 57,8%, kde pred pandémou v roku 2019 to bolo 48%. To je nárast takmer o 10% za 3 roky nekompetentnej vlády pravicových babrákov, ktorých jediné čo zaujímalo bolo, ako si nabaliť vrecká a ako zakázať ženám interupcie.
Slovensko prežíva ťažké chvíľe spojené s pádom vlády a najbližšími predčasnými parlamentnými voľbami. Prezidentka Zuzana Čapútová, ktorej už dnes nepovie nikto inak než „americká agentka“ oznámila, že nebude najbližsie prezidentské voľby. Zároveň sú to práve strany SMER-SD, Hlas-SD a Progresívne Slovensko, ktoré sú najväčšími favortimi podľa prieskumov.


Pre ľavicovo a antikapitalisticky orientovaných voličov bola voľba hnutie Socialisti.sk, kde sa však vedenie tohoto hnutia rozhodlo zradiť svojich voličov a členov a jej leader Artur Bekmatov sa objavil na 150. mieste rokmi zdiskreditovanej strany SMER-SD. Socialisti sa javia ako pro-LGBT reformistická strana, ktorá údajne chce prekonať kapitalizmus. A ako môžeme vidieť, očividne to chcú zrealizovať z kandidátky SMERu, ktorá má dokázané styky so slovenskou mafiou a podľa jej vyjadrenia po odštiepení Hlasu sú zá tradičnú rodinu, pro-NATO a za spojenie cirkvy so štátom.
Práve tu sa asi najviac ukazuje chýbajúca revolučná marxistická strana, ktorá by slovenských pracujúcich vyviedla z okov námezdnej práce. Po lead-offe sa uskutočnila diskusia, kde hlavným tématom bola situácia rómov, ktorí sú na Slovensku silne marginalizovaní a vždy prvou obeťou kapitalistických kontradikcií.Marxistická Alternatíva a KSČM


Ďalší blok otvoril súdruh MH so svojím lead-offom o histórií robotníckych organizácií v československu. Načrtol postupný vývoj KSČ a jej postupný vývin až ku KSČM. Marxistická Alternativa je skupina, ktorá patrí pod Medzinárodnú marxistickú tendenciu. To nám však nezakazuje využívať dočasné spojenectvá, lavírovať a využívať rôzne priestory, ktoré nám sú poskytnuté práve na to, aby sme mohli budovať našu vlastnú organizáciu. Dôležitým bodom tejto diskusie je dokument, ktorý napísalo vedenie MA práve o vzťahu voči nám a KSČM.


Najdôležitejšou vecou je zachovanie si politickej a ideovej nezávislosti, ktorá nám dovoľuje aj naďalej kritizovať a bojovať proti všetkým reformistickým stranám. KSČM definujeme ako reformistickú stranu, ktorá sa svojim program neustále čím ďalej odďaluje pracujúcej triede a snaží sa priblížiť maloburžoázií. Jej podpora Babišovej vlády v parlamente bol oprávnený klinec do hrobu tejto strany. Avšak všetky útoky na ňu zo strany vládnucej triedy sú aj útoky na komunizmus ako taký. Jediný, kto ju môže súdiť je len proletariát samotný.
Budovanie Marxistickej Alternatívy je teda maximálnou prioritou za všetkých podmienok. Po diskusií prebehla demokratická voľba o pozmeňovacích návrhoch v tomto dokumente.


Voľby


Vrcholom nášho druhého kongresu bolo volenie nového vedenia a redakčnej rady. Naším najvyšším orgánom je výkonný výbor. Výkonný výbor a aj redakčná rada sú volené všetkými prítomnými členmi.


Stanovy Internacionály


Súdruh JA z Veľkej Británie rozprával v ďalšom vstupe o stanovách Medzinárodnej marxistickej tendecie a jej orgánoch. Tieto stanovy sa vzťahujú na všetky skupiny a sekcie IMT. Sú do určitej miery flexibilné, pretože všetky krajiny sa nachádzajú v iných materiálnych podmienkach, takže je nutné tieto stanovy aplikovať tak, aby sedeli konkrétne na tú danú krajinu. To bol posledný diskutovaný topic tohoto kongresu, ktorý potom zatvoril svojím záverečným prejavom súdruh MH.
Záver


Náš druhý kongres bol enormný úspech po všetkých stránkach, no zároveň obrovská výzva a potvrdzuje niekoľko vecí. Prvá z nich je, že ľudia v Československu majú záujem o revolučne komunistickú stranu. A druhá je, že to čo robíme, robíme správne. Samozrejme je veľký priestor zlepšovať. Ale zatiaľ čo ostatné ľavicové organizácie na Slovensku a v Česku stagnujú a zomierajú, my rastieme. A máme v pláne ešte veľmi rásť.


Pokladáme čitateľovi dve otázky. Myslíš si, že je nutné prekonať kapitalizmus? Je to podľa teba potrebné revolúciou? Ak si zodpovedal áno, tak nám neváhaj napísať a začni sa aj ty organizovať u nás a spoločne konečne vybudujeme socializmus ešte za našich životov!


MF

316 zobrazení

Comments


bottom of page