top of page
Vyhledat

Bombové útoky v Bruselu – k čemu nás dovedou? (2016)

T.M. roku 2016


V úterý ráno jsme opět byli svědky nemilosrdného zabíjení nevinných lidí. Marxisté odsuzují takové projevy teroru a to stejným způsobem, jako odsuzují zabíjení tisíců lidí v Sýrii a jiných zemích zasažených válkou. Otázka zní: Co je potřeba udělat, abychom ukončili toto barbarství?Když jsem viděl zprávy o bombovém útoku na letišti v Bruselu, napadlo mě následující:


1) Naše solidarita patří především rodinám obětí teroristických útoků v Bruselu. Z nich vyplývá, že žádné množství zabezpečení (policejního a armádního) nemůže zastavit barbarské a zbabělé útoky úterního rána. I přes přítomnost elitních vojenských jednotek na letišti od listopadu loňského roku a zvýšení policejního dohledu u vchodů do letišť a metra je nemožné zajistit absolutní bezpečnost. Obecná uzavření jako to, které se stalo v úterý ráno, by ochromila celé město a jeho ekonomiku a město by přestalo fungovat.


2) Dokud bude Střední východ hnisající ránou, kterou je teď, bude toto pokračovat. „Naše“ západní vlády nesou zodpovědnost za chaos na Středním východě, protože věří, že můžou vtrhnout do zemí, svrhnout režimy, bombardovat je na kusy a potom očekávají, že se vše vrátí do normálu. Jenže zapříčinily přesný opak. A tím, že neudělají nic k vyřešení odcizení přistěhovalců a jejich třetí a čtvrté generace mládeže, nic k vymýcení rasismu, nezaměstnanosti, chudoby a tak dále, zatímco současně bombardují země Středního východu, vytvořily ornou půdu pro fundamentalisty. To bude následovat.


3) Tyto nejnovější útoky budou rovněž použity k ospravedlnění represivnějších zákonů – samozřejmě ve jménu boje proti terorismu. Polovina z 18 protiteroristických opatření vyhlášených belgickou vládou po listopadových útocích v Paříži ohrožují všechny občany, pracovníky různých organizací a progresivních skupin počínaje. Tato opatření již byla odsouzena důležitými odborovými organizacemi a skupinami právníků a soudců. Schengen bude pod ještě větším tlakem. V již takto nestabilní Evropské Unii poroste napětí mezi členskými státy a také uvnitř jednotlivých zemí.


4) Budou použity na krytí veškerého barbarství zaměřeného proti uprchlíkům na řeckých a jiných hranicích. Aby bylo možné týrat uprchlíky, musí být ztotožněni se zločinem, násilím na ženách a všeobecným bezprávím. Jakmile toho propaganda dosáhne, mohou být všechny barbarské praktiky páchané na uprchlících opodstatněné. Rodiny se mohou nechat hnít v blátě a umírat po tisících při útěku před válkou, kterou rozpoutala především „Evropa“.


5) Pravicové strany celého světa se snaží použít tyto útoky ve svůj prospěch. V období třídních bojů, například v Belgii a Francii, jsou tyto věci vhodné k odvedení pozornosti od skutečných příčin současné krize, kterou prožíváme. Napětí mezi třídami je rozšířeno všude. Především mládež se obrací proti kapitalistickému systému. Nebude trvat dlouho, než se revolta pracujících rozšíří přes celou Evropu.


6) Útoky budou také použity k ospravedlnění dalšího bombardování Sýrie, což ještě zhorší již vážnou uprchlickou krizi. Uprchlíci stále přicházejí a oni nepřestanou s jejich emigrací z toho, co bylo kdysi domovem, ale stalo se živoucím peklem. Nemají jinou možnost, než se shromažďovat na hranicích EU.


7) Toto barbarství se také dostává hlouběji do povědomí milionů dělníků a mladých lidí, zejména  těch velmi mladých, kteří vidí svět bez budoucnosti, s rostoucí nezaměstnaností, neustálými útoky na výdobytky z minulosti, na vzdělání, zdravotní péči, bydlení, na důstojná pracovní místa a mzdy, v kombinaci s válkami po celém světě.


8) Neexistuje žádný způsob, jak to vyřešit, dokud je to, co určuje politiku všech vlád – maximalizace zisků pro hrstku lidí. Systém nemůže být opraven. Musí být nahrazen společností rovnosti a opravdové svobody.


9) Mnohé boje dělníků a mládeže z celého světa za lepší životní podmínky, zaměstnanost, bydlení a zdravotní péči je třeba řešit společně a zaměřit se na jednu věc: odstranění tohoto systému a položení základů nové společnosti, a to socialistické. Není to utopie; je to jediná konkrétní alternativa k současnému barbarství.

4 zobrazení

Comentários


bottom of page