top of page
Vyhledat

Existence kapitalismu hrozí masovým hladověním


Za několik týdnů až měsícu by svět mohl čelit "několika hladomorům biblických rozměrů". Toto jsou slova Davida Beasleyho, výkonného ředitele světového potravinového programu OSN ( WFP ). S válkou, chudobou a právě šířící se pandemií po celém světě se odhaduje, že ti co jsou na tom nejhůře, na tom budou ještě húř než kdy předtím. Miliony lidí budou hladovět během tohoto roku.


Nová zpráva WFP ( globální zpráva o potravinových krizích ) začína upřímně a k věci. Vyličuje, že vstupujeme do období ekonomické a sociální krize, která nebyla viděna od dob druhé světové války. Stále pokračující imperialistické války na blízkém východě vedou k humanitárním krizím, které jsou čím dál tím větší, kvůli rostoucí nestabilitě ekonomiky v mnoha státech tohoto regionu. Podobně na tom jsou i státy Afriky, jako je Súdan a Etiopie, jejichž stav zpráva popisuje jako "období dokonalé bouře" zkomírající ekonomiky a sociální nestability, která se řítí přes celý region. A k tomu přírodní pohromy, jako právě aktuální šíření rojů pouštních kobylek přes státy jako jsou Keňa, Uganda a nebo Tanzanie. Šíření rojů ohrožuje živobytí přes 25 milionům lidí. Ve výsledku WFP zjistila, že přes 821 milionů lidí po celém světě jsou chronicky hladovými s dalšími 135 miliony, kteří jsou na pokraji hladovění.

Dále do chaosu válek a ekonomického zmatku přichází rána od současné pandemie koronaviru. Vyjádření od WFP říká, že čislo lidí, kterým hrozí hladovění se během několika měsíců pravděpodobně zdvojnásobí (na více než 260 milionů ), jako ekonomický a zdravotní důsledek COVIDU-19. Možná nejvíce šokujícím je zjištění, že podle OSN při nejhorším průběhu příjde v následujícím období do více jak 35 zemí hladomor. To by způsobilo smrt tisíců lidí na vyhladovění každým dnem, především v oblastech zasažených válkou. Odhadovaný nárůst hladomorů a hladu nezpůsobují však pouze přírodní pohromy a nemoci. WFP hlásí, že zde existuje "opravdové nebezpečí", že počet obětí kvůli ekonomickému dopadu koronaviru bude vyšší, než počet obětí viru samotného. Globální pokles mezinárodní pomoci už zasáhl země jako jsou Haiti, Nepál nebo Somálsko, kde ti co jsou na tom nejhůře, jsou závislí na příspěvcích od charit z bohatých zemí, aby mohli přežít. Upadající turismus výrazně zhoršuje ekonomickou krizi po celém světě a to především v zemích jako Etiopie, kde turismus tvoří téměř polovinu celkového vývozu. Toto jsou země, kde vykořisťování pracující třídy imperialismem a jejich vlastní vládnoucí třídou je na extrémě vysoké úrovni. Ekonomické katastrofy, které jsou vyvolány současnou pandemií ještě zhorší pozici pracujících, s tím jak se vládnoucí třída snaží ochránit svoje zisky, a předat břemeno krize na bedra pracujících.

Dlouho zrající krize

Tato zpráva ukazuje nejlépe, že současná globální krize se tvořila ještě dlouho předtím, než pandemie COVID-19 propukla. Hlad, chudoba a války byly rozšířené zejména v Africe a na Blízkém východě, na což současná karanténní opatření jen přilévala olej do ohně. S tisícovkami lidí, u kterých se očekává, že zemřou kvůli viru a rozsáhlým ekonomickým dopadům, další lidé nemohou pracovat, a zaopatřovat své rodiny. Pandemie zrychlila proces ekonomického a sociálního úpadku, který už byl dávno v pohybu. K této "dokonalé bouři" chudoby, ekonomického úpadku a sociální nestability se teď ještě přidá karanténa u které se předpokládá, že zmrzačí ekonomiky po celé planetě. Situace se jen zhorší s problémy, jako je zhroucení cen ropy, což způsobuje, že nejchudší země bojují o ekonomické přežití.


Ale těmto krizím se dá vyhnout. Jsou přímou příčinou kapitalistického systému, který se řídí heslem "peníze především". Kapitalistická třída nedokáže nabídnout cestu ven. Současný výzkum ukazuje, že světová produkce jídla je schopná poskytnout dostatečnout potravu pro téměř 10 miliard lidí, což by mohlo vystačit předpokládanému vývoji populace na dalších 30 let. A i přesto miliardy lidí žijí na pokraji vyhladovění. To je realita ekonomického systému, pro kterého je cennější zisk, než distribuce jídla.

Ve světě roustoucích humanitárních krizí, potřeba plánovaného hospodářství s racionální distribuci světových zdrojů nikdy nebyla zřejmější. Financování a dotace WFP se staly nutností pro většinu světa, představujíce náplast na otevřené ráně. Pokud se tyto dotace vysuší, je velice pravděpodobné, že v dalším odobí zemře přes 300,000 lidí hlady každý den. To není známka zdravého ekonomického systému. Je samozřejmé, že kapitalismus není schopen si dovolit tato opatření, když čelí ekonomické krizi. Miliony mrtvých, které pravděpodobně zaviní vpád COVIDU-19 a prohlubující se krize kapitalismu bude mít přímo na svědomí sám kapitalistický systém.

Statistiky ve zprávách WFP ukazují jak zavrženíhodný kapitalismus je, když ani není schopen poskytnout jídlo obří části lidstva. Globální pandemie koronaviru bude znamenat změnu k horšímu pro miliony lidí po celém světě, mezitím co si vládnoucí třída bude chránit svůj profit. Pod kapitalismem je to pracující třída, která třímá břemeno krize. Šéfové budou jednat jen ve svých zájmech, jako jsou chránit svůj zisk a svoje výsady. Pouze plánované hospodářství, které je plánováno pracujícími a udržováno pracujícími, může zabránit hladomoru a hladovění lidí. Pouze socialistická opatření mohou čelit barbartvím, která přicházejí.

Překlad: Lubomír P., Mirko H.

Originální text: Oliver Brotherton, Marxist.com

44 zobrazení

Comentários


bottom of page